Ing. Martin Holenda, konateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Proreco, patrí k ľuďom, ktorých treba na poskytnutie rozhovoru prehovoriť. Podarilo sa. Reportérka Andrea Eliášová s ním pripravila interview, v ktorom približuje, od čoho sa odvíja cena priemyselnej podlahy, ktorý typ možno vnímať ako najuniverzálnejší a prečo si firma cení šancu podnikať v zahraničí.

Spoločnosť Proreco je na slovenskom a európskom trhu už štvrťstoročie. Vznikla ako nenápadná firma s jasnou víziou – špecializovať sa na segment priemyselných podláh, vnášať doň špičkovú kvalitu a technologické líderstvo.

Ako vzniká ponuka kvalitnej priemyselnej podlahy, keď ju klientovi pripravuje vo svojom segmente dnes už skutočne skúsená a zbehlá slovenská firma?

Určite to nie je tak, že vo firme „stvoríme“ ponuku pre zákazníka a tým je vec vybavená. Vždy je v tom hľadanie riešenia. Keď sa snažíme projekt finančne vyčísliť, často je ešte len v štádiu vybavovania stavebného povolenia. Mnohokrát sa ďalej dopracováva aj „za pochodu“ a prichádzajú požiadavky na úpravy. No a my musíme na všetko flexibilne reagovať. Klient si nás často vyberá na základe skúseností, ale musíme ponúkať cenu, ktorá je konkurenčná. Nemôže byť „premrštená“. Podnikanie v našom odvetví, to je súťaž.

Vaša spoločnosť je špičkou v oblasti priemyselných podláh. Ako z tejto pozície vnímate konkurenciu?

Konkurencia je dôležitá, pomáha nám nezaspať na vavrínoch. Motivuje. Keď chceme obstáť v súťaži, musíme byť stále akční. A pripravení. A preto musíme hľadať nové cesty a nové možnosti – lebo, ako hovorí klasik, hoci v češtine: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“

Vyhľadávané typy podláh

Existuje medzi podlahami, ktoré realizujete, čosi ako najobľúbenejší, najviac vyhľadávaný alebo najuniverzálnejší druh?

Najviac realizujeme železobetónové podlahy so vsypom. Tvoria základ a podstatu našej produkcie a radia sa k jednému z mimoriadne univerzálnych typov. Takúto podlahu máme aj v sídle našej firmy: je v administratívnej časti, skladoch aj v priestoroch údržby. K betónu máme so spoluzakladateľom firmy dlhoročný vzťah, takže je priamo v našom podniku dominantný.

Tento typ podlahy patrí medzi tzv. kontinuálne úpravy. Bezprostredne po zhotovení môže dostať povrchovú úpravu impregnáciou alebo brúsením či leštením, ale platí o nej, že si vždy zachováva vzhľad betónu a farebné odtiene sivej. Čo ak má klient špecifickejšie požiadavky?

Tak ich vyriešime. Pokiaľ ide o povrchové úpravy našich podláh úplne vo všeobecnosti, paleta možností je široká. Niekomu sa páči brúsený betón, niekomu kremičité piesky alebo niečo farebné. Je to o praktickosti, ale aj o vkuse. Realizovali sme napríklad podlahu pre Urologickú kliniku v Trenčíne, kde bol použitý iný typ povrchovej úpravy v spoločenských priestoroch, iný v ambulanciách a úplne odlišný v operačnej sále. Špecifické požiadavky však veľmi úzko súvisia s nárokmi konkrétneho segmentu či jedinečnosťou prevádzky, teda so zaťažením, ktorému bude podlaha reálne a každodenne čeliť.

Čo všetko si treba pod pojmom „špecifické požiadavky“ predstaviť? Objasníte to, prosím, aj trochu bližšie?

Do úvahy musíme brať normy a predpisy, parametre stavby a naozaj reálne potreby konkrétnej prevádzky a všetky jej podmienky, v ktorých má podlaha dlhodobo a bezporuchovo fungovať. Keď sme už spomenuli zdravotníctvo, v jeho prípade okrem osobitných noriem a predpisov počítame s umiestnením prístrojov alebo presunmi zariadení a lôžok s pacientami. V niektorých prípadoch musí byť použitá antistatická podlaha, ale napríklad tam, kde je veľký pohyb ľudí, musí byť zasa zvolená komfortnejšia alternatíva – s použitím napríklad polyuretánu, ktorý je príjemnejší na chôdzu. Polyuretán je zároveň odolný voči vlhkosti a chemickým činidlám. Je cenovo dostupný, univerzálny, využíva sa často a v mnohých odvetviach – stal sa významným technologickým riešením.

Pokiaľ ide o potravinárske prevádzky a klientov z tejto sféry, tu platí, že akýkoľvek potravinársky produkt je pre podlahu zaťažujúci, lebo okrem chemických procesov tam prebiehajú aj biologické. A podlaha im musí odolávať i z hľadiska používania čistiacich prostriedkov. V tomto odvetví zvyčajne pôsobia aj vysoké alebo veľmi nízke teploty – a výber podlahy to musí zohľadňovať. Sú to veľké nároky a zvládajú ich len špeciálne podlahy.

Vypočujte si, prečo sú podlahy v potravinárstve vysoko špecifické a náročné na požiadavky už pri realizácii.

 

Rastie priamoúmerne špecifickým požiadavkám aj cena priemyselnej podlahy?

Nie tak celkom. Na cene podláh sa asi najviac odráža faktor ich chemickej odolnosti. A platí to aj o povrchových úpravách. Najdrahšie sú tie, ktoré zahŕňajú vysokú chemickú odolnosť alebo veľmi špecifické estetické kritériá.

Podnikanie v zahraničí

Za 25 rokov na trhu má vaša firma hodnotné meno aj v zahraničí. Počula som už aj prirovnanie, že Proreco je ako ESET, akurát v oblasti priemyselných podláh. Ak by ste mali zostaviť rebríček okolitých krajín, ktoré sú pre vás z hľadiska realizácie zákaziek najzaujímavejšie, ako by vyzeral?

To prirovnanie je trochu prehnané… Rebríček by začínal Českou republikou a pokračoval Maďarskom. Sú to naši najbližší susedia, máme s nimi vybudované korektné vzťahy. A nechýbalo by ani Dánsko. Hoci je od nás ďaleko, je to štát s vysokou životnou úrovňou. Dá sa o ňom hovoriť ako o sociálnej krajine a tento aspekt je v ňom cítiť. Našim ľuďom sa tam pracuje veľmi dobre.

Konateľ a spoluzakladateľ spoločnosti M. Holenda na obľúbenom firemnom podujatí Family Day. 

Úspešné firmy so skúsenosťami doma i v zahraničí často spomínajú takéto rozdiely. Čím to je?

Na slovenských stavbách býva omnoho väčší stres, čo súvisí najmä s termínmi. Pri veľkých stavbách je Proreco obvykle jedným z dodávateľov. Naša práca nasleduje po práci niekoho iného a po nás zasa nastupujú ďalšie tímy. A mnohokrát práve pripravenosť na realizáciu podlahy nie je optimálna. S týmto sa u nás stretávame neraz, no v zahraničí, a konkrétne v Dánsku, to tak nie je. Tam je pre našu prácu všetko dôkladne pripravené a sú to takmer ideálne podmienky. Potom je aj predpoklad stopercentného výsledku. Ale keď sa podmienky menia, môžu vznikať problémy. Aj my totiž máme určité technologické postupy, ktoré určujú, za akých okolností sa zákazka môže realizovať. A ak sú hraničné, alebo keď sa zíde viacero hraničných hodnôt, musíme situáciu dôkladne posúdiť a vyhodnotiť možnosť realizácie.

Čo považujete za najdôležitejšiu devízu získanú z prác a zákaziek v zahraničí?

Je to vedomie, že Proreco dokáže splniť požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov, a to kdekoľvek v štátoch Európskej únie. Nie každý podnik si trúfne uchádzať sa o zahraničnú príležitosť, lebo tam existujú prekážky, ktoré sa neodváži zdolávať. V našej firme sme ich ochotní a schopní prekonávať. Sú pre nás výzvou. A odmenou je vedomie, že sme konkurenciou aj voči špičkovým svetovým firmám.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek