Bežnú starostlivosť o betónové podlahy rozdeľujeme na dennú a periodickú. Pravidelné umývanie nie je dôležité len kvôli hygiene a estetike. Je to základný nástroj na predĺženie životnosti betónovej podlahy.

Najefektívnejšie je bežné čistenie pomocou umývacích strojov, ktoré v jednom kroku nasajú hrubú nečistotu, kefou dočistia, mopom navlhko pozmývajú a odsávaním podlahu vysušia. Pri pojme periodická starostlivosť hovoríme pravidelnom intervale šesť až dvanásť mesiacov, v závislosti od typu finálnej úpravy betónovej podlahy, keď je potrebné:

  • aplikovať emulzný prostriedok na vyplnenie pórov vzniknutých prevádzkou a dotvarovaním betónu v podlahe,
  • po jeho zaschnutí aplikovať polymérový vosk, ktorý nášľapnú vrstvu uzavrie ochranným filmom.

 

Vedeli ste?

Diskové alebo valcové kefy umývacieho stroja by mali byť maximálne strednej tvrdosti so silikónovým alebo polypropylénovým vlasom. Tvrdé kefy s ostrými vlasmi môžu na povrchu zanechať krúživé stopy. Ideálnym riešením je použitie nylonových PAD kotúčov namiesto diskových kief.

S novou podlahou opatrne

Bezprostredne po realizácii priemyselnej podlahy nastáva proces zrenia betónu. Počas neho je potrebné dôkladne zvážiť akékoľvek zásahy na povrchovej vrstve. Po uplynutí prvého týždňa už možno použiť čistiace prostriedky s neutrálnym pH, prípadne mierne zásadité.

Drvivá väčšina betónových podláh má nášľapnú vrstvu na cementovej báze a podľa toho treba voliť aj čistiace prostriedky. Podlahy sú po prvom mesiaci dostatočne vyzreté, no je dobré vedieť, že cementové povrchy neznášajú organické rozpúšťadlá s kyslým pH.

Čas na prvú odbornú kontrolu

V priebehu pol roka od zrodu betónovej podlahy a spustenia objektu do prevádzky sa ukončuje konsolidácia podložia, všetkých konštrukčných prvkov a objektu ako celku. Môže to mať za následok aj mierne deformácie, ktoré sa zvyknú prejaviť v podobe neaktívnych trhlín. Rovnako dotvarovanie podlahy samotnej ako betónového kontraktu sa prejavuje trhlinami. Prvá periodická starostlivosť sa má sústrediť práve na ich sanáciu – konkrétne ich vyplnením, prípadne nanesením ochranného filmu pre zamedzenie vzniku ďalších trhlín vplyvom pôsobenia prevádzkovej záťaže.

Podrobnejšie a názornejšie o starostlivosti o betónové podlahy v priemyselných, logistických, výrobných či občianskych prevádzkach hovorí infografika.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek