Betónové podlahy

Betónové konštrukcie priemyselných podláh

Betónové konštrukcie, ktoré vyhovujú všetkým prevádzkovým zaťažovacím stavom.

Základnou konštrukčnou časťou priemyselných podláh sú betónové konštrukcie, ktoré musia vyhovovať všetkým prevádzkovým zaťažovacím stavom. Vhodný návrh skladby podlahy a kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, či už kontinuálnych alebo následne realizovaných impregnácií, náterov, stierok a liatych podláh.

betónové konštrukcie priemyselných podláh brúsenie podlahy domiešavač
betónové konštrukcie priemyselných podláh liaty betón
betónové konštrukcie priemyselných podláh Laser Screed

Pri realizácií betónových konštrukcií používame najmodernejšie technologické vybavenie pre uloženie i spracovanie betónovej zmesi.

Varianty betónových konštrukcií priemyselných podláh

  • Betónová podlaha – podlaha s rezanými zmrašťovacími škárami.
  • Bezškárová betónová podlaha – podlaha bez rezaných zmrašťovacích škár s rozmerom dilatačných celkov až 40 x 40 m.

Betónové podlahy realizujeme s tradičnou oceľovou alebo progresívnou rozptýlenou výstužou.

Varianty kontinuálnych povrchových úprav betónových podláh

  • Podkladová betónová doska so zavibrovaným povrchom.
  • Betónová doska so strojne zahladeným povrchom.
  • Betónová doska s povrchom zušľachteným vsypom práškových zmesí s tvrdými agregátmi – strojne zahladeným. Povrch je hladký a vyznačuje sa vyššou odolnosťou voči obrusu a zlepšenými mechanickými odolnosťami.
  • Betónová doska s povrchovou úpravou priemyselným poterom WET TO WET – strojne zahladeným. Povrch je hladký a vyznačuje sa vyššou odolnosťou voči obrusu, vysokými mechanickými odolnosťami a zvýšenými parametrami rovinnosti.
  • Cementobetónový kryt vozovky s metličkovou štruktúrou povrchu.

Výhodami týchto povrchových úprav je ekonomická efektívnosť a ich rýchla aplikácia, ktorá je realizovaná súčasne s betonážou podlahovej konštrukcie.

betónové konštrukcie priemyselných podláh brúsenie podlahy

Pozrite si nami realizované podlahy

Naše služby využili spoločnosti z viacerých európskych krajín, medzi ktoré patrí Slovensko, Dánsko, Švédsko, Maďarsko, Rumunsko, Taliansko, Poľsko alebo Česká republika.

zobraziť realizácie