Pre výrobu betónu je podstatná produkcia cementu. Tá je od čias priemyselnej revolúcie jedným z podstatných znečisťovateľov ovzdušia. Rozvoj betónových konštrukcií však umožnil vznik ohromných stavebných a architektonických diel. Pozrite si ČASOVÚ OS so zaujímavými míľnikmi.

Pre výrobu betónu je podstatná produkcia cementu. Tá je od čias priemyselnej revolúcie významným producentom emisií, a to v úrovni 8 – 10 %, a stáva sa tak jedným z podstatných znečisťovateľov ovzdušia. Zároveň však rozvoj betónových konštrukcií umožnil vznik úžasných stavebných a architektonických diel, ktoré podstatne prispeli k rozvoju spoločnosti a ľudskej kultúry. Nedokážeme zhodnotiť, čo je pre ľudstvo významnejšie, dokážeme však poukázať na časové súvislosti týchto javov. Časová infografika vás zoznámi s faktami, o ktorých ste možno ani nevedeli.

Tušili ste, že:

  • prvá známa aplikácia betónu pochádza zo 7. tisícročia pred naším letopočtom?
  • betónová kupola rímskeho Panteónu bola až do 15. storočia (viac než 1400 rokov) najväčšou kupolou na svete?
  • patent na železobetón získal Joseph Monier, záhradník s pozoruhodným technickým myslením, keď sa snažil vymyslieť ideálny materiál na výstuhu záhradných kvetináčov a nádob na jazierka?

V ďalších častiach časovej infografiky sa pozrieme na ďalšie prelomové diela z betónu i prvé zmienky a štúdie o vplyve priemyselnej ľudskej činnosti na zmeny klímy.

 

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek