Realizácia betónovej podlahy v priemyselnom komplexe Panattoni Park Košice nevstúpi do histórie ako najväčšia, najrýchlejšia či najkomplikovanejšia. Vzťahy medzi subdodávateľom, generálnym zhotoviteľom a investorom boli profesionálne, dielo odovzdané načas a v požadovanej akosti. A to sa na Slovensku pri väčších projektoch občas radí k unikátom.

Betón… Samozrejme voda, cement, kamenivo určitej frakcie, prípadne výstuž. Z pohľadu klienta môže betónová zmes pôsobiť triviálne. A predsa sa v receptúre skrýva alchýmia.

Hladko – ako na to?

V každom okamihu životného cyklu betónovej konštrukcie – kam rátame aj betónové podlahy – je množstvo faktorov a procesov, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť a skúsenosti. Homogenita zmesi v určitom čase a momente, jej zhutnenie a zavibrovanie, teplota a spracovateľnosť, geometria konštrukcie, logistika pri betonáži, postup v súlade s technologickými predpismi a normami, zmrašťovanie a dotvarovanie, únosnosť podkladu, krytie výstužných prvkov. Každá z týchto fáz a každý z atribútov ponúka množstvo príležitostí, ako pochybiť. Alebo narušiť časový a finančný harmonogram.

V tomto zmysle nie je náročnosť nikdy priamoúmerná rozsahu prác či podlahovej ploche, ale nastaveným kritériám a štandardom zhotoviteľa. Realizácia betónovej podlahy na projekte Panattoni Park Košice o výmere 15 000 m2 bola preto rovnako dôležitá ako väčšie projekty a vyžiadala si špičkový profesionálny prístup.

Projekt Panattoni Park Košice pre priemyselného developera Panattoni Slovakia stavebne zastrešoval generálny zhotoviteľ Goldbeck Slovensko. Komplex sa nachádza v priemyselnom parku pri košickom letisku s dobrým napojením na dopravnú infraštruktúru. Po zrealizovaní celého projektu bude logistická hala o výmere 36 000m2 a výbornou geografickou polohou poskytovať v regióne 600 pracovných miest v troch zmenách. Spolupráca s generálnym zhotoviteľom v pozícii subdodávateľa bola bezproblémová a na vysokej profesionálnej úrovni. Riešenia rôznych konštrukčných detailov v štádiu realizácie si nevyžadovali dodatočné navýšenia rozpočtu ani odklon od plánovaného časového harmonogramu. Osvedčilo sa pravidlo „základom úspechu je dobré plánovanie“.

Technické riešenie a postup

Z účelu a projektovej dokumentácie vyplynula požiadavka na bezškárovú betónovú podlahu s hrúbkou 18 cm a povrchovou úpravou vsypom. Keďže hala je moderným logistickým skladom, počíta sa tu s pojazdom manipulačnej techniky s kolesami menších priemerov. Časté dilatácie sú v tomto prípade nežiaducim prvkom. Eliminuje ho práve bezškárové vyhotovenie podlahy. Tá má oproti dodatočne dilatovanej viacnásobne väčšie rozmery jednotlivých monolitických blokov. A tak bolo potrebné vyriešiť fenomén dotvarovania a zmrašťovania, ktorý je pri rozmeroch 36 x 36 metrov merateľný rádovo až v centimetroch.

Pre zabezpečenie voľnosti pohybu pri zmrašťovaní a dotvarovaní v každom smere bola podlaha od podkladu separovaná dvojicou fólií. Separačnou a kĺznou fóliou, ktoré poskytujú vôľu spomínaným procesom bez prejavov na podlahe vo forme trhlín.

Použitý betón bol dodatočne vystužený oceľovými vláknami, čím boli vylepšené jeho fyzikálne a mechanické vlastnosti. Takto homogénne vystužený betón nazývame „drátkobetón“. Prednosti drátkobetónu spočívajú vo zvýšenej schopnosti prenášať napätia v rôznych smeroch vyvolané statickým alebo dynamickým zaťažením pôsobiacim na podlahu.

Pokládka zmesi bola realizovaná halovým finišerom „laser screed“. Laserom navádzaná hydraulika lišty vybavenej zhutňovacím vibrátorom zabezpečovala najvyššiu presnosť a rovinatosť realizovanej podlahy. Mimochodom, aj disponibilita piatich finišerov – zo šiestich na celom slovenskom trhu – stavia spoločnosť PRORECO medzi lídrov v danej oblasti. Aj vďaka tejto technológii bolo možné nastaviť denný výkon na 2 000 m2 realizovanej plochy betónovej podlahy.

Povrchová úprava

Posledným krokom k dosiahnutiu finálnej betónovej podlahy bolo zušľachtenie povrchu strojne zahladeným vsypom. Výsledkom je tzv. pancierová podlaha. Ide o dodatočné vylepšenie mechanických vlastností v štádiu tuhnutia betónovej zmesi. Základom je suchá prášková zmes, pozostávajúca z cementu a tvrdých prísad, aplikovaná do zarovnaného, zavibrovaného a zavädnutého povrchu betónu. Betón musí byť vyzretý „tak akurát“. Po aplikácii nasleduje zdĺhavý, niekoľkohodinový proces hladenia povrchu rotorovými hladičkami až do jeho úplného stvrdnutia.Takto upravený povrch dodáva podlahe „pancierovú pevnosť“, čo sa odráža na jej vysokej oderuvzdornosti.

Realizácia projektu Panattoni Park Košice je dôkazom toho, že záruku spokojnosti a garanciu kvality možno zabezpečiť len so skúseným a odborným partnerom s referenciami v danom stavebnom segmente. Na prvý pohľad jednoduchý projekt za sebou skrýva množstvo logistických, kapacitných a technologických optimalizácií. Realizácia všetkých spomínaných procesov bola navyše pod tlakom termínu, ktorý sa aj vďaka dobrej príprave podarilo dodržať a dielo odovzdať podľa očakávanej spokojnosti.

Každým rovnako úspešne zrealizovaným projektom spoločnosť PRORECO získava zdravé sebavedomie púšťať sa do stále väčších a väčších projektov pre upevnenie pozície lídra v stavebnom segmente priemyselných podláh.

Fakty o projekte:

  • Rok realizácie: 2019
  • Miesto realizácie: Košice

Podrobnosti o realizácii:

  • Logistická hala: bezdilatačná podlaha s rozlohou 15 000 m2
  • Exteriér: cementobetónové kryty vozovky s rozlohou 12 000 m2
  • Denný výkon: 2000 m2 podlahovej plochy

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek