V logistike je efektivita kľúčová. Logistické haly spravujú množstvá tovarov a zabezpečujú toky medzi výrobcami a konečnými spotrebiteľmi alebo subdodávateľmi. Lenže aj plochy, ktoré možno v tej-ktorej krajine vyčleniť pre logistické centrá, sú obmedzené. Čoraz častejšie sa preto objavujú haly, kde sa všetky konštrukčné riešenia prispôsobujú prevádzke, ktorej sa hovorí SYSTÉM VEĽMI ÚZKEJ ULIČKY.

Nemčina pozná zaujímavý výraz: Meisterstück. Špecialita. Majstrovský kus. Ale aj čosi ako vzorová práca hodna nasledovania. Presne to si žiada doba, ktorú žijeme, a poznanie, ktoré máme: v každom odvetví treba pracovať čo najefektívnejšie, no zároveň inak než v časoch, keď si ľudské spoločenstvo neuvedomovalo dopady svojej činnosti na životné prostredie. Výsledkom je napríklad požiadavka nezaberať na svoju podnikateľskú činnosť viac priestoru, než je skutočne nevyhnutné.

O tom, aké podmienky musí spĺňať kvalitná logistická hala a aké sú jej základné funkcie, sme už písali. Pozrime sa však na prevádzku logistickej haly práve z hľadiska efektivity a ohľaduplnosti voči obmedzenému životnému priestoru. V segmente realizácií priemyselných podláh možno hovoriť o istom type majstrovského diela, ktoré dokáže pracovať s extrémnou záťažou a únosnosťou podlahy. Najčastejšie sa pri tejto požiadavke realizujú bezškárové betónové podlahy s rozptýlenou výstužou a povrchovou úpravou vsypom so zvýšeným nárokom na rovinnosť.

Základom je dokonalá rovina

Efektívne skladovanie a vynikajúca vnútorná dopravná infraštruktúra – ktorá bez problémov zvládne vysokoobjemovú dopravu –, to sú predpoklady, ktoré musí spĺňať každá moderná logistická hala. Ak je cieľom maximálne využitie dostupných kubických metrov priestoru, optimálnym riešením je systém veľmi úzkych uličiek.

Very narrow aisle, v skratke VNA, v kombinácii s mimoriadnou rovinnosťou priemyselnej podlahy umožňuje:

  • zakladanie paliet do regálov vysokých až 14 metrov. Pre ozrejmenie: Klasický regálový systém dovoľuje zakladanie „len“ do výšky 6 až 7 m.
  • pohyb indukčných manipulačných vozíkov vo veľmi úzkych uličkách – už od šírky 1,6 m. Koncept týchto vozíkov dovoľuje dostatočný pohyb v úzkych uličkách i manipuláciu s paletami bez nutnosti otáčania. Pre objasnenie: Lineárne, teda priamočiare vedenie pojazdných vozíkov v takýchto priestoroch umožňuje indukcia umiestnená v drážkach podlahy, pričom vozík sleduje túto líniu pomocou snímačov vo svojom podvozku.

Súhra podlahy, regálov i vozíkov

Každá úspešná inštalácia VNA sa spolieha na tri kľúčové prvky, vďaka ktorým dokáže maximálne využívať svoj potenciál. Ide o:

  • vozíky,
  • regály,
  • samotnú konštrukciu a úpravu priemyselnej podlahy.

„Vozíky a regály sú dôležité elementy systému. Ak jeden z nich nespĺňa uspokojivo základné požiadavky, zostane neuspokojivý a menej produktívny aj samotný systém veľmi úzkych uličiek. Faktom však je, že bez ohľadu na voľbu výrobcu regálov a značku vozíkov, ktoré pracujú vždy na rovnakých princípoch, je to práve podlaha, ktorá ovplyvňuje kvalitu pojazdu,“ spresňuje Marcel Sýkora, obchodno-technický manažér spoločnosti Proreco.

Prečo je to tak? Podlaha musí poskytovať vyhovujúci povrch, na ktorom bude možná jazda indukčných vozíkov. Vo všeobecnosti platí, že čím rýchlejšie vozík jazdí po nekvalitnom či nerovnom povrchu podlahy, tým sa stáva nestabilnejší. „Vzdialenosť regálu od vozíka v uličke býva niekedy len päť centimetrov. Vďaka tomu možno vytvoriť na rovnakej výmere ako pri klasickom regálovom systéme výrazne vyšší počet miest na uskladňovanie naložených paliet,“ vysvetľuje M. Sýkora a pokračuje: „Dôležité je však dosiahnuť dokonalý povrch – bez neho nie sú inštalácie systémom úzkych uličiek vôbec možné.“

Od teórie k praxi – krok po kroku

„Ak vieme, že pripravujeme realizáciu priemyselnej podlahy do haly, v ktorej sa budú palety s nákladom umiestňovať do regálov väčších výšok ako je štandard, musíme rátať aj s výrazne vyšším bodovým zaťažením,“ objasňuje M. Sýkora.

Z tohto dôvodu je pred každou podobnou realizáciou dôležité začať samostatným statickým výpočtom pre priemyselnú podlahu. V druhom rade je extrémne dôležitá rovinnosť. „Aj drobná krivosť podlahy sa pri plnej rýchlosti manipulačnej techniky a zdvihu zakladania môže prejaviť v centimetrovej odchýlke – a nastať by kvôli nej mohla kolízia s regálom,“ dodáva odborník.

Vedeli ste?

Statici pri svojich výpočtoch rátajú aj s hrozbou tzv. prepichnutia betónu, resp. betónovej dosky. Je to odborný slangový výraz. Pripomína krajné medze, ktorým sa je nutné pri zaťažení bezpodmienečne vyhnúť. Dobrou správou je, že pri podlahách s rozptýlenou výstužou tento problém nehrozí.

Bezškárový nadštandard

Podlahy do logistických hál určených na prevádzku systémom veľmi úzkych uličiek si obvykle žiadajú aj bezškárový nadštandard. Jeho realizácia je vždy sofistikovaný proces začínajúci prípravnými prácami, osadením dilatačných profilov a uložením klznej fólie.

Nasleduje samotná betonáž a hladenie povrchu. Ak vás zaujíma, akým tempom to skúsená realizačná firma dokáže, možno vás prekvapí informácia, že je bez problémov možné dodržať denné tempo cca 1 000 až 2 000 m2.

Betónová zmes sa na plochu kladie priamo z autodomiešavačov, potom prichádza na rad zarovnávanie do požadovanej úrovne. Sofistikovaný betónový podlahový „finišer“ Laser Screed, ktorý rozhŕňa betón do podoby podlahy a s maximálnou presnosťou ju zarovnáva do požadovanej rovinnosti, nastupuje pri týchto podlahách vždy bezprostredne po tom, čo domiešavače skončia svoju prácu.

Na záver pancierová pevnosť

Aj ďalšia fáza prebieha v podstate ihneď, bez technologickej prestávky na vytvrdnutie betónu. Na povrch sa nanáša vsypová prášková zmes na báze cementu a tvrdých prísad, ktorá v konečnom dôsledku vylepšuje parametre podlahy. V laickej alebo hovorovej reči ide o tzv. pancierovú podlahu.

Po zahladení sa na povrch aplikuje nástrek zo syntetického laku. Pomôže sa tým rovnomernému zreniu podlahy a zabráni nadmernému odparovaniu zámesovej vody z betónu.

Efektívnosť, skladovanie, vynikajúca dopravná infraštruktúra, ktorá zvládne vysokoobjemovú dopravu – to sú predpoklady, ktoré musí spĺňať každá logistická hala. Systém vysokého zakladania a veľmi úzkej uličky tieto atribúty znásobuje. Optimalizácia tohto náročného riešenia spočíva v precíznosti a súhre: Vozík, zakladacia sústava a správna realizácia podlahy dokážu napomôcť zefektívneniu toku činností v logistickej hale až o 70 percent. A keďže tieto haly sa tiahnu do výšky – aby zaberali čo najmenej cenných plôch – je možné, že postupom času sa stanú štandardným logistickým riešením.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek