Logistické haly zvyčajne nie sú zamerané na architektúru, ktorá by mala oslniť. Sú to skôr STAVEBNÉ DIELA veľmi pragmatického charakteru a na reprezentatívnosť si nepotrpia. Tvoria čosi ako „obal“ priestoru so špecifickou funkciou – logistickou prevádzkou. Napriek tomu mnohé z nich dokážu zaujať. Stáť pri zrode ich zásadných konštrukčných prvkov je dokonca fascinujúci zážitok. Taký je aj logistický park Mountpark v Seredi realizovaný pre generálneho dodávateľa projektu, spoločnosť Goldbeck Slovensko.

Logistická hala, čo to vlastne je?

Vnútorný priestor logistickej haly musí zaistiť podmienky stanovené podľa druhu prevádzky a tovaru, s ktorým sa v nej bude manipulovať. Základom je požiarna bezpečnosť, osvetlenie, požadovaná teplota, prípadne aj vlhkosť a individuálne podmienky samotnej prevádzky. Plochy vnútri haly sú cielene zamerané na únosnosť plne naložených regálov i na pohyb tovarom naložených vysokozdvižných vozíkov. Vonkajšie plochy musia zasa dovoliť bezpečný a hladký prístup kamiónov s ohľadom na cúvanie k bránam.

Možno menej zjavný je fakt, že samotné konštrukčné systémy veľkých hál sú relatívne jednoduché. Väčšinou sa zameriavajú na veľký rozpon a dosiahnutie požadovanej stavebnej výšky. Celá prevádzka však stojí na vzťahu podlahy a regálov a vychádza sa pri ňom práve z podlahy. Aj preto sú na kvalitu podlahy v logistickej hale kladené maximálne nároky – odohráva sa na nej podstata činnosti logistického skladu, pričom odoláva statickému i dynamickému zaťaženiu.

Presne tak je to v Seredi

Logistická hala v Seredi sa radí presne k tomuto druhu stavieb. Asi najdôležitejším znakom jej exteriéru je a bude dobrá odlíšiteľnosť od ostatných hál v logistickom centre. Fasáda je charakteristická radom brán v spodnej časti a troma odtieňmi sivých sendvičových panelov v radoch nad sebou. Pred budovou je rozľahlá betónová manipulačná plocha s rozlohou približne 4 000 m2. Je to exteriérová betónová podlaha s rezanými dilatačnými škárami v rastri 5 x 5 metrov.

Budova, vyše 10 metrov vysoká, má stĺpovú konštrukciu s rozponmi 24 metrov. Je zastrešená pomocou priestorových oceľových nosníkov a opláštená sendvičovými panelmi. Vnútorná podlaha s rozlohou 25 000 m2 bola v čase našej návštevy v štádiu realizácie. Niektoré polia boli už definitívne ukončené, iné rozpracované a ďalšie ešte v príprave. Naskytol sa tak krásny prehľad fáz realizácie priemyselnej podlahy od podkladu a uloženia konštrukčných prvkov cez práve spracovávanú časť až po hotovú podlahu.

Dokonalá ukážka fáz budovania podlahy

Úvodná fáza realizácie, ktorá bola v seredskej hale stále dobre viditeľná, je vždy spevnený a vyrovnaný podklad. Ten je tvorený – od tzv. rastlého terénu (teda od plochy, pod ktorou sa už nenachádzajú stavebné konštrukcie) – stabilizačnou betónovou vrstvou, drveným kamenivom a vyrovnávacou vrstvou.

V ďalšej časti bola krásne viditeľná druhá fáza realizácie betónovej podlahy – ohraničenia jednotlivých polí podlahy, ktoré v tomto prípade dosahujú rozmery až do 30 x 36 metrov. Ohraničenia sú oceľové dilatačné prvky, ktorými sú jednotlivé polia oddelené tak, že každé tvorí samostatný dilatačný celok. Zároveň celú podlahu prevádzkovo spájajú a chránia hrany dilatačných celkov. Dilatačné prvky sú umiestnené v strede medzi stĺpmi. Podlaha okolo stĺpov je spevnená výstužou. Dilatačné prvky sú osadené do presnej výšky budúcej podlahy.

Sofistikovaný stroj + zručnosť človeka

Na jednom z polí čulo prebiehala tretia fáza realizácie betónovej podlahy. Taktiež stála za bližší pohľad a pristavenie sa. Len čo domiešavač vylial betón na požadované miesta, nastupoval sofistikovaný Laser Screed, ktorý s obrovskou presnosťou rozhŕňal betón do podoby podlahy a zarovnával ju do požadovanej rovinnosti.

Práca s Laser Screed-om je na prvý pohľad jednoduchá, no vyžaduje skúseného strojníka. „Laser Screed je mimoriadne sofistikovaný stroj, ale výsledok dosahuje jedine v spolupráci s obsluhou. Strojník musí vedieť, čo od neho môže očakávať, ako presne reaguje, a tomu prispôsobiť svoju prácu. Stroj je mimoriadne dôležitý, presný a užitočný, ale bez svojho dobrého strojníka takpovediac „bezradný“,“ hovorí Vladimír Vlna, ktorý nás po stavbe sprevádzal.

Počas zarovnávania podlahy Laser Screed funguje aj ako vibračná lata, a tak je podstatná časť práce rýchlo a v dokonalej kvalite hotová. Výsledkom je podlaha z drátkobetónu s hrúbkou 18 cm.

Na záver vrstva odolnosti

V ďalšej fáze je už povrch podlahy upravený vsypom. Je to špecifická úprava, tzv. kontinuálna úprava betónovej podlahy. Prebieha v podstate ihneď, bez technologickej prestávky na tvrdnutie betónu. Na povrch sa nanesie vsypová zmes a nasleduje hladenie strojovou hladičkou. „Okrem súhry strojníka so strojom je táto práca o trpezlivosti,“ vysvetľuje Vladimír Vlna. „Ošetrované pole treba spracovať vcelku, žiaden kúsok nesmie byť vynechaný a výsledok musí mať rovnaké vlastnosti na celej ploche.“

Časť podlahy je prikrytá plastovou fóliou. Pod ňou sa skrýva piata, záverečná fáza. Povrch vyhladenej podlahy so vsypom je tu ošetrený syntetickým postrekom a vzápätí kvôli ochrane prikrytý fóliou. Postrek utesní póry v betóne a zabráni rýchlemu odpareniu vody obsiahnutej v betónovej zmesi. Zabezpečí tak postupné a rovnomerné zretie betónovej podlahy a tiež vylepšenie jej povrchových vlastností.

Ak raz uvidíte podobnú realizáciu naživo alebo si ju do svojho investičného projektu objednáte, neľakajte sa, ak v čase po odstránení fólie zbadáte impregnovaný povrch ešte jemne fľakatý. Je to prirodzené štádium. V priebehu ďalšieho schnutia a následne užívania sa vzhľad celej podlahy dokonale zjednotí. Zošúcha sa aj prebytočný náter, ktorému sa miestami nedá vyhnúť, a zostane len impregnácia vsiaknutá do betónu. Ale to už je prvá fáza po realizácii priemyselnej podlahy.

Realizácia priemyselnej podlahy na rozľahlých plochách je náročná na prípravu, logistiku i technologickú disciplínu a, samozrejme, je mimoriadne závislá na ľuďoch, ich šikovnosti, skúsenostiach a v neposlednom rade aj na trpezlivosti a know-how. Ak sa to všetko spojí v jednej firme, výsledok býva skutočne perfektný.

Fakty o projekte:

  • Rok realizácie: 2020/2021
  • Miesto realizácie: Sereď
  • Výmera realizovanej plochy: 25 000 m2 v logistickej hale + 4 000 m2 manipulačnej plochy v exteriéri
  • Typ úpravy podlahy: drátkobetónová bezškárová podlaha so vsypom

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek