Úlohou každého podniku, ktorý vyrába alebo skladuje tovar, je tiež bezpečne ho ODOSLAŤ PREDAJCOM či konečným SPOTREBITEĽOM. Expedícia sa stará, aby odišiel včas, v dohodnutom množstve a bezchybnej kvalite. V potravinárstve je táto výzva ešte dôležitejšia. Možno sa to nezdá, no napĺňať ju pomáha priemyselná podlaha. Aj vtedy, keď ide o čerstvé VOŇAVÉ BAGETY.

Na podlahy v potravinárskom priemysle sa vzťahujú špecifické požiadavky. Obzvlášť na priestory, v ktorých sa potraviny spracúvajú, balia a skladujú. Priemyselné podlahy tu musia čeliť váhe ťažkého vybavenia a zariadení, akými sú napríklad chladiace boxy. Plánovanie a realizácia novej podlahy sa preto začína dôkladným výpočtom statika.

„Presne týmto krokom sme odštartovali realizáciu v expedičnom sklade spoločnosti Pierre Baguette,“ hovorí o zhotovovaní bezškárovej podlahy s rozptýlenou oceľovou výstužou a povrchovou úpravou polyuretánovým (PU) cementom v bagetárni v Sládkovičove realizačný technik Martin Blažej. „Typ a množstvo rozptýlenej výstuže, teda tzv. drátkov, stanovil statik na základe požadovaných statických parametrov,“ spresňuje odborník spoločnosti Proreco.

Vedeli ste? 

Povrchová úprava PU cementom je charakteristická svojou odolnosťou voči fyzikálnym a mechanickým vplyvom, taktiež voči oderom, oterom, chemikáliám a výrazným teplotným výkyvom. Odoláva nečistotám, a aj preto sa využíva v potravinárskom a farmaceutickom priemysle a v ich výrobných a skladovacích prevádzkach. Konštrukčne tu ide o efektívne spojenie betónu a syntetických prvkov.

Priemyselná podlaha expedičného potravinárskeho skladu v Sládkovičove je však zaujímavá aj postupom prác. V procese realizácie prechádzala fázami, ktoré od seba rozdeľovali nutné technologické prestávky. Aký bol postup výstavby?

Podkladový betón

Podkladový betón má hrúbku desať centimetrov a slúži ako prvá a tiež vyrovnávacia vrstva medzi zhutneným, plošne rozloženým kamenivom a následnými vrstvami novej podlahy. „Pre zvýšenie efektivity sme realizovali pokládku betónovej zmesi pomocou čerpadiel a kontrolu nivelizácie dostali na starosť rotačné lasery. Vďaka tomuto postupu sme dokázali celú plochu skladu, čo bolo v tomto prípade približne tisíctristo štvorcových metrov, zrealizovať počas jedného dňa,“ približuje proces M. Blažej.

Technologická prestávka a druhá vrstva

Pred vytvorením ďalšej vrstvy bola nutná dvojdňová technologická pauza. Po nej prišlo na rad kladenie izolácie. „Ide o chladený expedičný sklad. Vzhľadom na tepelné úniky je nutné podlahu patrične odizolovať,“ vysvetľuje realizačný technik a pokračuje: „Na tento účel slúžia tepelnoizolačné dosky s hrúbkou desať centimetrov z extrudovaného polystyrénu (XPS).“

Tretia vrstva – začína to byť skutočne podlaha

Treťou dôležitou vrstvou je už takmer finálna bezdilatačná betónová podlaha s rozptýlenou výstužou s hrúbkou 18 cm. Pred jej realizáciou však nemožno vynechať zásadné postupy:

  • Na dosky XPS sa rozkladá geotextília, ktorá bude plniť separačnú funkciu medzi extrudovaným polystyrénom a PVC. Hydroizolácia proti vzlínajúcej vlhkosti je nenahraditeľnou súčasťou celého diela priemyselnej podlahy.

Vedeli ste?

Materiály na báze PVC a polystyrénu je nutné od seba oddeliť tzv. separačnou vrstvou, a to vzhľadom na to, že pri ich styku môže dôjsť k mechanicko-fyzikálnym zmenám a degradácii jednotlivých štruktúr.

  • Ďalším krokom pred betonážou konštrukčnej vrstvy podlahy je montáž oceľových systémových dilatácií, ktoré rozdeľujú pracovné celky tak, ako je technologicky potrebné pre bezproblémový stav a dlhú životnosť bezškárovej podlahy s rozptýlenou výstužou.

Systémová oceľová dilatácia. Príprava na liatie drátkobetónovej konštrukčnej vrstvy podlahy.

„Samotnú betonáž sme rozdelili do dvoch pracovných dní. Táto vrstva má väčšiu hrúbku a ide tak o väčšie množstvo betónovej zmesi. Z toho dôvodu je nutných viac technologických postupov,“ vysvetľuje M. Blažej. Pár hodín po uložení a spracovaní betónového „tela“ podlahy pracovníci zahladia jej povrch pomocou rotačných hladičiek. „Naši ,hladiči‘, ako ich familiárne nazývame, podlahu zarovnajú, vyhladia a pripravia na aplikáciu poslednej, skutočne finálnej vrstvy – PU cementu.“

Tejto záverečnej fáze predchádza 7-dňový odpočinok celej plochy priemyselnej podlahy pod ľahkou polyetylénovou fóliou. „Stará sa o to, aby pod ňou betón zrel plynulo, aby sa z neho vlhkosť neodparovala príliš rýchlo alebo nerovnomerne.“

Do potravinárstva i mnohých iných prevádzok

Povrchová úprava priemyselnej podlahy na báze polyuretán-cementu s hrúbkou cca 4,0 mm je veľmi dobrou voľbou do potravinárskej výroby a jej logistických a expedičných priestorov. V takto navrhnutej a zhotovenej podlahe s rozptýlenou výstužou už nie sú potrebné ďalšie dilatácie. Objednávateľ získava jednoliatu podlahu bez akéhokoľvek prerušenia, ktorá má vysokú odolnosť aj voči extrémnym výkyvom teplôt, je protišmyková, ľahko sa čistí i dezinfikuje a spĺňa vysoké európske nároky kladené na podlahy v potravinárskom priemysle. Tento typ podlahy nachádza využitie aj v chemickom a farmaceutickom priemysle a z potravinárstva aj v expedíciách prevádzok, akými sú mäsiarstva, lisovne vína, pivovary či mliekarne.

Fakty o projekte

Rok realizácie: 2022
Objekt: Expedičný sklad Pierre Baguette
Miesto realizácie: Sládkovičovo
Výmera realizovanej plochy: 1 300 m2
Typ úpravy podlahy: Bezškárová betónová podlaha s rozptýlenou oceľovou výstužou a povrchovou úpravou PU cementom

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek