Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Skúsenosti zohraných tímov potvrdzujú aj to, že keď to isté robia dvaja či traja, výsledok môže byť vynikajúci. Príkladom je VÝNIMOČNÁ REKONŠTRUKCIA vo Voderadoch.

Viac než desaťročie trvajúca spolupráca medzi spoločnosťami Takenaka a Proreco pomohla uzrieť svetlo sveta na slovenské i európske pomery nevšednej spoločnosti InoBat. Vybudovali pre ňu zázemie, z ktorého chce inovatívnym podnikaním riešiť zásadné PRIEMYSELNÉ, TECHNOLOGICKÉ I EKOLOGICKÉ VÝZVY.

Výskum, vývoj, výroba i recyklácia produktov pod strechou jedného podniku a na tom istom mieste – nič z toho nie je zatiaľ bežná vec. Väčšina výrobkov a komponentov „precestuje“ viacero krajín, ba aj kontinentov, kým svoj životný cyklus započatý kdesi vo výskumnom laboratóriu ukončí ako odpad na skládke, v lepšom prípade v niektorom z recyklačných centier.

Spoločnosť InoBat poňala podnikanie inak: batérie pre automobilový priemysel chce skúmať, vyvíjať, vyrábať, rozoberať i recyklovať tam, kde sú potrebné – čo najbližšie k výrobným linkám automobiliek. Nečudo, že jej do oka padli priestory opustenej haly vo Voderadoch – v lokalite s výbornou dostupnosťou k výrobcom áut, ktorí sa už u nás udomácnili. Jej dlhodobým cieľom je udržať ich na Slovensku, aby postupný odklon od spaľovacích motorov neznamenal stratu pracovných príležitostí pre tisícky ľudí a krajine okrem priamych ekonomických škôd nepriniesol aj straty v podobe nevyužitia obrovskej infraštruktúry, ktorá už natrvalo poznamenala ráz svojho okolia.

Zdroj: InoBat

Pôvodne nenápadný batériový startup InoBat má v úmysle pomáhať s novými energetickými riešeniami celému európskemu trhu, a to nielen v automobilovom priemysle. Okrem toho začína do svojho inovatívneho podnikania a prístupu k nemu zasväcovať študentov najväčších technických univerzít.

Výrobné i vývojové centrum pre všetky jeho aktivity vybudovala stavebná spoločnosť Takenaka. Pri návrhu a realizácii priemyselných podláh do jednotlivých častí objektov spolupracovala s Prorecom. Ako sa rodili priestory pre startup, ktorý sa mení na premianta v segmente výkonných batérií šitých na mieru budúcnosti? Prečo si spoločnosti vážia dlhoročnú kooperáciu, hoci ich neraz stavia pred obrovské výzvy? Čo sa od seba vzájomne naučili pri výstavbe výrobného a technologického zázemia?

O svoje dojmy a skúsenosti sa pri spoločnom rozhovore podelili Ivan Mikula zo stavebnej spoločnosti Takenaka, Filip Juráš ako zástupca InoBatu a Ivan Leitmann, výkonný riaditeľ spoločnosti Proreco, ktorý bol aj priamo zodpovedný za subdodávku priemyselných podláh.

Rekonštrukcia môže byť náročnejšia než novostavba

Opraviť staršiu výrobnú halu a pripraviť ju pre nového majiteľa a jeho požiadavky môže byť väčšia výzva, než začať stavať „od nuly“. Pri úplne novom projekte na „zelenej lúke“, keď je všetko zamerané, zakreslené a podrobne naprojektované, sa stačí držať dokumentácie.

„V rekonštrukcii je veľa nástrah a dobre sa skrývajú. Problém tkvie v tom, že sa vopred nedá správne určiť celý rozsah prác a cena všetkých sanácií, čo sa násobí tým, že tieto „pasce“ vyskakujú priamo počas rekonštrukcie, a treba ich riešiť urgentne,“ približuje zásadný rozdiel Ivan Mikula.

„Vstupujete do hotového objektu, a ten môže vykazovať najrôznejšie známky problémov. Alebo – a to býva ešte zradnejšie – ich navonok vykazovať vôbec nemusí. Keď ste dodávateľ určitej časti takéhoto diela, musíte sa prispôsobovať a správne riešenia hľadať tak, aby boli pre daný objekt čo najlepšie, spĺňali aj krajné požiadavky klienta a v nijakom prípade nespomalili či dokonca nezastavili postup ďalších stavebných prác. To sú medze, na ktoré treba od začiatku myslieť,“ dopĺňa Ivan Leitmann.

Zdroj: InoBat

Jedinečnosť prác na projekte InoBat

Práve v časti týkajúcej sa priemyselných podláh narazili obe spoločnosti na problémy, ktoré mohli mať neblahý dopad na chod celej baterkárne. Zásadné ťažkosti sa týkali pôvodných podlahových dosiek – ukázalo sa, že nie sú dostatočne stabilné.

„Mali sme projektovú dokumentáciu i statické posudky, no keď sme začali obnažovať konštrukcie, zistili sme, že podkladová doska nemá deklarovanú hrúbku 18 centimetrov. Bola skôr nerovnomerná a jej hrúbka sa hýbala od 11 do 22 centimetrov. Riešili sme prepočtami, či niečo také môže vyhovovať potrebám nášho klienta, no vzhľadom na charakter a hmotnosť jeho technológií sme sa rozhodli konať. V niektorých častiach podláh sa museli nainštalovať roznášacie dosky. Ich úlohou je rozložiť zaťaženie spôsobené technológiou na väčšiu plochu. Počas dvoch mesiacov sme teda v podstate iba injektovali pôvodnú nestabilnú podlahu systémom mikropilót,“ konštatuje I. Mikula. Tento postup sa využíva na podchytenie objektov s cieľom preniesť tlakové i ťahové zaťaženie zo stavebného objektu do hlbších a únosnejších zhutnených vrstiev základovej zeminy.

Dôležité bolo nepoškodiť existujúcu podlahu, pri prácach sa preto veľakrát museli doslova vynájsť. Stav podlahy bol spočiatku taký, že do haly nesmeli vojsť ani niektoré druhy obvyklých mechanizmov vrátane domiešavačov s betónom a pumpou. „Takéto prekvapenia naše tímy nezaskočia svojou náročnosťou na realizáciu, sú však náročné na financie a čas,“ podotýka I. Mikula.

Zdroj: InoBat

Ako si na začiatok rekonštrukčných prác a svoj prvý kontakt s budúcim pracovným zázemím spomína Filip Juráš zo spoločnosti InoBat? „Bola to prázdna budova. Nebolo tam v podstate nič, len zvyšok obvodových múrov po demolačných prácach. Sem-tam nejaké vyrezané diery v podlahe, pretože sa robili konštrukčné skúšky. Potom sa začala samotná pilotáž. Riešili sme otázku náročnosti našich technológií na nosnosť podlahy, keďže niektoré jej časti vážia aj 16 ton. Riešili sme otázku ich citlivosti na rovinnosť a presnosť dosadnutia, kde sa prípustná odchýlka počíta ledva v milimetroch. Dialo sa to na pozadí priestoru, o ktorom by som ako laik dokázal pochybovať, či z neho niekedy môže byť taká budova, akú som videl vo vizualizáciách. Ale podarilo sa, máme priestory, ktoré sú viac ako reprezentatívne.“

Podlahy zodpovedajú vysokým normatívnym štandardom

V InoBate bolo realizovaných viacero druhov podláh. Okrem povrchovej úpravy vsypom išlo o rozsiahle plochy epoxidových podláh. Nachádzajú sa tam podlahy do kancelárií, vstupných priestorov i laboratórií, ktoré samy osebe zaberajú viac než 1 000 štvorcových metrov.

Samotnej výrobnej haly sa týkala požiadavka na splnenie normy čistoty a hygieny prostredia ISO 8, čo znamená superčistá zóna. Táto požiadavka automaticky vylúčila inú povrchovú úpravu ako epoxidovú. Zároveň – vzhľadom na charakter prevádzky a citlivosť technológií – prichádzal do úvahy jedine antistatický epoxid. V hale nesmie vzniknúť elektrostatický náboj, pretože by mohol poškodiť jednak výrobné zariadenia a rovnako aj články a komponenty, ktoré baterkáreň vyrába. Z určitého hľadiska sa i s odstupom času dá povedať, že dielo rástlo akoby „z ničoho“. Prečo takéto tvrdenie?

Zdroj: InoBat

Nedostatok materiálov a ceny ako na centrifúge

Obdobie výstavby baterkárne InoBat bolo príznačné aj skokovým nárastom cien v stavebníctve a problémovou dostupnosťou stavebných materiálov. „Ceny rástli celkom rapídne. Na našich dodávateľoch si vážime, že sa tomu prispôsobovali. Chápali, že musíme robiť zmeny, upravovať riešenia aj s cieľom ušetriť a dodržať rozpočet. Pomáhali nám všetko správne identifikovať, hoci sa to dialo i povestných päť minút pred dvanástou – keď už boli zadané objednávky,“ opisuje F. Juráš.

„Bolo to veľmi turbulentné obdobie vo vzťahu k zmenám cien a dostupnosti materiálov. Snaha o promptné reagovanie a hľadanie najlepších možných riešení bola citeľná na všetkých stranách. Cieľom bola spokojnosť klienta a kontinuita prác,“ potvrdzuje I. Leitmann.

Rozsiahle stavebné projekty sú citlivé na spoluprácu mnohých odborníkov a profesijných spoločností. Nesúlad medzi nimi, zmena cien vstupov a dodávateľských cenníkov či výkyvy v dostupnosti a dodávkach materiálov už na Slovensku zabrzdili viacero stavebných projektov. Vrátane takých, ktoré svojím významom ovplyvňujú celú spoločnosť a jej budúcnosť alebo na nich čaká reťazec ďalších subjektov. Nie je to však prípad výstavby budovy pre spoločnosť InoBat pod taktovkou dodávateľa Takenaka.

Zdroj: InoBat

„V našom podnikaní platí, že ak sa vyskytnú problematické miesta, musíme ich riešiť. A vyriešiť ich musíme tak, aby boli práce odvedené kvalitne a v adekvátnom čase. Celospoločenské okolnosti a trendy v ekonomike nám v tomto projekte do práce zasahovali veľmi výrazne a vôbec nie pozitívne. No faktom zostáva, že keď sme Prorecu dali informáciu, že nástup na stavenisko je napriek všetkým okolnostiam nutný do týždňa, oni to dokázali,“ vyzdvihuje za generálneho dodávateľa projektu I. Mikula.

Keď spolupráca funguje, dielu sa darí

Nové priestory firmy InoBat už úspešne prešli kolaudačným konaním. InoBat vo Voderadoch využíva kancelárie i laboratóriá, budova s technológiou čaká na kolaudáciu samotného výrobného zariadenia, ktorá prebehne v nasledujúcich mesiacoch. Na rekonštrukciu všetci zúčastnení pozerajú s výdychom, spokojnosťou a dobrým pocitom z podielu spolupráce na niečom, čo tu ešte nebolo, no budúcnosť si to žiada a zároveň nutne potrebuje.

Generálny riaditeľ spoločnosti InoBat – Chief Executive Officer, CEO Marián Boček – strávil časť svojho života v Amerike. Na Slovensko sa vrátil, aby aj na domácej pôde svojím zanietením a podnikaním robil zmysluplné kroky pre planétu a jej budúce generácie a na podobné zmýšľanie navnadil i ďalších. Tento príbeh sa už začína písať.

A to i vďaka novým priestorom, súhre a spolupráci realizačných stavebných tímov v štandardnej línii investor – generálny dodávateľ – subdodávatelia. „Ak sa stretnú dobré skupiny ľudí s dobrým úmyslom, dokážu urobiť krásny projekt. Hoci aj postaviť fabriku, ktorá je vo finále dizajnovo pekná a technologicky moderná a ukazuje trend, ktorým by sa mohli priemyselné podniky do budúcna uberať. Asi najviac to vnímajú ľudia, ktorí videli začiatok prác aj ich výsledok,“ potvrdzuje za všetkých I. Leitmann.

Zdroj: InoBat

Povedali o projekte a vzájomnej spolupráci:

Ivan Leitmann, Proreco:
„Bola to veľmi zaujímavá rekonštrukcia. V podmienkach Slovenska jedinečná aj tým, že sme pracovali pre veľmi mladú spoločnosť, ktorá svojimi inováciami ovplyvní našu budúcnosť. Pre spoločnosť, ktorej videnie sveta a jeho potrieb je nám blízke, pretože svoje podnikanie založila na vízii zdravšej a zelenšej planéty pre všetkých.“

Filip Juráš, InoBat:
„Ceny išli úplne proti nám, a napriek tomu sa spravil krásny kus práce. Takenaka nám vďaka svojim znalostiam zabezpečila dodávateľov, ktorých si pochvaľovali aj ľudia so skúsenosťami z viacerých iných projektov. Úplne novú, takmer bielu podlahu sme si sami poškodili pri montáži výrobných technológií, ale máme ju opäť krásnu, opravenú tak, akoby sa jej nič nestalo.“

Ivan Mikula, Takenaka:
„Spoluprácu s firmou InoBat hodnotím iba v pozitívnom svetle. Aj so spoločnosťou Proreco sme toho už vybudovali veľa. V danom projekte musím poukázať na flexibilitu a snahu promptne riešiť problémy, ktoré sme spoločne zvládli. Mám iba slová chvály. Moje telefonáty boli neraz takého charakteru, že: ,Chlapi, zajtra musíte prísť.‘ A oni prišli. Vždy.“

Hore: začiatok rekonštrukčných prác. Dole: hotové dielo. Zdroj: InoBat

Fakty o projekte

Rok realizácie: júl 2021 – júl 2023
Objekt – názov: Volta I
Miesto realizácie: Priemyselný park Voderady
Výmery realizovaných plôch: 9 371 m2
Typy úprav podláh: Koberce, PVC, ESD PVC, keramická dlažba, chemický odolná epoxidová stierka, ESD epoxidová podlaha a vsypová podlaha

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek