Ešte stále sa objavuje mýtus, že priemyselné podlahy sú určené výhradne pre priemyselnú výrobu. Nie je to tak. Spektrum ich využitia je široké vo vnútrajškoch i bezprostrednom okolí najrôznejších typov prevádzok a stavieb občianskej vybavenosti. Ako získať čo najkvalitnejšiu podlahu a nájsť pre ňu najvhodnejšieho zhotoviteľa? Prinášame 3 tipy, vďaka ktorým sa dokážete správne rozhodnúť.

Investícia do priemyselnej podlahy je významná. Nielen preto, že ide často o rozsiahle plochy a z logiky vecí vyplýva, že štvorcové metre jednoducho „nepustia“, ale rovnako i preto, že medzi základnými požiadavkami je vysoká odolnosť, trvácnosť, dlhodobá bezporuchová prevádzka, ľahká údržba a čistenie. V hre je obvykle aj čas a s ním potreba rýchlej realizácie. To nie sú parametre, ktoré môže splniť akýkoľvek betón a zastarané realizačné technológie.

Ak sa priemyselné podlahy kvalitne navrhnú a dôsledne vytvoria, patria medzi najodolnejšie a najstálejšie druhy. Okrem štandardnej údržby si v priebehu svojej životnosti nevyžadujú prakticky nič viac. Ako však docieliť, aby bolo s podlahou počas jej prevádzky čo najmenej starostí? Poradíme vám, čo treba mať na zreteli, kým podlahu do prevádzky ešte len plánujete a hľadáte pre ňu najlepšieho zhotoviteľa.

1. Žiadajte riešenie vždy presne na mieru

Fundamentálnou časťou priemyselných podláh sú betónové konštrukcie, ktoré sú dimenzované na konkrétnu funkciu a konkrétny druh prevádzky. Vhodný návrh skladby a kvalitné zhotovenie týchto konštrukcií tvorí základ pre aplikovanie ďalších vrstiev alebo systémov.

Skladba závisí od intenzity stáleho a prevádzkového zaťaženia. Dôležité je nielen to, koľko ľudí a prístrojov sa ako dlho a často bude po prevádzke pohybovať, ale aj akými objemnými a akými ťažkými strojmi, respektíve technológiami bude prevádzka stále vybavená, teda zaťažovaná.

Klimatické, mechanické a chemické vplyvy sa zasa podieľajú na stave a degradácii betónových konštrukcií a môžu ich čiastočne, výrazne alebo aj úplne znehodnotiť. S cieľom zabrániť tomu boli vyvinuté rôzne systémy povrchových úprav na syntetickej alebo cementovej báze. Správne zvolené povrchové úpravy pomáhajú ošetrovať a chrániť priemyselné podlahy, no starajú sa aj o ich estetický vzhľad.

Ideálnym začiatkom realizácie akejkoľvek priemyselnej podlahy je presné a podrobné zoznámenie sa s prevádzkou, ale i konkrétnym miestom, kde bude stáť.

Zapamätajte si:

V konkrétnej prevádzke treba pozornosť zamerať nielen na potrebné štandardy priemyselnej podlahy, ale i na detaily. Práve ony dokážu odlíšiť majstrov svojho remesla od ostatných. Zlé spracovanie jednotlivostí môže byť v budúcnosti časovanou bombou, ktorá si vyžiada opravy či dokonca zastavenie prevádzky. Skúsený zhotoviteľ je vo vzťahu k detailom aj overeným radcom.

2. Reálne hodnoťte ponuky a prezentácie zhotoviteľov

Cena je dôležité, ale nie jediné kritérium. Kto hľadá kvalitu, nesmie sa na výber zhotoviteľa pozerať iba cez optiku financií. Vystavuje sa tak riziku, že v konečnom dôsledku prerobí. Cena, ktorá je vo svojom konkurenčnom prostredí príliš nízka, zaváňa amaterizmom. Rovnako nemožno od firmy, ktorá skutočnú priemyselnú podlahu ešte nikdy nerealizovala, očakávať hodnotný a trvácny výsledok.

Veľmi kriticky sa oplatí pozerať i na spoločnosti, ktoré:

  • nemajú potrebné stroje a skúsených pracovníkov,
  • na zhotovenie nevedia poskytnúť adekvátnu záruku či servis,
  • priemyselnú podlahu vnímajú a prezentujú ako rozsiahlejší typ akejkoľvek inej betónovej podlahy s určitou povrchovou úpravou.

Zapamätajte si:

Kompetentný zhotoviteľ a kvalita priemyselnej podlahy sú spojené nádoby.

3. Pri výbere sa nesplašte a postupujte obozretne

Nie nadarmo sa hovorí: práca chvatná, málo platná. Na výber zhotoviteľa priemyselnej podlahy si treba vyhradiť dostatok času, mentálneho priestoru i pozornosti. Dôležité kroky:

Vytvorte si zoznam, ktorý sa bude postupne zužovať

Dôležitá je rešerš z realizačných firiem, ktoré by podľa predmetu podnikania a toho, čo o sebe prezentujú, prichádzali do úvahy ako vhodní dodávatelia. Nemusíte sa obmedzovať na hranice krajiny, v ktorej pôsobíte alebo v ktorej bude stavba stáť. Svet sa v tomto smere zmenšuje a možností pribúda. Čo to ale znamená v praxi? Vyberte si aspoň 5 prijateľných firiem a začnite sa informovať o ich realizáciách. Najskôr stačí dôsledne si preštudovať ich webové stránky a takýmto spôsobom si vytvoriť obraz. V stavebnom odvetví vyhotovovania priemyselných podláh sa rozhodne oplatí sledovať, s akým strojovým vybavením daný dodávateľ pracuje. Investície do moderných technológií napovedajú o tom, ako rýchlo, s akou presnosťou a aké veľké plochy dokáže realizovať. Do úvahy však treba brať aj to, že špecialistov v tomto segmente predsa len nie je neobmedzené množstvo.

Obzrite si realizácie na vlastné oči

Raz vidieť je viac, ako stokrát počuť. Najlepšie porovnanie prinesie návšteva niekoľkých realizácií, ktoré sú podľa referencií, fotografií a informácií na webových stránkach blízke potrebám investora. Na obhliadke sa hodí mať „viacero očí“, optimálne aj niekoho nezávislého, kto však stavebným konštrukciám a postupom dobre rozumie (konštruktér pozemných stavieb, statik, technológ, špecializovaný stavebný dozor). Nie vždy je reálna obhliadka možná, ale oplatí sa o ňu zaujímať. Predajné priestory, priestory parkovísk v nákupných centrách či podlahy v najrôznejších objektoch občianskej vybavenosti možno navštíviť bez akýchkoľvek problémov, iné skôr na základe vzájomnej dohody.

Zúžte výber

Podľa obhliadok sa dá už oveľa jednoduchšie zúžiť výber potenciálnych zhotoviteľov na tri najoptimálnejšie spoločnosti.

Oslovte vybrané firmy ohľadom vypracovania cenových ponúk

Najdôležitejšou úlohou investora pri prvých priamych kontaktoch s potenciálnym zhotoviteľom je uviesť všetky dôležité a potrebné parametre o chystanej priemyselnej podlahe. Zvyčajne sú súčasťou projektu na stavebné povolenie, prípadne realizačného projektu pod názvom výkaz výmer. Dostatok informácií o projekte pre realizačnú firmu je dobrou vizitkou investora a otvára priestor na vecnú a podnetnú diskusiu o všetkých možnostiach pre budúcu priemyselnú podlahu.

Vyberte si realizačnú firmu

Po porovnaní všetkých troch ponúk sa treba „už len“ rozhodnúť, vybrať si najvhodnejšieho a najlepšieho zhotoviteľa/dodávateľa a priemyselné podlahy u neho objednať.

Zapamätajte si:

Dobre zvolený zhotoviteľ má zásadný vplyv na výslednú kvalitu a trvácnosť priemyselnej podlahy.

Kvalitný výsledok = spoľahlivá podlaha. Ale ako na ňu?

V segmente priemyselných podláh je komplexné riešenie na mieru klienta absolútne rozhodujúce pre hodnotný výsledok. Nezabudnite s vybraným dodávateľom dôsledne konzultovať všetko dôležité a konfrontovať predstavy s reálnymi možnosťami a skutočnými potrebami.

Od návrhu vhodnej skladby, povrchových úprav, technológie realizácie cez samotnú realizáciu až po zabezpečenie periodického servisu používaných podláh je dlhá, ale jediná správna cesta k trvanlivosti. Netreba tiež podceniť prípravu stavby pred realizáciou.

Za štvrťstoročie pôsobenia v oblasti realizácie priemyselných podláh prešlo Proreco dlhú cestu. Je lídrom, za ktorým stoja výsledky.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek