Rozsiahle parkoviská sú pri súčasnom stupni automobilizácie nutnou súčasťou dopravnej infraštruktúry. V mestách nesmú zaberať CENNÉ PLOCHY na výstavbu a zeleň, a tak sa umiestňujú pod zem, prípadne koncentrujú do parkovacích domov. Aké kritériá musia v súčasnosti spĺňať?

Na viacpodlažné parkoviská sa vzťahujú rovnako prísne požiadavky na technickú kvalitu ako na voľné, exteriérové parkovacie plochy. Dostatočnú ochranu pred nepriaznivými vplyvmi musia poskytovať kompletne celej svojej konštrukcii, autám a, samozrejme, ich posádkam. Kvalita použitých materiálov, know-how a technologická disciplína pri spracovaní tieto požiadavky dokážu splniť. Do hry však postupne vstupujú aj také, ktoré prináša trend moderných polyfunkčných výstavieb, a možno ich vtesnať do slova estetika. Aké kritériá musí teda moderný „parkovací dom“ spĺňať?

1. Štandardná ochrana konštrukcie

Parkoviská môžu mať rozdielnu charakteristiku konštrukcie. Jej vlastnosti, predovšetkým vlastnosti betónového podkladu, musí brať do úvahy a reflektovať návrh povrchovej úpravy i jej realizácia.

Jednou z najdôležitejších zásad je zabrániť prieniku vody, prevádzkových kvapalín, kondenzátu z klimatizácie či posypovej soli dovnútra betónovej konštrukcie. (Patrí k nej, samozrejme, aj potreba zabrániť dlhodobému státiu vody na parkovacích plochách a účinne ju odvádzať preč.) V najjednoduchších prípadoch postačuje ako povrchová úprava dvojvrstvová liata epoxidová podlaha. Použiť sa môže na spodných podlažiach viacpodlažných parkovísk, ak je pod nimi len pôvodný, tzv. rastlý terén. Spodná vrstva dvojvrstvovej podlahy pritom pôsobí ako penetrácia, ktorá je najlepším podkladom pre finálnu, pohľadovú vrstvu.

2. Riziko vyšších podlaží

Vyššie podlažia si vyžadujú väčšiu pozornosť a tomu sa prispôsobuje aj skladba ich povrchovej úpravy. Práve tu hrozí výrazne vyššie riziko prenikania kvapalín cez konštrukciu. Nie je to maličkosť: prienik môže poškodzovať oceľobetónovú konštrukciu koróziou výstužovej ocele a následne mať na svedomí jej odseparovanie od betónu. Dôsledky sa v najjednoduchších prípadoch prejavia v drobení betónu v okolí výstuže. V tých vážnych prichádza k oslabeniu samotnej konštrukcie, dokonca až k jej znehodnoteniu.

Na vyššie položených (medziľahlých) parkovacích plochách je potrebné použiť aspoň trojvrstvovú liatu podlahu. Sú to systémy obsahujúce pružnú polyuretánovú membránu, ktorá má za úlohu preklenúť trhliny v betónovej konštrukcii a zamedziť spomínaným priesakom. Počet jednotlivých vrstiev, ako aj hrúbka polyuretánovej membrány sa navrhuje podľa umiestnenia podlahovej konštrukcie v objekte a rovnako podľa pôsobenia klimatických či poveternostných podmienok.

V hraničných prípadoch sa v parkovacích objektoch môže objaviť aj vzlínanie vody v stenách v dôsledku prieniku do konštrukcie. Toto riziko sa zvyšuje, ak nie je adekvátne navrhnutý a spracovaný sokel. Ten musí mať postačujúcu výšku a dokonalé spojenie s povrchom podlahy.

Vo všetkých prípadoch, na všetkých podlažiach parkovacích domov, je pre výslednú kvalitu povrchovej úpravy absolútnym základom kvalitný betónový podklad. Len s ním možno zaručiť očakávaný výsledok. Posúdenie podlahy a návrh povrchovej úpravy je vždy vhodné prenechať firme, ktorá má dostatočné skúsenosti, skúsených projektantov a kvalitný realizačný tím.

3. Prevádzkové pomery

Parkoviská osobitne špecifikujú požiadavky na prevádzku a údržbu. Niektoré slúžia len vymedzenému okruhu áut (v prípade majiteľov bytov v bytovom komplexe), ktoré ráno odídu a večer sa vrátia. Iné sú však poloverejné či celkom verejné, kde je hustota premávky veľmi vysoká. Typickým príkladom sú tu parkoviská v obchodných centrách. Viac áut znamená viac prevádzkových kvapalín, posypových solí, viac špiny i kamienkov, čo vedie k potrebe častejšieho čistenia a údržby. Povrchová úprava musí zvládnuť očakávaný nápor pohybu áut i čistiacich mechanizmov v tej najsilnejšej prevádzke.

Taktiež prach, voda zmiešaná s prachom a stopy po otere pneumatík sú štandardnou súčasťou prevádzky parkovísk. Je to nečistota, ktorú treba pravidelne odstraňovať. Za zmienku stojí, že na tmavosivých povrchoch sú všetky nánosy menej viditeľné, takže zostávajú zdanlivo čistejšie, tmavá podlaha však vyžaduje silnejšie osvetlenie. Svetlé povrchy môžu usporiť časť energie na osvetlenie, ale znečistenie je na nich výraznejšie a čistenie musí prebiehať častejšie.

4. Trochu estetiky neuškodí

Možno ste si všimli, že povrchové úpravy parkovísk v parkovacích domoch prestávajú mať len pragmatický účel, teda zabezpečenie dopravnej obsluhy so zreteľom na ochranu a dlhú životnosť celej konštrukcie. Obzvlášť v rezidenčných projektoch, moderných obchodných či hotelových komplexoch. Do hry vstupuje okrem prevádzkovateľa aj samotný užívateľ parkoviska. Práve ten by mal z parkoviska odchádzať s pocitom, že jeho auto je dobre a bezpečne zaparkované a tak ho tu po svojom návrate aj nájde. Navyše, v parkovacích priestoroch sa má aj adekvátne cítiť. Okrem samotnej organizácie premávky a bezpečnosti pohybu chodcov je vhodné venovať sa tiež estetike pôsobenia parkoviska ako celku.

Povrchová úprava podlahy v parkovacom dome má so stenami, stropom a viditeľnými technológiami pôsobiť harmonicky. Všetky prvky by mali byť v súlade a tvoriť spoločný estetický celok. Nehovorí sa, že priestor je taký krásny ako jeho najkrajší prvok, ale naopak: taký škaredý ako jeho najškaredšia časť. A na dobrom parkovisku by malo byť vidno, že je dobré. Preto pri návrhu a realizácii povrchových úprav nie je vhodné obchádzať estetické riešenia. K dispozícii sú rozsiahle škály materiálov, ktoré popri podstatných technických vlastnostiach dokážu splniť aj náročnejšie vizuálne požiadavky.

Parkovisko je kumšt

Povrchová úprava parkovísk v podzemných garážach či parkovacích domoch nie je jednoduchou problematikou. Už na úrovni návrhu je potrebné rozhodovať o materiáloch, ktoré:

  • sú vhodné na vyrovnanie nerovností,
  • na prosté i statické premostenie trhlín,
  • sú schopné odolávať agresívnym látkam,
  • vzdorujú oteru pneumatík,
  • dajú sa čistiť a udržiavať jednoducho dostupnými prostriedkami napriek očakávanej prevádzke.

K dispozícii je množstvo veľmi kvalitných materiálov od viacerých výrobcov. Bez ohľadu na ich výborné vlastnosti je potrebné vyberať vždy tie najvhodnejšie možnosti pre konkrétne podmienky. Aj preto je správne a bezpečné zveriť prípravu realizácie povrchov parkoviska a následný servis skúseným profesionálom. Každá realizácia povrchovej úpravy parkoviska začína na betónovom podklade a jeho kvalita je jedným z určujúcich faktorov úrovne výsledku. Optimálne riešenie je poveriť realizáciou celej podlahy jeden subjekt, a zabezpečiť si tak spoľahlivú, trvácnu a peknú podlahu parkovacej plochy alebo celého parkovacieho domu.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek