Betónová konštrukcia nie je vo svojej podstate až taká homogénna, ako ju vnímame pri pohľade na hotovú podlahu. Zaujímavé v jej vnútri je kamenivo rôznej frakcie a neraz jedinečnej farebnosti. V spojitosti s osobitým brúsením možno bez pridávania náterov alebo iných vrstiev vykúzliť estetickú, ľahko udržiavateľnú, mimoriadne trvácnu a zároveň ekologickú podlahu. Čarovná formulka znie: HTC Superfloor.

Proces betonáže nedokáže a ani nemá za cieľ eliminovať rozdiely medzi vnútornými štruktúrami betónovej konštrukcie. Textúra, ktorú v sebe skrýva čistý betón s rôznymi frakciami kameniva a farbou cementu, dokáže byť práve tým, čo zmení konečnú podlahu na vysoko estetickú až pohľadovo príťažlivú. Takmer každá kontinuálna alebo dodatočná úprava betónovej podlahy má totiž za následok zahladenie alebo aj úplné zakrytie pôvodného povrchu betónu.

V priestoroch, kde je žiaduci odraz svetla, kde sa kladie dôraz na dojem alebo iné zaujímavé vlastnosti (najmä dlhú životnosť s minimálnou a nie drahou údržbou, ľahkú čistiteľnosť či ekologickosť), je vhodné uvažovať o brúsení a leštení betónových podláh systémom HTC Superfloor.

Natrieť? Alebo to radšej zbrúsime?

Brúsenie a leštenie ako dodatočná úprava novej alebo sanácia starej betónovej podlahy je považované za najekologickejšiu úpravu. Vyrovnanie, spevnenie a vyleštenie sa dosahuje takmer výlučne mechanickým spôsobom, teda s použitím minimálneho množstva chémie.

Proces úpravy pozostáva z viacnásobného brúsenia a leštenia, vždy v závislosti od požadovaného výsledku. Brúsením sa odstráni cementové mlieko z hornej vrstvy. Tým sa odhalí spodný, silnejší betón, ktorý sa mechanickým leštením spevňuje a opakovane upravuje do konečnej podoby a lesku. Z časového hľadiska považujeme absenciu mokrého procesu pri finalizácii podlahy za výhodu – odpadá čakanie na taký stupeň tuhosti betónu, pri ktorom možno pokračovať s nanášaním ďalších vrstiev, i čakanie na ich vytuhnutie. Finálna podlaha je hotová prakticky v momente, keď sa leštiace stroje vypnú a odstavia od elektriny.

Podlaha ako nová

Táto originálna metóda úpravy sa s obľubou a vysokou efektivitou využíva aj pri sanáciách starých podláh. Starým epoxidovým, polyuretánovým alebo inou stierkou upravovaným podlahám po doslúžení vdýchnete nový život práve technológiou prebrúsenia a leštenia. Podľa rozsahu poškodenia je možné túto metódu kombinovať s impregnáciou, ktorou možno tzv. vytratiť a spevniť menšie trhlinky. V prípade väčších trhlín sa používajú výplne na cementovej báze.

Vedeli ste?

Rekonštrukcie podláh systémom brúsenia a leštenia HTC Superfloor môžu prebiehať aj etapovito – s minimálnym obmedzovaním zabehnutej prevádzky, a to vďaka nízkej prašnosti pri procese brúsenia a jeho nezávislosti od priestorového postupu.

Prednosti viacnásobného brúsenia a leštenia

V porovnaní s aplikáciou syntetických náterov alebo samonivelačných stierok dokážeme charakteristický vzhľad podlahy so špecifickými vlastnosťami dosiahnuť za nižšie náklady brúsením a leštením. Napriek – možno až mierne zavádzajúcemu – pomenovaniu „leštený betón“ sa tieto podlahy vyznačujú zvýšeným stupňom bezpečnosti proti pošmyknutiu aj v mokrom stave a dokonca aj znížením viditeľnosti stôp po pneumatikách.

Leštený povrch má prirodzene nízku nasiakavosť a z toho vyplýva jednoduchá údržba a zvýšená odolnosť voči prevádzkovým kvapalinám. HTC Superfloor bola európskymi a americkými normami vyhodnotená ako podlaha spĺňajúca prísnejšie požiadavky na odolnosť proti elektrostatickému výboju. Takto brúsená podlaha vyhovuje aj prístrojom citlivým na výboj. Z absencie akýchkoľvek chemikálií vyplýva vysoký stupeň požiarnej bezpečnosti potvrdenej taktiež európskymi normami.

Prebrúsenie podlahy má pozitívny dopad aj na jej rovinatosť. Extrémne hladký povrch tlmí vibrácie na minimum, napríklad pri preprave materiálu vysokozdvižnými vozíkmi.

Možností na výber je vždy viac

Výsledný efekt brúsenej podlahy ovplyvňuje zvolená sústava brúsnych kotúčov a počet cyklov brúsenia a leštenia. Podľa individuálnych preferencií, potrieb a limitov konkrétnych prevádzok možno docieliť hlbšie alebo plytšie brúsenie v kombinácii s vysokým leskom alebo, naopak, s matnejším vzhľadom.

Každý brúsny cyklus sa môže realizovať bezprostredne po ukončení predošlého. Jediným časovo limitujúcim faktorom je výmena sústavy kotúčov, prípadne dočistenie podlahy. Pokiaľ chcete naplno priznať, ukázať a podčiarknuť originálnu estetiku štruktúr betónu, potrebujete sa dostať na jeho najpevnejšiu úroveň. Žiada si to hlbšie brúsenie vo viacerých krokoch. Pokiaľ chcete iba prebrúsiť nerovnosti a vytvoriť dojem jednoliatej podlahy, stačí si vybrať plytšie brúsenie.

Viac eko a menej syntetiky

Podstata úpravy betónovej podlahy brúsením a leštením spočíva v práci s materiálom, ktorý sa v rozostavanom objekte či na zabehnutom pracovisku už nachádza, alebo sa tam tak či tak bude realizovať. Odpadá kompletne celá logistika zabezpečovania dodatočne aplikovaných vrstiev. Pracuje sa s výlučne prírodnými materiálmi, ako štrk, piesok, cement a voda, teda so zložkami betónu bez pridávania čohokoľvek syntetického. Proces brúsenia a leštenia je šetrný aj z hľadiska energetickej náročnosti, a tým si zaslúžil prívlastok najekologickejšia úprava podlahy.

Brúsenie a leštenie betónových podláh systémom HTC Superfloor potvrdzuje frázu: v jednoduchosti je krása. Mohlo by však budiť aj klamlivé zdanie, že vďaka jednoduchosti ho zvládne ktokoľvek. Nezvládne. Tento typ podlahy si vyžaduje vysokú odbornosť a poctivé skúsenosti. Aj najlepšie strojové vybavenie v rukách neodborne spôsobilých môže napáchať viac škody než osohu. Pri realizácii svojich zákaziek či plnení podnikateľských plánov sa vždy spojte so spoľahlivým obchodným partnerom.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek