V roku 2002 vznikol pri Lozorne Automobilový priemyselný park (APP). Bol určený pre potreby bratislavskej automobilky Volkswagen pri výrobe modelu Touareg. Ale ČAS BEŽÍ AJ PODLAHÁM v priemyselných parkoch. RENOVÁCIA im môže prinavrátiť lesk a prispôsobiť ich potrebám ďalších užívateľov.

Výroba Volkswagenu Touareg mala byť od začiatku pokrytá subdodávkami zo Slovenska najmenej na 60 percent. Logistika a filozofia automobilovej výroby hovorí, že subdodávatelia majú byť situovaní blízko odberateľa. Lozorno bola preto adekvátna voľba – má primeranú vzdialenosť od fabriky a dáva šancu na nízke prepravné náklady. Táto voľba priamo súvisí s pojmom „Just in Time“.

Práve včas

Just in Time (JIT) je pojem, ktorým sa označuje metóda riadenia aj filozofia výroby. Logistické toky organizuje tak, aby boli minimalizované dopravné a skladovacie náklady výrobcov. Autorom konceptu JIT je japonská automobilka Toyota – základy JIT boli položené už v roku 1926, ale najväčší rozmach nastal až v 80. rokoch 20. storočia v Japonsku a USA. U nás sa rozvinul po roku 2000 v súvislosti s rozvojom automobilovej výroby. JIT v preklade do zrozumiteľnej reči okrem iného znamená, že každá dodávka komponentov sa zjaví na mieste v momente, keď je potrebná vo výrobnom procese, a ihneď sa doňho zaradí.

Teda:

  • žiadne skladové zásoby,
  • žiadna zbytočná manipulácia,
  • žiadne prerušenia práce.

Mimochodom, v stavebníctve sa princíp JIT objavuje tiež – predovšetkým v súvislosti s dodávkou prefabrikovaných prvkov alebo aj betónu.

Zo staršej opäť nová

Súčasťou fungovania priemyselného parku je, samozrejme, sporadická cirkulácia prevádzok – niektoré sa presídlia do iných priestorov, niektoré do vlastných, iné ukončia výrobu alebo opustia priemyselný park z iných dôvodov. Haly po nich zostávajú. Avšak nezostávajú prázdne naveky – skôr či neskôr sa v nich objaví nová prevádzka.

Podlaha haly tesne pred začiatkom prác vykazuje známky intenzívneho využívania.

Presne v takejto situácii vstúpilo v Automobilovom priemyselnom parku pri Lozorne tohto roku na scénu Proreco. Jeho úlohou bola renovácia, teda obnova existujúcej, viditeľne opotrebovanej a miestami poškodenej podlahy. Najväčšie „rany“ tu zostali po demontáži pôvodných výrobných zariadení. Cieľ bol teda jednoznačný: urobiť z opotrebovanej podlahy novú, v súlade s požiadavkami novej prevádzky.

Na návšteve počas renovácie

V čase našej návštevy bola realizácia v plnom prúde. A navyše v stave, ktorý nám dovolil pochopiť rozsah prác i spôsob renovácie. Pôvodná podlaha bola epoxidová a nevykazovala známky materiálových nedostatkov, skôr naopak, potvrdzovala kvalitu obľúbených epoxidových podláh. Bola len evidentne poznačená desaťročím intenzívnej prevádzky a na mnohých miestach navŕtaná – kvôli osadeniu konštrukcií a vnútorných zariadení predchádzajúcich prevádzkovateľov.

Všetky fázy práce na dvoch obrázkoch. Hore: vybrúsená stará podlaha a vysekaná diera pred zaliatím. Dole: hotová epoxidová podlaha a penetračná vrstva so zaliatymi dierami.

Celý výkon začal vysekávaním pôvodných rozmanitých rozperných kovových kotiev zvyčajne až do podkladového betónu. Bola to ručná práca na celej ploche haly s použitím uhlovej brúsky a na potrebných miestach poslúžilo aj kladivo a dláto. Na ploche takmer 11 000 štvorcových metrov hovoríme o tisíckach kotiev. „Tých zreparovaných miest bolo určite aspoň 3 000, pri prepočte na celkovú plochu podlahy je to 3,5 až 4 diery na štvorcový meter haly,“ potvrdzuje sprevádzajúci technik.

Nasledovalo čistenie vysekaných dier, ktoré boli vzápätí zaliate do pôvodnej výškovej úrovne. Zalievalo sa epoxidovou živicou s jemným plnivom tak, aby boli poškodenia dokonale vyplnené a nestali sa zdrojom možných chýb podlahy.

Brúsenie starej podlahy strojmi HTC.

Pôvodnú epoxidovú podlahu je potrebné prebrúsiť vždy tak, aby sa z nej odstránili prípadné prevádzkové nerovnosti, ale hlavne cudzorodé látky – napríklad šmuhy spôsobené pneumatikami mechanizmov, čiary namaľované na starej podlahe, prípadné fľaky chemického pôvodu a podobne. Brúsenie zároveň zabezpečí lepšiu priľnavosť penetrácie k pôvodnej podlahe. Na brúsenie sa používajú stroje HTC.

Po vyčistení vybrúsenej starej podlahy nasleduje aplikácia penetračnej epoxidovej vrstvy, ktorá slúži ako adhézny mostík a na vyrovnanie prípadných nerovností. Povrchová úprava je tvorená epoxidovou živicou aplikovanou ručne, podobne ako samonivelačná hmota – naliatím a ježkovaním. Jednotlivé aplikačné celky sú ukončované páskou na mieste pôvodných dilatačných škár. Po úplnom vytvrdnutí epoxidu prichádza v závere rezanie dilatačných škár presne v mieste pôvodných.

Realizácia epoxidovej podlahy v hale s rozlohou takmer 11 000 štvorcových metrov zaberie určitý čas, takže kým na konci haly chlapi ešte vysekávajú kotvy a brúsia podlahu, pri vstupe je podlaha už riadne vytvrdnutá. V tejto časti už ďalšia partia montuje rozvody a technológie pre novú prevádzku.

A tak v tejto hale, aj vďaka spoločnosti Proreco, všetko funguje, ako má: „Just in Time“.

V prednej časti haly, pri vstupe, už prebiehajú inštalačné práce, v zadnej ešte klasické podlahárske.

Fakty o projekte:

Rok realizácie: 2021
Miesto realizácie: Lozorno
Výmera realizovanej plochy: 11 000 m2
Typ úpravy podlahy: renovácia betónovej priemyselnej podlahy liatou epoxidovou živicou

 

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek