Požiadavky investorov smerujú stále častejšie k špičkovej top kvalite priemyselných podláh. Cieľom je maximalizovať ich životnosť a popritom minimalizovať náklady – na samotnú údržbu, na opravy obslužných technológií. Odstránenie slabých miest v konštrukciách vedie aj k zvýšeniu efektivity prevádzok s vysokozdvižnými vozíkmi a inými pojazdnými mechanizmami. To v sumáre znamená NÁRAST PRODUKTIVITY celej VÝROBY ČI SKLADOVEJ LOGISTIKY. 

Priemyselné podlahy prešli vďaka novodobým technológiám skokovým vývojom. Prvým dôležitým medzníkom bolo využitie oceľových vlákien. Betón s oceľovými vláknami priniesol najskôr podlahy s rezanými zmrašťovacími škárami – najmä v moduloch 6 x 6 m. Po nich začali nastupovať podlahy bez rezaných škár – ohraničené dilatačnými oceľovými profilmi v moduloch 36 x 36 m (a sporadicky aj viac). V súčasnosti sa čoraz bežnejšie objavujú špecifikácie investorov nadimenzovať a zrealizovať priemyselnú podlahu bez akejkoľvek škáry. Obvykle je to spojené s prísnou požiadavkou limitovanej šírky trhliny – 0,1 až 0,3 mm – na povrchu danej podlahy.

Čo je to podlaha bez akejkoľvek škáry?

Je to podlaha, ktorá nemá:

 • rezané škáry,
 • ani pracovné škáry, a teda ani dilatačné profily.

Takéto podlahy spĺňajú v prevádzkach najvyššie nároky na použiteľnosť a odolnosť, a tým predlžujú svoju životnosť a znižujú celkové náklady vlastníkov.

Výhody podláh bez akejkoľvek škáry

 • Sú extrémne odolné: Škáry sú pri priemyselných podlahách hlavným zdrojom problémov. Podlahy, ktoré nepotrebujú nijaké škáry, a to bez ohľadu na svoj rozmer, sú odolnejšie než ostatné.
 • Majú vysokú mieru použiteľnosti pri minimálnej údržbe: Minimalizovanie veľkosti trhlín a eliminácia škár znižuje aj nároky na údržbu. Pri podlahách bez akejkoľvek škáry, tzv. seamless podlahách, úplne odpadávajú ich opravy. Aj problémy s trhlinami sa znižujú na minimum.
 • Zvládajú pohyb vysokorýchlostných vysokozdvižných vozíkov: Rezané alebo dilatačné škáry v podlahách môže pojazd kolesovej manipulačnej techniky poškodiť. Tým istým spôsobom môžu v podlahách vznikať nerovnosti. Bezškárová realizácia si zachováva pôvodnú rovinnosť a tá zaisťuje efektivitu a rýchlosť prevádzky vysokozdvižných vozíkov.
 • Patria k najkvalitnejším na trhu: Optimalizovaná kontrola trhlín a vysoká rázová odolnosť podláh s vláknami s vysokou efektivitou v kombinácii so sieťovinou zabezpečuje neporušený povrch bezškárových podláh aj napriek intenzívnemu namáhaniu.

Kde všade sa hodia?

Už aj v rámci slovenského trhu sa po prvých realizáciách potvrdilo, že tzv. seamless podlahy sú ideálne do:

 • distribučných centier,
 • skladov s vysokoregálovými automatizovanými zakladačmi,
 • výrobných prevádzok,
 • chladiarní a mraziarní,
 • interiérových aj exteriérových skladov šrotu.

Úplne bezškárové priemyselné podlahy možno tiež použiť ako podklad pod tvrdé tenké krycie vrstvy, akými sú epoxidové vrstvy, prípadne iné povrchové povlakovacie systémy. Obzvlášť v oblastiach:

 • zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť,
 • potravinársky priemysel,
 • chemický priemysel,
 • elektrotechnický priemysel, napr. pri výrobe polovodičov,
 • podzemné parkoviská.

Vedeli ste?
Seamless – podlahy úplne bez škár – fungujú aj ako nepriepustné a povlakované podlahy. To znamená, že kvapaliny ani agresívne látky cez ne nemôžu prenikať do betónu. Zároveň je absolútne obmedzené prípadné poškodenie povrchových úprav mikrotrhlinami v betóne. Aj preto sú zaujímavé v potravinárskom, chemickom, ako aj petrochemickom priemysle

Ako je vôbec možné realizovať takéto podlahy?

Tajomstvom je kombinovaná výstuž oceľovými vláknami a zároveň aj sieťovinou alebo prútmi:

Predpokladom úspešnosti tohto riešenia je však splnenie veľmi prísnych podmienok:

 • Použité musia byť oceľové vlákna s výrazne vyššou efektivitou: pevnosť v ťahu vlákna min. 1600 MPa, dvojité ohnutie, resp. kotvenie oboch koncov vlákna, dĺžka vlákna 60 mm, priemer ≤ 0,9 mm, primárne pre zabezpečenie únosnosti podlahy, sekundárne pre kontrolu šírky trhliny;
 • Výpočtom musí byť presne špecifikovaný typ a množstvo klasickej výstuže s pevnosťou v ťahu minimálne 500 MPa;
 • Výpočtom šírky trhliny musí byť definovaná optimálna kombinácia výstuže pre dosiahnutie väčšieho množstva mikrotrhlín s ich minimálnou šírkou:

Okrem tohto všetkého je obzvlášť nutné výpočtové, ale aj technologické zvládnutie spôsobu riešenia škár denného záberu, teda stret plochy podlahy, ktorú možno zrealizovať počas jednodňovej betonáže s nasledujúcou etapou.

Stojí to za to?

V priebehu posledných troch rokov bolo v Európe zrealizovaných približne 100 000 m2 podláh bez akejkoľvek škáry a to vrátane podláh pre Jaguar Land Rover Slovakia a Volkswagen Slovakia. Ekonomické zhodnotenie efektivity preukazuje, že návratnosť materiálových a realizačných nákladov pre investora je zabezpečená z dlhodobého hľadiska zvýšením kvality, predĺžením životnosti a elimináciou nákladov na opravy tohto vysoko sofistikovaného typu priemyselných podláh.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek