Evolúciu cítiť v každom segmente stavebníctva. Potreba byť rýchlejší, presnejší, kvalitnejší a zároveň lacnejší tlačí vývoj dopredu a nabáda k zavádzaniu moderných technológií vo firmách. Satisfakciou za nutné investície je optimalizovanejší proces výroby i rentabilnejší výsledok. Ukážkovým momentom progresu sú finišery SOMERO® LASER SCREED® vyvinuté na pokládku betónových podláh.

Keď sa pri realizácii priemyselných podláh povie špičková technológia, tieto stroje nemôžu zostať bez pošimnutia. Výkon a precíznosť jediného finišera mnohonásobne prevyšuje výkony početných pracovných čiat. Takýto stroj dokáže položiť 4 000 m2 betónovej podlahy za deň.

Boli časy, keď spracovanie čerstvej betónovej zmesi bola výlučne ručná práca. Už v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia však pracovná čata vybavená ručnými hladidlami nedokázala držať krok s rastúcim dopytom. Na trh sa dostal prvý sériovo vyrábaný finišer na pokládku čerstvých betónových zmesí. Od tohto momentu sa na finišeroch vylepšovalo, čo sa dalo:

  • koľajový pohon nahradil kolesový podvozok,
  • mechaniku nahradila hydraulika,
  • postupne pribúdali moderné nivelačné systémy,
  • súčasnosťou sú laserom navádzané zariadenia na zarovnávanie a zavibrovanie betónových zmesí.

Presnejšie to dnes nejde

Pokládka čerstvých betónových podláh nebola nikdy taká presná ako od zavedenia nivelačných systémov. Ultrazvukové lankodráhy či laserové hlavice dokážu pracovať v milimetrových toleranciách.

Možno si poviete, že obsluha stroja si môže založiť ruky za hlavu, no opak je pravdou. Znalosť kompletného navádzacieho systému a diagnostika prípadnej poruchy je zodpovednosť, ktorú nesie na pleciach samotný strojník. Len si spomeňme, aké ťažké je pre niekoho vzdať sa tlačidlového mobilu a prejsť na smartfón. Niečo podobné platí o práci s finišermi. Hardvér a softvér sú modernou dobovou vymoženosťou, ale sú to predovšetkým odborné znalosti, skúsenosti i profesionálny cit obsluhy pre túto prácu, ktoré pomáhajú realizovať betónovú podlahu s ledva milimetrovými odchýlkami od uvažovaného projektu.

Aj finišery SOMERO® LASER SCREED® spoločnosti PRORECO využívajú laserové navádzanie. Podstata spočíva v strategicky umiestnenej báze, nazývanej tiež laserová družica, ktorá svoju známu nadmorskú výšku interpretuje pomocou laserového lúča zrkadlovým hlaviciam na krajoch hladiacej lišty finišera. V tomto momente dostáva rameno pokládkového stroja informáciu o tom, aká je správna výška a autonómne navádza hydrauliku nastavujúcu výšku lišty.

Ako to presne funguje?

Vozový park spoločnosti obsahuje tri veľkostné kategórie pokládkových finišerov tak, aby pokryl potreby menších aj najrozsiahlejších realizácií. Výnimkou nie je nasadenie viacerých finišerov na jeden projekt, pokiaľ si to rozsah prác a termíny vyžadujú. Z funkčného hľadiska je však hladiaca lišta rovnaká a pozostáva z totožných komponentov.

Nahrubo uložený betón je najprv zrovnaný sťahujúcou radlicou do mierne navýšenej úrovne v porovnaní s tou, s ktorou sa počíta v projektovej dokumentácii. Následne sa tzv. šnekom (slimákom) zrovná do finálnej nivelety. V poslednom kroku je zavibrovaný vibračnou latou, ktorá je súčasťou ramena finišera. Týmito krokmi docielime vibrovaním odvzdušnenú, dokonale rovnú a kompaktnú vrstvu betónu. Najmodernejšie finišery môžu mať namiesto sťahujúcej radlice tzv. roler, ktorý povrchu dodáva lepšiu kompaktnosť a minimalizuje nežiaduci efekt trčiacej rozptýlenej výstuže (drátkov) na povrchu.

Laserový prijímač pri tom po celý čas vyhodnocuje, či je hladiaca lišta výškovo správne nastavená. Pokiaľ to tak nie je, automaticky komunikuje s hydraulikou, ktorá výšku skoriguje.

Vedeli ste?

Strojový park spoločnosti Proreco v súčasnosti zahŕňa stroje:

  • SOMERO® LASER SCREED® S-940: najvyšší model laserom riadených malých nivelačných systémov. Dokáže sa pohybovať priamo v betóne a významne eliminovať najťažšiu fyzickú prácu.
  • SOMERO® LASER SCREED® S-15 R: patrí k dvom najvyšším modelom profesionálnych finišerov. Je určený na pokládku, ale i finálnu úpravu betónu vrátane veľmi nízkych podláh. Dokáže sa otáčať o 360 stupňov.
  • SOMERO® LASER SCREED® S-22EZ: považuje sa za top možnosť, ktorú súčasný trh a úroveň technologického vývoja dokáže ponúknuť.

Nemá nahradiť človeka

Hovorí sa, že kde sú ľudia, tam sú nedostatky. Špičkové stroje SOMERO® LASER SCREED® dokážu pomôcť eliminovať prirodzenú ľudskú chybovosť, ale nemajú ambíciu človeka plne nahradiť. Ich prvoradou úlohou je suplovať ho v činnostiach, ktoré sú preňho fyzicky alebo motoricky nedosiahnuteľné.

Ani ten najdokonalejší systém zatiaľ nemôže fungovať úplne autonómne. Potrebuje nepretržitú kontrolu správnosti, ktorú dokáže vykonávať iba odborný pracovník. Je to človek, ktorému obzvlášť v modernej technologickej súčasnosti právom patrí titul majster – odborník vo svojom, už mimoriadne sofistikovanom remesle.

Tím PRORECO má za sebou takmer deväť miliónov štvorcových metrov realizovaných betónových podláh. Každý položený meter je nenahraditeľná skúsenosť. Veríme, že naše podlahy sú našou recenziou. A to aj vďaka šikovnosti strojov prepojených s umom ľudských hláv a rúk.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek