Technologický pokrok prináša so sebou aj stále vyššie nároky na priemyselné podlahy. Čoraz viac pracovných prostredí potrebuje aspoň určitú časť prevádzky ošetriť tzv. ESD podlahami, ktoré chránia ľudí i citlivé prístroje pred vznikom elektrostatických výbojov. Ako vzniká antistatická podlaha a čím sa vo svojej skladbe líši od obvyklých priemyselných podláh?

Pri realizácii antistatických podláh je kľúčovým technickým parametrom dosiahnuť maximálny odpor podlahy (Rg) menší ako 109 Ω (Ohmov), resp. v rozmedzí 106 až 109 Ω. Vytvoriť priestor chránený proti elektrostatickému výboju vyžaduje v prvom rade využiť technologické postupy pri tvorbe jednotlivých konštrukčných vrstiev podláh a tiež dodržiavať ďalšie ochranné postupy, ktoré ošetria prevádzku, aby nebola vystavená riziku poškodenia elektrostatickým výbojom (ESD).

Základnou konštrukčnou časťou priemyselných podláh sú betónové konštrukcie vyhovujúce konkrétnym prevádzkovým zaťaženiam. Návrh skladby vhodnej podlahy a správne zhotovenie betónových konštrukcií podláh tvorí základ pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, akými sú následné impregnácie, nátery, stierky alebo liate podlahy.

Dôležité je vedieť, že požiadavku na antistatické vlastnosti priemyselnej podlahy možno splniť rovnako:

  • pri novostavbách budov pri realizácii priemyselných podláh v kompletnej skladbe ich konštrukcie,
  • pri obnovách a rekonštrukciách dodatočnou úpravou už jestvujúcich podláh, kde sa následne taktiež využívajú akrylátové nátery či epoxidové stierky a povlaky.

Vedeli ste?

K obvyklým vlastnostiam antistatických priemyselných podláh patrí: elektrostatická vodivá schopnosť, dobrá chemická a mechanická odolnosť, jednoduchá údržba, odolnosť voči vode, hygienická a zdravotná neškodnosť.

Skladba antistatických podláh

Povrchová úprava sa nanáša spravidla na cementové potery alebo betón, málokedy na anhydritové potery. Ak existuje riziko vzlínania vlhkosti z podkladu, treba zvoliť difúzne otvorený systém konštrukcie.

Ďalšími vrstvami antistatickej priemyselnej podlahy sú obvykle:

1. Podkladový penetračný náter

Systémom na živičnej báze zaisťuje podkladový penetračný náter priľnavosť medzi podkladom a povrchovou úpravou.

Na podkladové nátery sa obyčajne používajú transparentné epoxidové živice bez rozpúšťadiel a s nízkou viskozitou. Ak treba podklad vyrovnať, potom sa podkladová živica naplní vypaľovaným kremičitým pieskom. Na difúzne otvorené systémy sa ako podkladové nátery používajú vodné emulzie epoxidových živíc.

2. Vyrovnávacia stierka

Zvodový odpor systému vodivých povrchových úprav podláh v prvom rade vyplýva z hrúbky krycej vrstvy. Aby sa dosiahol jednotný odpor na celej ploche, treba dbať na rovnomernú hrúbku krycej vrstvy. Aj preto v prípade hrubých a nerovných podkladov treba po podkladovom nátere naniesť vyrovnávaciu stierkovú hmotu z podkladovej živice a kremičitého piesku.

3. Vodivá vrstva – uzemnenie

V dôsledku vysychania sa postupom času schopnosť betónu vybíjať napätie znižuje. Podkladový náter okrem toho pôsobí ako izolačná vrstva, takže treba aplikovať vodivú vrstvu. Vďaka tejto elektrostaticky vodivej medzivrstve možno po určitých dráhach odvádzať elektrický výboj.

Medzivrstva sa skladá z čierneho vodivého laku a samolepiacich vodivých medených pásikov, ktoré spájajú systém povrchovej úpravy a uzemnenie. Pásiky majú minimálny prierez 16 mm2 a treba ich lepiť na podkladový náter, prípadne vyrovnávaciu stierku do menej zaťažených oblastí, kde sa pripájajú pomocou uzemňujúcich káblov.

 

Čím je miestnosť prevádzky väčšia, tým viac bodov uzemnenia je potrebných. Pravidlom je, že na 100 m2 podlahovej plochy treba vytvoriť jedno pripojenie vodivého pásika na uzemnenie. Pripojenie vodivých pásikov na uzemňovací okruh patrí do rúk kvalifikovaného elektroinštalatéra.

4. Krycia vrstva

Vodivé vlastnosti materiálu krycej vrstvy sú zvyčajne zabezpečené prímesou z uhlíkových vlákien.

V závislosti od jedinečných okolností a potrieb prevádzky sa vyberá spôsob aplikácie i konkrétny typ krycej vrstvy. Najčastejšie sa využívajú:

  • mechanicky a chemicky vysoko zaťažiteľné systémy na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel;
  • priľnavé tuhé až priľnavé elastické systémy na báze polyuretánových živíc bez obsahu rozpúšťadiel.

Vedeli ste?

Pri vrstve vybíjajúcej elektrostatický náboj možno zvýšiť protišmykový účinok dodatočným posypom, na čo sa využívajú špeciálne vodivé karbidy kremíka. Vypaľované kremičité piesky štandardne používané na priemyslové podlahy na tento špecifický účel nie sú vhodné.

5. Uzatváracia vrstva

Systémy s krycou vrstvou, ktorých vodivosť zaisťujú uhlíkové vlákna, majú dostatočnú vodivosť na to, aby splnili požiadavky na ochranu pred explóziou. No na splnenie požiadaviek na ochranu pred elektrostatickým nábojom treba kryciu vrstvu dodatočne zabezpečiť pigmentovanými vodivými uzavieracími vrstvami vysokoodolnými proti oteru, ktoré majú istú horizontálnu vodivosť. Vďaka tomu sú schopné homogenizovať vodivosť celého systému a vzniknutý náboj odvádzať nielen vertikálne, ale aj horizontálne. Tým sú splnené všetky príslušné normy pre ochranu pred elektrostatickým výbojom.

Vodivé uzatváracie vrstvy sú väčšinou zrealizované na báze vodou riediteľných dvojzložkových polyuretánových alebo epoxidových disperzií.

Pozrite si realizácie antistatických podláh od spoločnosti Proreco:

Automobilový priemysel:

  • Volkswagen Slovakia30-tisíc m2 epoxidovej antistatickej podlahy,
  • Jaguar Land Rover144-tisíc m2 priemyselných podláh vrátane epoxidovej antistatickej podlahy.

Strojársky priemysel:

  • Tatravagónka Poprad (B20077, BE2011) – 1 800 m2 antistatickej epoxidovej podlahy,
  • Freudenberg1 600 m2 bezškárovej antistatickej epoxidovej stierky.

Elektrotechnický priemysel:

  • Sony/Foxconn6 000 m2 antistatickej epoxidovej podlahy,
  • Emerson1 950 m2 antistatickej podlahy.

Antistatická podlaha nie je doplnok

Kvalitná antistatická podlaha je základom mnohých špeciálnych výrobných, výskumných, zdravotníckych, logistických, recyklačných i obchodných prevádzok. Takáto podlaha nepatrí k doplnkovým, ale, naopak, k zásadným a ťažiskovým opatreniam proti vzniku výbojov elektrostatickej elektriny. Jej návrh a zhotovenie netreba podceňovať. Zverte ho do rúk certifikovaných a skúsených odborníkov. Spoločnosti, ktoré realizujú antistatické zariadenie, môžu poskytovať aj ich kontrolu a audit.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek