Proreco zrealizovalo do začiatku roka 2022 už 10 MILIÓNOV ŠTVORCOVÝCH METROV priemyselných podláh. Väčšina z nich je v priemyselných a logistických parkoch. Tieto objekty si vyžadujú najväčšie plochy kvalitných podláh – ide tu o výrobu a čoraz presnejšiu, náročnejšiu a istým spôsobom rafinovanejšiu logistiku. Významná časť je realizovaná v CTParkoch spoločnosti CTP.

Priemyselné a logistické parky sa stali súčasťou našej existencie. A, samozrejme, existencie ekonomiky, a to národnej i nadnárodnej. Fungovanie ekonomík je bez priemyslu a sofistikovanej logistiky v podstate už nepredstaviteľné.

Súlad požiadaviek a možností

Vznik každého priemyselného parku je výsledkom práce developmentu, ktorého úlohou je zosúladiť požiadavky klientov a územných možností s ohľadom na citlivosť a špecifiká každej oblasti. Tento proces zahŕňa:

  • vyhľadanie lokality a vhodnej polohy,
  • organizáciu potrebnej administratívy a povolení,
  • zabezpečenie financovania,
  • návrh výstavby a výstavbu,
  • často aj zariadenie priestorov pre potreby prevádzky.

Najlepšie developerské firmy zabezpečujú tiež hľadanie zamestnancov, prevádzkové podmienky, ale i priebežnú údržbu, potrebné vylepšenia a prípadné rozširovanie podľa požiadaviek klienta. Na začiatku procesu stoja dobre naformulované potreby a požiadavky, a po procese realizácie, v závere fázy budovania, má byť dlhodobo spokojný klient.

Jedným z top päť developerov a manažérov priemyselných nehnuteľností v Európe je spoločnosť CTP, známa svojimi CTParkami. Do procesu realizácie mnohých z nich sa svojimi skúsenosťami a know-how zapojilo aj Proreco.

Na mapách celej Európy

CTParky nájdeme v Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a Holandsku. Celkove je to 7,1 milióna m2 prenajímateľnej podlažnej plochy v 9 krajinách prevažne strednej a východnej Európy. Na Slovensku zastáva spoločnosť CTP aktuálne prvú pozíciu na trhu, čo potvrdilo opätovné ocenenie ASB Developer roka v kategórii Priemysel a logistika. Na Slovensku sú dnes CTParky v Bratislave, Trnave, Prešove, Košiciach, Voderadoch, v Žiline a aj v ďalších lokalitách. Spoločnosť Proreco realizovala priemyselné podlahy vo väčšine z nich.

Prirodzenou súčasťou výstavby a prevádzky parkov je nevyhnutné environmentálne zaťaženie. V rámci výstavby postupuje spoločnosť CTP podľa pravidiel BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Je to súbor environmentálnych postupov a pravidiel, ktorými sa vyhodnocuje vplyv budov na životné prostredie od procesu návrhu cez realizáciu až po dlhodobú prevádzku novovzniknutých objektov. Keďže Proreco sa už pravidelne objavuje vo fáze realizácie priemyselných podláh pre CTP, svojím precíznym prístupom k realizácii prispieva k týmto špičkovým hodnoteniam BREEAM.

Od náročného štandardu a vyššie

CTParky sú realizované pre konkrétne požiadavky konkrétnych klientov a úspech takého parku závisí od nájomníkov a ich spokojnosti. Kvalitná realizácia je v takomto prípade jedným z hlavných predpokladov.

Mnohé objekty parkov sa stavajú v štandardných situáciách a majú štandardné požiadavky. Zväčša ide o priemyselné podlahy pre vysoké zaťaženie či už statické, alebo dynamické. Štandard tu v nijakom prípade nevypovedá o znížených nárokoch. Naopak, nároky sú vysoké a v záujme funkčnosti celku musia byť – a aj sú – prísne dodržané. Takýto štandardný typ podlahy nájdeme v CTParkoch v Bratislave, Voderadoch, Trnave a v Žiline.

Niektoré situácie sú ešte špeciálnejšie a požiadavky, ktoré z nich vyplývajú, nepatria do kategórie tradičných. Neraz predstavujú aj náročnú výzvu. Jednou z nich je mraziarenská hala v CTParku v Trnave, v ktorej teplota klesá až na -25 °C. Návrh a vytvorenie tepelne izolovanej podlahy, ktorá vykazuje tieto charakteristiky, boli skúsenosťou aj pre Proreco. Výsledkom je podlaha, ktorá i pri extrémne nízkych teplotách spĺňa nároky vysokej statickej a dynamickej záťaže.

Víťazi s množstvom hodnotných skúseností

Spoločnosti Proreco a spoločnosť CTP majú tradične dobrú a stabilnú spoluprácu. Tá je jedným z momentov úspechu oboch zúčastnených strán. Je to tzv. win-win situácia, teda taká, v ktorej obaja partneri primerane uspejú. Na jednej strane tu stojí špičkový developer, na strane druhej špičkový realizátor priemyselných podláh. A my v Prorecu sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

 

 

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek