Kuchyňa – v domácnosti i akomkoľvek stravovacom zariadení – má byť chrámom čistoty. V potravinárskej výrobe, pri skladovaní a spracovaní potravín treba rovnako zabezpečiť dokonalú hygienu. Jednu z hlavných úloh zohrávajú podlahy. Nároky na ich neškodnosť, umývateľnosť a odolnosť sú v EÚ mimoriadne vysoké. Výber vhodnej skladby a materiálov je citlivou a zodpovednou úlohou. Tím PRORECA teší, že môže byť SÚČASŤOU takýchto NÁROČNÝCH REALIZÁCIÍ.

Rozmanitosť kritérií

Potravinársky priemysel predstavuje množstvo prevádzok a špecifických prostredí. Povaha spracovávaných surovín definuje požiadavky na charakter odolnosti podlahy. Dosah kyslosti vína, zásaditosti mlieka, slanosti údeného mäsa či agresivity koncentrátov používaných v potravinárstve sa môže javiť zanedbateľne. Avšak ich dlhodobé pôsobenie má vysoko degradačné následky. Zohľadnenie týchto vplyvov pri výbere materiálov finálnych úprav betónových podláh má zásadný dopad na bezporuchovú prevádzku a dĺžku životnosti.

Kvalita je ostro sledovaná aj štátnymi kontrolnými orgánmi. Bdejú najmä nad hygienickými kritériami.

Čo hovorí legislatíva?

Základné požiadavky na kvalitné podlahy pre potravinárske prevádzky a sklady sú na prvý pohľad stručné a jasné: čo najdlhšia životnosť, ľahká údržba a čo najvyššia odolnosť voči dopadom vonkajšieho i vnútorného prostredia a samotných potravín.

Zrealizované však musia byť podľa príslušných technických noriem a do bodky musia splniť aj legislatívne kritériá. Obe spolu zdôrazňujú, že tieto podlahy musia byť:

  • nepriepustné a bez viditeľných pórov na povrchu,
  • ľahko čistiteľné,
  • odolné voči baktériám a hnilobe,
  • schopné zvládať častú i vysoko koncentrovanú dezinfekciu,
  • technicky vyriešené tak, aby zabezpečili rýchly odtok vody a odstraňovanie odpadov.

Absolútne osobitým špecifikom sú miesta so zvýšeným rizikom výbuchu. Ide o priestory s vysokou prašnosťou, aká je napríklad v mlynoch či skladoch obilia. Tu je kľúčová antistatická ochrana povrchu podlahy.

Špecifické nároky, čosi ako požiadavky navyše a niekedy aj nad rámec legislatívy, môže zhotoviteľovi priemyselnej podlahy zadefinovať aj sám investor – podľa vlastných preferencií. Často ide napríklad o protišmykovosť aj na miestach, kde to zákon vyslovene nestanovuje. V každom prípade sa dôraz vždy kladie na zameranie konkrétnej potravinárskej firmy.

Vedeli ste?

Jedno z kľúčových kritérií priemyselných podláh v potravinárskom priemysle je tzv. dlhodobá kontinuálna odolnosť? Čo to znamená? Drvivá väčšina potravinárskych prevádzok pracuje v nepretržitom režime. Vo dne a v noci, 365 dní v roku – a podlahy v nich to musia bez problémov zvládať. Receptom je kvalitné vyhotovenie, od betónového podkladu až po finálnu úpravu s orientáciou na všetky detaily.

Nekompromisná voľba

Pri takto definovaných kritériách je ťažké hľadať kompromis v zmysle obľúbeného hesla: cena & kvalita. Nákladnejšie investície sú nevyhnutné a realizácia musí prebehnúť pod taktovkou skúseného tímu. V danom segmente sú najprijateľnejšou voľbou povrchových úprav betónových konštrukcií liate podlahy. Vyhotovenie je takmer vždy viacvrstvové. Pozostáva z:

  • penetračnej vrstvy nanesenej na dobre pripravenú betónovú konštrukciu (pre lepšiu priľnavosť ďalších vrstiev),
  • hlavnej nosnej vrstvy, ktorá je zároveň nositeľkou väčšiny požadovaných vlastností celej podlahy,
  • uzatváracej a ochrannej vrstvy.

Ako materiály hlavných nosných vrstiev dominujú živice na báze polyuretánu, epoxidu a cementu. Každý z nich dokáže zabezpečiť určité vlastnosti a ich správnou kombináciou je možné docieliť požadovaný výsledok. Pre dodatočné vlastnosti asistujú prímesi ako kremičitý piesok, ktorým je možné docieliť určitý stupeň protišmykovosti.

V súčasnosti je na trhu množstvo materiálov, vďaka ktorým môžu mať i podlahy v potravinárstve širokú škálu farebných odtieňov a stupňov lesku, resp. matnosti, ktoré možno aj v jednej prevádzke kombinovať podľa ľubovôle. Samozrejme, za predpokladu, že farebnosť v konkrétnom type potravinárskej prevádzky povoľuje legislatíva.

Náš tip na záver

Nivelácia so živicami je náročný proces. Vyžaduje si dôkladnú prípravu a skúsenosti. Cena živíc dáva jasne najavo, že máte iba jeden pokus. Preto nie je namieste riskovať – na realizáciu si treba zvoliť správneho partnera s dlhoročnými skúsenosťami. Prečo? Nekvalitná podlaha a hrozba zastavenia nepretržitej potravinárskej prevádzky – alebo uzavretie nutne potrebného skladu – z dôvodu opráv či sanácie je nočnou morou každého potravinára.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek