Aj tie najlepšie priemyselné podlahy sa dokážu zašpiniť, rokmi opotrebovať a vyžiadať si renováciu. Jedným z najvšednejších, no najväčších nepriateľov ich vzhľadu sú PNEUMATIKY A ČIERNE STOPY, ktoré po sebe zanechávajú. Musia zostať viditeľné naveky?

Šmuhy, ktoré vznikajú najmä brzdením a zatáčaním áut či iných pojazdných technológií a mechanizmov na hladkých povrchoch priemyselných podláh, predstavujú zväčša skôr estetický, ale predsa len problém. Zaujíma vás otázka ich čistenia a predchádzania ich vzniku?

Záleží na type podlahy

Betónové podlahy sú známe svojou vysokou odolnosťou. V závislosti od typu prevádzky a intenzity ich využívania – obzvlášť v logistických centrách alebo parkovacích domoch – sa však vyznačujú aj tým, že nie vždy je ľahké udržiavať ich v správnej čistote.

Pred poskytnutím všeobecných rád o odstraňovaní čiernych stôp treba vedieť, že existujú rozličné druhy úprav betónových podláh. Napríklad betónové s povrchom z minerálneho alebo syntetického vsypu či podlahy syntetické. Syntetické povrchy možno v základe rozdeliť na epoxidové, polyuretánové a polymérbetónové (je to zmes polyuretánu a cementu), metylmetakrylátové, prípadne cementové.

Tieto rôzne typy si vyžadujú rozdielne prístupy k čisteniu najmä s ohľadom na použitie chemických čistidiel a výber tvrdosti čistiacich kotúčov.

Postupy likvidácie stôp po pneumatikách

„Viditeľné stopy po gumovom obutí áut či iných pojazdných mechanizmov sú výsledkom častého otáčania na mieste, prudkého rozbehu, a teda oterov alebo oderov gúm o povrch podlahy,“ vysvetľuje Ing. Július Odriška z oddelenia následných služieb spoločnosti Proreco a potvrdzuje, že nie sú ľahko čistiteľné. Na ich odstránenie nestačia bežné čistiace automaty, pretože sú určené iba na dennú údržbu a nevytvárajú dostatočný prítlak na umývacie kotúče.

Aké sú teda základné postupy ošetrenia podláh od čiernych šmúh? Potrebné je použiť profesionálne čistiace stroje s tvrdými PAD kotúčmi v kombinácii so zásaditými čistiacimi prostriedkami. Ak chceme dosiahnuť želaný efekt, čistiace stroje musia byť založené súčasne na orbitálnej, teda obežnej, i oscilačnej, teda kmitavej technológii. Vo výnimočných prípadoch je možné najviac postihnuté miesta vyčistiť špeciálnymi rozpúšťadlami. Pri použití akéhokoľvek čistiaceho prostriedku s vyššou koncentráciou je nutné, aby bol povrch neutralizovaný následným umytím čistou vodou.

Majte na zreteli 7 hlavných pravidiel:

  • Čistenie fľakov či celých brzdných pásov na betónových podlahách si vyžaduje použitie vysokoúčinného čistiaceho prostriedku. Tieto prostriedky sú však citlivé na prípadnú kontamináciu.
  • Prostriedok na čistenie priemyselných podláh má mať koncentrovanú receptúru a málo penivé vlastnosti.
  • Prostriedky s pH nižším ako 7 spadajú do kategórie kyslých roztokov. Pri ich použití hrozí odfarbenie priemyselnej betónovej podlahy a narušenie až odstránenie jej impregnácie. Vyhýbajte sa im.
  • Najlepšie výsledky sa dosahujú pri použití samohybných umývacích automatov.
  • Ak sa na umývanie používajú stroje s podložkami, ich obsluha má brať do úvahy, že ide o náročnejšiu údržbu, ktorá však nesmie poškriabať betónový povrch podlahy ani poškodiť nijakú z finálnych úprav, a tomu prispôsobiť farbu a tvrdosť PAD podložky. Biele podložky sú napríklad príznačné tým, že neobsahujú nijaké ostré zložky, takže nepoškriabu a nezničia chránené podlahy. Ak sa čistí strojmi s kefami, štetiny musia taktiež zodpovedať povrchovej úprave priemyselnej podlahy.
  • Čistenie podláh vyžaduje predchádzajúce suché očistenie povrchu a následné mokré umytie. Používajú sa koncentráty riedené vodou.
  • Dôležitá je účinná ochrana podlahy pred opakovaným znečistením a mechanickým poškodením. Môže zahŕňať predovšetkým pravidelnú impregnáciu povrchu s použitím vhodne zvolených prípravkov. Vďaka impregnácii možno mikropóry v povrchu utesniť, teda spevniť ho a zvýšiť jeho funkčné a estetické vlastnosti.

Náš tip:

Spoločnosť Proreco poskytuje svojim klientom pri odovzdávaní diela návod na údržbu a čistenie podláh. Inštrukcie zodpovedajú odporúčaniam dodávateľov certifikovaných materiálov, ktoré pri zhotovovaní používa, ako aj dodávateľov čistiacej chémie, ktorá je na jednotlivé druhy podláh vyrobená a laboratórne odskúšaná. Orientujte sa podľa nich.

Dá sa to aj ručne?

V prípade, že ste majiteľmi menších prevádzok – na starosti máte ošetrovanie menších priemyselných podláh zanesených stopami po pneumatikách a nemáte k dispozícii profesionálny čistiaci stroj – nezúfajte, podlahu dokážete vyčistiť taktiež. Ručne. Tento čistiaci postup sa odporúča len pre malé až stredne veľké betónové plochy v malých výrobniach a iných malých zariadeniach. Ako vyzerá? Ide o nasledujúce kroky:

  • povysávanie znečisteného miesta betónovej podlahy vysávačom na to určeným,
  • po odstránení prachu a ostatných hrubších nečistôt z povrchu podlahy sa aplikuje prípravok vhodný na betón (a ohľaduplný voči jeho povrchovej úprave), čiže špecializovaný prostriedok na čierne odtlačky po pneumatikách,
  • záverečnou fázou je neutralizácia, inými slovami dôkladné opláchnutie podlahy čistou vodou, v ideálnom prípadne aj ochrana povrchu proti opätovnému zašpineniu impregnáciou.

Nič nie je stratené

Aj na nepríjemné znečistenie priemyselných podláh šmuhami po pneumatikách existuje riešenie. V mnohých prevádzkach je to len absolútne zanedbateľná „chybička krásy“ a nie je potrebné venovať jej pozornosť. Inde je to však citlivá estetická záležitosť, ktorá môže mať vplyv na odlev zákazníkov či nepriaznivé hodnotenie prevádzky.

Pri čistení dbajte dôkladne na odporúčania výrobcov materiálov, z ktorých sú podlahy zhotovené, ale i na rady výrobcov konkrétnych čistiacich prostriedkov. Iba tak sa vyhnete riziku poškodenia podlahy a dokážete dosiahnuť želaný efekt – odstránenie povrchového znečistenia, ale aj nečistôt, ktoré už prenikli hlbšie do štruktúry materiálu.

 

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek