Proreco s.r.o.

Zastrešíme komplexnú realizáciu priemyselnej podlahy

História spoločnosti

Spoločnosť PRORECO bola založená v roku 1999 so zameraním na realizáciu priemyselných podláh.  Založil ju Ing. Martin Holenda a Rudolf Zimen, ktorí doteraz pôsobia na postoch konateľov spoločnosti a zastrešujú kľúčové pozície vo vedení spoločnosti a samotnej výrobe.

Od svojho vzniku až po súčasnosť bolo základnou filozofiou firmy dodávať priemyselné podlahy komplexne – od návrhu vhodnej technológie, cez realizáciu, až po zabezpečenie servisu používaných podláh.

viac o našej histórii
proreco

Naše ciele sú od začiatku zamerané na vysoký štandard kvality

Základným cieľom firmy je poskytnúť zákazníkovi optimálne riešenie priemyselnej podlahy zrealizované v najvyššom štandarde kvality. Tento cieľ sme sa snažili dosiahnuť kvalitným a stabilným ľudským potenciálom a zaobstaraním najmodernejšieho strojného a technologického vybavenia. Už v roku 2001 sme vďaka tomu realizovali podlahy v spoločnosti Volkswagen a naň naviazanom priemyselnom parku.

betónové podlahy
Laser screed

Investície spoločnosti vedú do moderných technológií

Najvýznamnejším krokom pri budovaní spoločnosti v jej počiatkoch bolo zakúpenie technológie LaserScreed, ktorým sme disponovali ako jediní na Slovensku. Nasledovala technológia Topping Spreader.

Obrovská investícia mladej spoločnosti do špeciálneho vybavenia sa postupom času ukázala ako tá najsprávnejšia voľba. Vďaka týmto strojom sa denná produkcia firmy vyšplhala až na 6.000 m2 betónových, strojne hladených podláh denne.

Kvalitné strojné vybavenie, stabilný ľudský potenciál, spolupráca s poprednými svetovými výrobcami stavebnej chémie a stavebných technológií a odhodlanie majiteľov firmy boli faktory, vďaka ktorým sa spoločnosť prepracovala na pozíciu lídra v realizácii priemyselných podláh.

Našimi najväčšími zákazníkmi spomedzi stavebných firiem sú Goldbeck, s.r.o., Takenaka Europe GmbHSTRABAG.
V oblasti developerov sú to CTP, VerdionHB REAVIS.

Súčasnosť

V roku 2016 bolo dobudované nové sídlo spoločnosti v priemyselnom parku Trenčianskych Stankoviec. Budova šitá na mieru, s výrazne industriálne pôsobiacim interiérom, priniesla okrem atraktívnych pracovných priestorov pre zamestnancov aj podstatne lepšie manipulačné, skladovacie či parkovacie priestory. Oveľa lepší prístup z diaľnice uvítali tiež dodávatelia a odberatelia firmy.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 40 ľudí, no svojou činnosťou priamo vytvára pracovné príležitosti pre ďalších približne 100 ľudí. Snahou spoločnosti je vnášať kvalitu nielen do realizácie podláh, ale tiež do samotného procesu zamestnávania, čím podporuje kvalitatívnu úroveň zamestnávania na Slovensku. Aktívne sa tiež podieľa na podpore športových a kultúrnych podujatí v regióne.

sídlo spoločnosti Proreco
sídlo spoločnosti Proreco
sídlo spoločnosti Proreco

Odbornosť našich prác garantujú získané certifikáty

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných seminárov a školení priamo u výrobcov materiálov a strojov. Súčasne navštevujeme významné výstavy v zahraničí, aby sme priniesli aktuálne trendy a možnosti do našich postupov.

Spoločnosť začínala od nuly v roku 1999

Štartovacím pôsobiskom boli prenajaté priestory v budove SOŠ TN Pod Sokolicami v Trenčíne.

viac o našej histórii