DNV park betónové podlahy

Podlahy v priemyselných objektoch

PRORECO schopná reagovať na požiadavky zákazníka tak z hľadiska kvality, ako aj rozsahu realizovaného diela. Svedčí o tom aj celkový objem realizácií - takmer 1.000 000 m2 zrealizovaných…


KIA motors betónové podlahy

PRORECO - priemyselné podlahy komplexne

Spoločnosť PRORECO s.r.o., vznikla v roku 1999 so zameraním na riešenie priemyselných podláh komplexne od návrhu vhodnej technológie až po realizáciu. Zabezpečuje realizáciu separačných, resp.…