Dávkovanie oceľových vlákien pomocou dávkovača a dávkovacieho pásu

Spolupráca realizátora priemyselných podláh s dodávateľmi čerstvého betónu z pohľadu realizátora – „podlahára“

Najdôležitejšou zložkou väčšiny priemyselných podláh je betón. Betón je revolučným materiálom, ktorý má už svoju dlhovekú históriu a nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jeho výhodami je najmä…


Goodman betónové podlahy

Bezškárové betónové priemyselné podlahy

Bezškárové betónové priemyselné podlahy Priemyselné podlahy sú najviac zaťažovanými konštrukciami priemyselných stavieb. Odolávajú všetkým prevádzkovým zaťaženiam. Sú nimi napríklad statické…


DNV park betónové podlahy

Podlahy v priemyselných objektoch

PRORECO schopná reagovať na požiadavky zákazníka tak z hľadiska kvality, ako aj rozsahu realizovaného diela. Svedčí o tom aj celkový objem realizácií - takmer 1.000 000 m2 zrealizovaných…


KIA motors betónové podlahy

PRORECO - priemyselné podlahy komplexne

Spoločnosť PRORECO s.r.o., vznikla v roku 1999 so zameraním na riešenie priemyselných podláh komplexne od návrhu vhodnej technológie až po realizáciu. Zabezpečuje realizáciu separačných, resp.…