špeciálna podlaha ucrete

Priemyselné podlahy v potravinárskej výrobe

V súvislosti s priemyselnými podlahami si mnohí predstavia podlahy veľkých výrobných hál automobilovej výroby, obchodných centier či logistických parkov. Špeciálne povrchy podláh sú však často…


Brúsne stroje HTC1

Priemyselné podlahy s brúsenou a leštenou povrchovou úpravou

V rámci priemyselných stavieb predstavujú priemyselné podlahy najviac zaťažované konštrukcie. Ich hlavnou funkciou je odolávať rôznym druhom prevádzkového zaťaženia 24 hodín denne 7 dní v týždni.…


betónová podlaha

Priemyselné podlahy - brúsený betón

V mesiaci august 2012 spoločnosť PRORECO s.r.o. doplnila svoje rozsiahle strojné vybavenie o sadu brúsnych strojov špičkového dodávateľa HTC SWEDEN, ktorý sa dlhodobo venuje technológii brúsených a…


Dávkovanie oceľových vlákien pomocou dávkovača a dávkovacieho pásu

Spolupráca realizátora priemyselných podláh s dodávateľmi čerstvého betónu z pohľadu realizátora – „podlahára“

Najdôležitejšou zložkou väčšiny priemyselných podláh je betón. Betón je revolučným materiálom, ktorý má už svoju dlhovekú históriu a nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jeho výhodami je najmä…


Goodman betónové podlahy

Bezškárové betónové priemyselné podlahy

Bezškárové betónové priemyselné podlahy Priemyselné podlahy sú najviac zaťažovanými konštrukciami priemyselných stavieb. Odolávajú všetkým prevádzkovým zaťaženiam. Sú nimi napríklad statické…


DNV park betónové podlahy

Podlahy v priemyselných objektoch

PRORECO schopná reagovať na požiadavky zákazníka tak z hľadiska kvality, ako aj rozsahu realizovaného diela. Svedčí o tom aj celkový objem realizácií - takmer 1.000 000 m2 zrealizovaných…


KIA motors betónové podlahy

PRORECO - priemyselné podlahy komplexne

Spoločnosť PRORECO s.r.o., vznikla v roku 1999 so zameraním na riešenie priemyselných podláh komplexne od návrhu vhodnej technológie až po realizáciu. Zabezpečuje realizáciu separačných, resp.…