Už sú dávno preč časy, keď sme po víkendoch svojpomocne betónovali s lopatami pri miešačkách. A dovolenkovali sme „na malte“…nejako sme to dali a tie deky, základy, podlahy, schody aj niečo prežili. Niektoré ale popraskali a aj sa začali droliť. Každý, kto doma niečo betónoval, vie svoje… Betónovanie je kumšt, trošku aj veda, chémia, fyzika, statika, ale hlavne fortieľna robota.

Rýchlosť a kvalita

V dnešnej rýchlej dobe je jedna z požiadaviek pri profesionálnom betónovaní aj rýchlosť. Pri tvorbe betónových podláh okrem rýchlosti aj presnosť, rovinnosť, kvalita. Ale aj odolnosť voči čomukoľvek a podľa možností maximálna možná trvácnosť. Profesionálni betonári dokážu náročné požiadavky zadávateľov bezpodmienečne spĺňať.

Rovná podlaha…

…hladká ako zrkadlo je snom každého developera a cieľom každého realizátora betónových podláh. Ak sú k dispozícii technológie, skúsenosti, know-how, profesionálny a komplexný prístup, cieľ nie je nedosiahnuteľný. Naopak, v súčasnosti je situácia úplne opačná. Za jeden deň dokážeme zrealizovať priemyselnú podlahu s plochou väčšou ako futbalový štadión.

Pekne po poriadku

Komplexný prístup vyžaduje dodržiavanie sledu postupov a činností. Od prípravných fáz, cez realizáciu až po povrchovú úpravu podlahy, údržbu a servis:

 • presné definovanie charakteru priemyselnej prevádzky
 • definovanie typu podlahy
 • návrh realizácie
 • návrh zloženia betónovej zmesi
 • zhotovenie betónových konštrukcií
 • aplikácia povrchových vrstiev
 • povrchová úprava
 • údržba, servis.

Náš tip

Ak vezmeme do úvahy vyvážený pomer kvality, ceny, presnosti ale aj rýchlosti realizácie, ideálna je moderná technológia laser screed. Teda vyrovnávanie veľkoplošných podláh pomocou laserom navádzaného zariadenia na zarovnanie a zavibrovanie betónovej zmesi. V našej krajine začala túto technológiu ako prvá používať už v roku 2005 spoločnosť Proreco. Aj vďaka nej dnes dokážeme denne položiť až 6 000 m2 priemyselných podláh.

Namáhané, zaťažované, odolné

Priemyselné podlahy sú najviac používanými a teda aj namáhanými konštrukčnými prvkami priemyselných hál. Ale aj logistických centier, podzemných garáží či iných “veľkoplošných” výrobných, priemyselných a skladových priestorov.

Musia spĺňať statické požiadavky únosnosti. Špecifické pre každú prevádzku či budovu, podľa rôznych špecifikácií záťaží. Preto je dôležité už v prípravnej fáze presne určiť charakter prevádzky. Rovnako aj všetky záťaže, ktoré bude musieť podlaha vydržať.

Vedeli ste …

… že betón, ako ho poznáme dnes, sa začal v stavebníctve používať až v 2. polovici 20. storočia?
Vtedajší betón mal vydržať “bez strát” okolo 50 rokov. Moderný betón 21. storočia by mal podľa odborníkov vydržať až okolo 120 rokov.

Nie je podlaha ako podlaha

Priemyselné podlahy môžeme všeobecne rozlišovať najmä podľa účelu používania. Môžu mať však aj rôzne podklady, hrúbku, kvalitu a zloženie betónovej zmesi. Samozrejme, môžu sa líšiť aj technológiou pokládky.

Z pohľadu využitia môžeme priemyselné podlahy rozdeliť takto:

 • štandardné
 • bezškárové
 • extra ploché
 • chladiarenské
 • garážové
 • priemyselné podlahy na podlahovom vykurovaní
 • exteriérové betónové plochy.

Záver

Požiadavky na zhotovenie a kvalitu priemyselných podláh sú prísne a náročné. Bez ohľadu na typ, druh a technológiu pokládky by mali mať všetky podlahy niečo spoločné.

Musia:

 • vydržať konkrétne záťaže podľa druhu ich využitia
 • mať vyhovujúce parametre a zodpovedajúce mechanické, technické, fyzikálne vlastnosti
 • poslúžiť čo najdlhšie a mali by byť položené podľa možnosti čo najrýchlejšie.

V žiadnom prípade ale nie na úkor kvality. Príprava a zhotovenie kvalitných betónových podláh je naozaj kumšt.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek