PRORECO schopná reagovať na požiadavky zákazníka tak z hľadiska kvality, ako aj rozsahu realizovaného diela. Svedčí o tom aj celkový objem realizácií – takmer 1.000 000 m2 zrealizovaných priemyselných podláh. Ako prvá slovenská spoločnosť realizuje betónové podlahy technológiou LASER SCREED.

Laser screed

Spoločnosť PRORECO s.r.o., vznikla v roku 1999 so zameraním na komplexné riešenie priemyselných podláh od návrhu vhodnej technológie cez realizáciu až po zabezpečenie servisu používaných podláh. Realizuje separačné a izolačné vrstvy, betónové konštrukcie podláh, cementobetónové kryty vozoviek, technológie liatych povrchových úprav priemyselných podláh a odolné povrchové úpravy zvislých betónových konštrukcií priemyselných objektov. Využíva pritom moderné technológie a materiály popredných svetových výrobcov.

Hlavným cieľom je poskytovať zákazníkom čo najvyšší štandard kvality realizovaného diela a s ním súvisiaci servis. Od svojho vzniku si firma buduje stabilný ľudský a komplexný strojový potenciál, ktorý je predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa. Vďaka tomu je spoločnosť PRORECO schopná reagovať na požiadavky zákazníka tak z hľadiska kvality, ako aj rozsahu realizovaného diela. Svedčí o tom aj celkový objem realizácií – takmer 1.000 000 m2 zrealizovaných priemyselných podláh. Ako prvá slovenská spoločnosť realizuje betónové podlahy technológiou LASER SCREED.

Hyundai betónové podlahy

Od návrhu po realizáciu

PRORECO zabezpečuje komplexný servis služieb súvisiacich s realizáciou týchto konštrukcií a systémov. Na základe presných údajov o charaktere priemyselnej prevádzky a zaradení navrhne a zrealizuje vhodné zloženie podlahy s optimálnym druhom povrchovej úpravy, odporučí spôsob údržby a zabezpečí záručný i pozáručný servis zrealizovaného diela. Železobetónové konštrukcie sú konštrukčnou časťou priemyselných podláh, ktoré musia spĺňať statické požiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku.

Kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, či už kontinuálnych vsypových technológií, alebo náterov, stierok a liatych podláh. Preto firma kladie dôraz na používanie kvalitných a osvedčených vstupných materiálov ako aj na využívanie moderných technológií, zabezpečujúcich čo najlepší výsledok pri zachovaní vysokej produktivity. Povrchové úpravy zabezpečujú ochranu betónových konštrukcií podláh pred mechanickými, chemickými a klimatickými vplyvmi, ktoré by ich mohli výrazne znehodnotiť.

PRORECO realizuje širokú paletu systémov povrchových úprav na syntetickej alebo minerálnej báze v závislosti od typu prevádzky a požiadavky zákazníka tak pri nových podlahách, ako aj pri rekonštrukciách.

Samostatnou kapitolou sú cementobetónové kryty vozoviek, ktoré sa v súčasnosti čoraz častejšie používajú ako vrchná vrstva vozoviek komunikácií a parkovísk. Spoločnosť PRORECO ich realizuje v zmysle STN 73 61 23 mechanizovaným spôsobom, podobným realizácii betónových konštrukcií podláh s protišmykovou povrchovou úpravou.

Pozrite si naše realizácie priemyselných podláh

Pozrieť realizácie