Starostlivosť o priemyselné podlahy

Poznáte nejakú vec, ktorá sa mechanicky opotrebováva a nemusíte sa o ňu starať? Funguje Vám? Ako dlho? Vedeli ste, že podlaha, zvlášť priemyselná, je asi jediným konštrukčným prvkom stavby, ktorý je priamo mechanicky a che-micky namáhaný samotnou prevádzkou? Kladú sa na ňu vysoké nároky na úžitkovosť – funkčnosť, dlhovekosť a estetiku. Aby mohla spĺňať tieto kritériá dlhodobo, je nutná odborná starostlivosť.

Užívateľ priemyselnej podlahy spravidla rozpozná určitý problém, až keď vidí defekt a je obmedzená prevádzka. Často je však na bežný servis už neskoro a musí sa pristúpiť k rekonštrukcii, ktorá nezaťaží zákazníkovi len peňaženku ale skomplikuje priebeh samotného výrobného procesu (nutná odstávka). Náklady na rekonštrukciu sú potom podstatne vyššie, ako tie, ktoré by vznikli v prípade vykonávania pravidelného preventívneho servisu.

Popri samotnej realizácii priemyselnej podlahy patrí do našej náplne v rámci poskytovaného komplexného servisu aj starostlivosť o podlahy s využitím nových technológií. Práve preto by sme chceli dať do pozornosti užívateľov priemyselných podláh naše služby v oblasti porealizačnej starostlivosti o priemyselné podlahy.
V čom spočíva? V prvom rade v analýze stávajúceho stavu a v stanovení kondície podlahy. V súlade s požiadavkami zákazníka následne vypracujeme plán opatrení pre ďalšie kroky vedúce k zlepšeniu úžitkových a estetických vlast-ností podlahy. Prípadne náročnejšie- havarijné opatrenia, sanácie, alebo rekonštrukcie týchto podláh.

Podľa stavu podláh môžeme takýto servis rozdeliť do troch skupín:

– Podlaha je v poriadku: zákazníkovi poskytneme poradenstvo ohľadom starostlivosti ako napr. denná údržba podlahy. Túto si zákazník väčšinou dokáže zabezpečiť sám, resp. prostredníctvom firmy, ktorá poskytuje čistiaci servis.
– Podlaha vykazuje drobné vady, ktoré však neovplyvňujú a neohrozujú prevádzku: tu okrem poradenstva po-núkame klientom aj rôzne druhy servisov akými sú napr.: vyčistenie povrchu, ktorý nie je možné dosiahnuť štan-dardnými čistiacimi postupmi; revitalizáciu povrchu, ktorá výrazne zvyšuje životnosť podláh (zvyčajne je to ročný servis vo forme impregnácie povrchov rôznych druhov); oprava drobných závad akými sú výtlky, trhliny, pretme-lenie dilatácií, prípadne oprava ich hrán.
– Podlaha vyžadujúca sanáciu: je to stav, ktorý môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na výrobnú technológiu, či manipulačnú techniku. V potravinárskych prevádzkach môže hroziť zákaz činnosti prevádzky z hľadiska hygie-nickej nespôsobilosti. V elektrotechnickom priemysle sa zvyšujú požiadavky na vlastnosti elektrického zvodového odporu. Sadnutím podložia pod podlahovou doskou vznikajú nerovnosti, ktoré môžu mať dokonca tragické ná-sledky (napríklad v zakladačových regálových skladoch).Toto je len pár príkladov, ktoré môžu klientovi robiť veľké starosti, no dokážeme ich riešiť.

Keď je dôležitá estetická stránka podlahy

Zvláštnu skupinu tvoria podlahy, pri ktorých servis nie je spojený s funkčnosťou podlahy, ale s nárokmi na estetiku. Môže ísť o reprezentatívne priestory, či prevádzky kde je potrebné dodržať stanovy pre interný audit atď. Tu okrem štandardných postupov, akými sú dokonalé vyčistenia podlahy s následnou revitalizáciou, cez bežne dostupné nové tenkovrstvé povlaky, by sme chceli dať do pozornosti našu novinku, povrch s technológiou SUPERFLOOR. Jedná sa o zlepšenie vzhľadu a kvality povrchu jemným diamantovým brúsením, kde pôvodný povrch získa nový vzhľad s vysokým leskom, s obnaženou štruktúrou betónovej konštrukcie podlahy a naviac so zlepšenými mechanickými vlastnosťami povrchu. Zárukou kvality sú kvalifikovanosť, nové stroje značky HTC a referencie spokojných a náročných klientov.

 

Publikované v online magazín www.asb.sk

Pozrite si naše realizácie priemyselných podláh

Pozrieť realizácie