Priemyselné podlahy hravo a edukatívne

Čo všetko je priemyselná podlaha? Pozrite sa na segment zábavne a názorne.

Priemyselná podlaha nie je betónová podlaha, ktorá sa od iných líši len svojím rozmerom. Nie je to ani podlaha, ktorá sa realizuje výlučne vo výrobných prevádzkach, logistických halách či priemyselných podnikoch. Kde všade sa uplatní a aké parametre vstupujú do rozhodovania pri výbere najlepšej priemyselnej podlahy pre konkrétneho zákazníka?

Prvá a najdôležitejšia otázka znie: Aký objekt sa ide stavať? Teda: Čo presne tu bude stáť? Zahrajte sa s nami a zoznámte sa s tým, čo všetko je dôležité vo fáze rozhodovania o voľbe konkrétneho typu priemyselnej podlahy.

Aký objekt tu bude stáť?

Konkrétny druh prevádzky a konkrétne miesto realizácie má vplyv na:

 • hrúbku betónovej konštrukcie podlahy,
 • typ a množstvo potrebných výstuží,
 • pevnostnú triedu betónu,
 • použitie prísad a prímesí do betónu,
 • potrebu a polohu dilatačných škár.

Vedeli ste?

Priemyselná podlaha sa začína v zemi. Od druhu a únosnosti podložiatypu budovanej stavby závisí návrh izolácií a ochrany konštrukcií proti vlhkosti, spodným a tlakovým vodám, ale aj proti zemnému radónu či ropným látkam.

Najčastejšie spoločné požiadavky na priemyselné podlahy

 • veľká plocha pri zachovaní dokonalej rovinnosti
 • veľká plocha s minimom škár a bez nadbytočných spojov
 • dlhá, bezpečná a bezporuchová životnosť
 • odolnosť voči záťaži, akou je pohyb manipulačnej techniky, presun nákladov alebo pád bremena
 • odolnosť voči stálej záťaži, ktorá vyplýva z vnútorného usporiadania prevádzky (naložené regály, práca s chemikáliami, pohyb áut…)
 • za rozumnú cenu s reálnou návratnosťou investície

Priemyselná podlaha sa skladá z konštrukcie a povrchovej úpravy.

Betónové konštrukcie priemyselných podláh:

 1. Tradičná betónová podlaha – podlaha  s rezanými zmrašťovacími škárami
 2. Bezškárová betónová podlaha:
 • Jointless – podlaha bez rezaných zmrašťovacích škár s rozmerom dilatačných celkov až 40 × 40 m
 • Seamless – podlaha bez akejkoľvek škáry, teda bez rezanej – zmrašťovacej –, ale aj pracovnej, ošetrenej dilatačným profilom

Vnútro priemyselnej podlahy tvorí výstuž

Aké sú jej možnosti?

Klasická armatúra:

 • oceľové prúty,
 • rohože,
 • strmienka,
 • viazané koše a ich kombinácie.

Rozptýlená:

 • vo forme oceľových drátkov,
 • sklených, uhlíkových,  polymérových či kompozitných vlákien a ich kombinácií vmiešaných priamo do betónovej zmesi.

Špecifické požiadavky na niektoré druhy priemyselných podláh

 • schopnosť zabrániť šmyku auta či manipulačnej techniky
 • schopnosť zabrániť pošmyknutiu ľudskej nohy
 • odolnosť voči mrazu
 • odolnosť voči vode
 • odolnosť voči ohňu
 • odolnosť voči výkyvom teploty a vlhkosti prostredia
 • odolnosť voči statickej elektrine
 • odolnosť voči oderom a oterom
 • odolnosť voči fľakom a škvrnám
 • ľahká pravidelná údržba, ľahké čistenie a umývanie
 • požiadavky na vyššiu estetiku alebo jedinečný dizajn podlahy

Najobľúbenejšie typy a úpravy priemyselných podláh:

Povrchové úpravy vsypom

 • Zhotovujú sa bezprostredne po dokončení nosnej konštrukcie
 • Hodia sa do logistických hál i výrobných prevádzok, sú synonymom kvality za priaznivú cenu

Liate polyuretánové podlahy a liate epoxidové podlahy

 • Syntetické povrchové úpravy – liate epoxidové a liate polyuretánové
 • Uplatňujú sa najmä tam, kde sú zvýšené nároky na povrchovú úpravu kvôli potrebe bezprašnosti, pevnosti, chemickej odolnosti, komfortu alebo estetiky
 • Hodia sa takmer všade.

Antistatické a ESD podlahy

 • Patria do priestorov, kde treba zabrániť vzniku elektrostatických výbojov
 • Ich využitie je najmä v elektrotechnickom a chemickom priemysle a na pracoviskách
  s nebezpečenstvom výbuchu

Parkovacie systémy

 • Musia vydržať pojazd áut a chemické zaťaženie a zároveň ochrániť svoju betónovú konštrukciu
 • Do podzemných garáží a parkovacích domov

Čo je potrebné zabezpečiť?

 • Realizáciu, ktorá rešpektuje správne technologické postupy
 • Rýchlu pokládku aj veľkých plôch bez zbytočných časových prieťahov

Moderná realizačná spoločnosť sa stará aj o:

Dodávku materiálov z blízkeho okolia s cieľom znižovať uhlíkovú stopu

Výber technológií a technologických postupov s rešpektom voči okolitému prostrediu, aby výstavba:

 • Nepoškodzovala a neznečisťovala prostredie v okolí nadmerným prachom a hlukom
 • Neobťažovala obyvateľov ani spoločnosti sídliace v okolí

Priemyselné podlahy potrebujú realizáciu skúsenou firmou

Vyberte si špecialistu na segment prémiových podláh.