História spoločnosti

Štartovacím pôsobiskom boli prenajaté priestory v Trenčíne

1999

Založenie spoločnosti

V roku 1999 bola založená firma PRORECO so zameraním na realizáciu priemyselných podláh Ing. Martinom Holendom (vľavo) a Rudolfom Zimenom (vpravo).

2001

Volkswagen Slovakia

Zrealizovali sme naše prvé veľké zákazky, ktorými boli VW Slovakia a naň nadväzujúci priemyselný park.

2003

Bezškárové podlahy

Zrealizovali sme 1. bezškárovú priemyselnú podlahu vo výrobnej hale Emersonu. Odvtedy sme ich zrealizovali už viac ako 1.600.000 m2, prevažne v logistických parkoch ako Prologis Senec, Galanta a Nové Mesto n.Váhom alebo Goodman v Senci, či VW v Bratislave.

2004

ESD podlahy

V roku 2004 sme zrealizovali našu 1. liatu ESD podlahu v Helle v Devínskej Novej Vsi.

2005

Ako prvý na Slovensku kupujeme Laser Screed

V roku 2005 sme zakúpili a ako prví na Slovensku začali na realizáciu betónových podláh používať technológie LASER SCREED SXP 12 a TOPPING SPREADER.

2005

Strategické podlahy pre KIA Motors

Realizovali sme podlahy v rámci výstavby závodu KIA Motors Slovakia, ktorý bol strategickým projektom nielen v ponímaní Slovenska, ale tiež našej spoločnosti.

2007

Naše logo dostalo ochrannú známku

Spoločnosť zapísala svoje logo a názov do zoznamu ochranných známok.

2007

Podlahy pre HYUNDAI Motor v Českej republike

Po úspešnej realizácii podláh v rámci KIA na Slovensku sme realizovali priemyselné podlahy aj pri výstavbe jej českej sesterskej spoločnosti HYUNDAI Motor v Nošoviciach.

2008

Druhý stroj Laser Screed

V roku 2008 sme zakúpili v poradí druhý stroj LaserScreed SXP14.

2012

Špeciálne brúsne stroje HTC Sweden

Doplnili sme náš strojový park o súpravu brúsnych strojov od dodávateľa HTC SWEDEN, ktorý sa dlhodobo venuje technológii brúsených a leštených podláh.

2013

Certifikát STN EN ISO 14001:2005

Spoločnosť získala certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005.

2014

Úspešné realizácie v Škandinávii a Maďarsku

Úspešne sme zrealizovali našu prvú zákazku v Škandinávii – konkrétne  v Dánsku. Taktiež sme sa podieľali na významnom projekte v susednom Maďarsku, kde prebiehala výstavba závodu Bridgestone.

2015

Výstavba nového sídla spoločnosti

V roku 2015 sa začala výstavba nového sídla spoločnosti v Trenčianskych Stankovciach.

2016

Dokončená výstavba nového sídla spoločnosti

4. mája 2016 bol vykonaný zápis zmeny adresy spoločnosti PRORECO s.r.o. v Obchodnom registri, čím bol úspešne zavŕšený presun sídla spoločnosti do nových, vlastných priestorov v Trenčianskych Stankovciach.

2016

Kupujeme tretí LaserScreed

V tomto roku opäť rozširujeme strojový park kúpou v poradí tretieho stroja LaserScreed S-15R.

2018

Certifikát STN EN ISO 9001:2016

Začiatkom roka 2018 získala naša spoločnosť certifikát systému manažérstva kvality podľa normy  STN EN ISO 9001:2016.

2019

Kupujeme štvrtý LaserScreed

Rozšírili sme náš strojový park kúpou v poradí štvrtého stroja LaserScreed S-15R.

2019

Oslavujeme 20-te výročie založenia firmy

1.6.2019 sme oslávili 20-te výročie založenia firmy.

2019

Kupujeme piaty LaserScreed

V júni 2019 kupujeme piaty LaserScreed S-940

2019

Prvý projekt v Nemecku

2. augusta 2019 sme začali s betonážou nášho prvého projektu v Nemecku. Pre Amazon v Magdeburgu sme zrealizovali viac ako 100 000 m2 bezškárovej betónovej podlahy

2020

Kupujeme LaserScreed S-22EZ

V marci 2020 sme zakúpili LaserScreed S-22EZ, ktorý predstavuje najvyššiu radu týchto strojov. Týmto nákupom sme zavŕšili obnovu strojového parku, začatého v roku 2019. Prevzatím nového stroja S-22EZ sme zároveň odovzdali nášmu dodávateľovi SOMERO ENTERPRISES INC. 2 najstaršie LaserScreedy - SXP12 a SXP14. Máme teda celkovo 4 Laser Screedy: dva stroje S-15R, jeden S-940 a jeden S-22EZ.
sídlo spoločnosti Proreco
sídlo spoločnosti Proreco
sídlo spoločnosti Proreco

Disponujeme moderným technickým vybavením

Medzi najvýznamnejšie kroky spoločnosti patria investície do špičkových moderných technológií a strojového vybavenia.

viac o našom vybavení