Každý pohyb vytvára elektrostatický náboj, ktorého následné vybíjanie väčšinou ani nezaregistrujeme. Sú však prevádzky, v ktorých sa manipuluje s elektronickými súčiastkami alebo prchavými chemikáliami. Existencia elektrického výboja v takomto prostredí je veľmi nežiaduca.

Nebezpečenstvo elektrického výboja

Všetky aktívne elektronické súčiastky a vybavenie, napr. mikročipy, integrované obvody a stroje, sú na tieto elektrostatické výboje veľmi citlivé. Elektrostatický výboj môže nielen zmeniť, prípadne poškodiť vlastnosti polovodičov, ale ich aj úplne zničiť. Ešte väčšie riziko je v prevádzkach pri manipulácii s prchavými látkami s rizikom vzniku požiaru, či dokonca explózie. V takýchto priestoroch môže nežiaduci elektrický výboj/iskra spôsobiť nemalé finančné straty, alebo dokonca ohroziť zdravie osôb.

elektrický vodivé povrchové úpravy priemyselných podláh

Nakoľko nie je možné odstrániť vznik elektrostatických nábojov, je potrebné v týchto priestoroch vytvárať chránené prostredie za pomoci viacerých opatrení, medzi ktoré v nemalej miere prispieva vodivá podlaha.

V dnešnej dobe je na trhu široká ponuka materiálov od rôznych výrobcov pre zhotovenie liatej vodivej podlahy, ktoré realizuje spoločnosť PRORECO s.r.o. s viac ako 18 ročnými skúsenosťami v tejto problematike.

Rozdelenie vodivých podláh

V zásade sa vodivé podlahy rozdeľujú na elektrostaticky vodivé (AS) a elektrostaticky disipatívne (ESD). Väčšina liatych druhov vodivých priemyselných podláh sa skladá z penetračnej a zároveň vyrovnávajúcej vrstvy, elektricky vodivého náteru, ktorý je na viacerých miestach pripojený na zemniacu sústavu objektu, a finálnej vodivej stierky. Vlastnosti týchto systémov sa kontrolujú a merajú podľa viacerých platných noriem, medzi ktoré patria najmä ICE 61340-5-1 a EN 1081, podľa ktorých sa merajú a vyhodnocujú parametre ako zvodový odpor voči zemi, povrchový odpor alebo kročajový odpor osoby voči podlahe.

elektrický vodivé povrchové úpravy priemyselných podláh

Vhodný výber povrchovej úpravy

Pri výbere vhodného druhu liatej vodivej povrchovej úpravy firma PRORECO s.r.o. prihliada aj na sekundárne technické parametre ako sú mechanická, chemická a teplotná odolnosť, protišmykovosť, čistota prostredia alebo zvýšená požiadavka na estetiku. Medzi najčastejšie typy prevádzok patria elektrotechnická, farmaceutická a automobilová výroba, spracovanie a skladovanie chemikálií, laboratóriá, operačné sály, serverovne a podobne.

Skúsenosti našich zákazníkov s realizáciou AS a ESD podláh

 

„Schopnosť firmy PRORECO s.r.o. zrealizovať pre nás ako investora betónovú podlahu a zároveň inštaláciu epoxidovej ESD povrchovej úpravy podľa EU noriem nám umožnila optimalizovať stavebné náklady pri zachovaní komplexnej záruky.“

Semecs, s.r.o., Vráble, Ing. Peter Babiak

 

„Vytvorenie ESD prostredia je v našej výrobe nevyhnutnosť, čo dlhoročne výborne zvláda firma PRORECO s.r.o. ako realizátor rôznych liatych systémov AS a ESD podláh. Či sa jednalo o rekonštrukciu alebo novú podlahu, vždy sme dostali, čo sme očakávali, a niekedy aj niečo navyše.“

NEWAYS SLOVAKIA, a.s., Nová Dubnica, Ing. Peter Cibulka

 

Tento článok bol pubikovaný na www.asb.sk 9/2017

Realizujeme rôzne typy povrchových úprav betónových podláh. Prečítajte si viac.

Viac info