Spoločnosť PRORECO s.r.o. oslávi 1. júna 2014 už 15. výročie svojho vzniku. Od začiatku bolo našim cieľom dodávať priemyselné podlahy komplexne a poskytnúť naším zákazníkom optimálne riešenie priemyselnej podlahy zrealizované v najvyššom štandarde kvality a servis s tým súvisiaci.

Dnes, po 15-tich rokoch existencie a zrealizovaní viac ako 5.000.000 m2 priemyselných podláh môžeme skonštatovať, že tento cieľ sa nám podarilo naplniť. Prostriedkov na jeho dosiahnutie je niekoľko: naše technologické vybavenie, know-how, stabilný ľudský potenciál či používanie špičkovej stavebnej chémie.

Naše realizácie

Iba vzájomným prepojením týchto prvkov sme mali možnosť a aj sme zrealizovali významné projekty rozsiahlych rozmerov ako sú: výrobné závody KIA, VW, Hyundai; logistické centrá ProLogis, Goodman, DNV park a množstvo ďalších.

Naše moderné výrobné technológie (LASER SCREED, TOPPING SPREADER, HTC…) a know-how v oblasti priemyselných podláh, obzvlášť bezškárové podlahy, špeciálne priemyselné potery a extrémne odolné podlahy, sa stali našou vstupenkou pre realizáciu projektov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V posledných 3 rokoch sme realizovali rozsiahle projekty v Čechách (Skladová hala LEGO – Kladno, Priemyselný park CTP Ostrava a Brno), v Maďarsku (Logistický park Műller – Letenye, Výrobný závod Bridgestone – Tatabanya) a najnovšie naše kroky vedú do Dánska, kde budeme v mesiaci máj a jún 2014 realizovať bezškárovú podlahu v novom logistickom centre DHL/Novo Nordisk.

Verdion betónové podlahy

Publikované v časopise ASB 5/2014

Pozrite si naše realizácie priemyselných podláh

Pozrieť realizácie