Spoločnosť PRORECO je známa po celom Slovensku realizáciou priemyselných podláh. Ku koncu roka 2018 sme mali za sebou už viac ako 7.500 000 m2 vo všetkých kútoch Slovenska a viacerých iných štátoch EÚ. Tak ako sa rozvíja naša činnosť v rámci našej profesie, snažíme sa posúvať kúsok z toho pozitívneho a úspešného, čo sa nám v rámci našej práce podarilo vytvoriť ďalej. Každoročne preto podporujeme rôzne kultúrne, športové, odborné i charitatívne podujatia v našom okolí. Teší nás, ak môžeme vniesť trochu radosti do života ľudí, podporiť talentované deti, prispieť k pozdvihnutiu kultúrnej a športovej úrovne podujatí v rámci nášho kraja.

V roku 2018 sme takto podporili:

Kanoistický klub KKTTS Trenčín

Projekt slamka, o.z.  – organizujúci vzdelávacie podujatie TedX Trenčín

Telovýchovný klub Abako –  automobilový rally team

Žákovic Open 2018 – Festival konajúci sa každoročne v Trenčianskych Bohuslaviciach

Žákovic open 2018

Občianske združenia Milan Štefánik – organizujúce benefičné kultúrne podujatie „Dúha v srdci“ pre mentálne a zdravotne postihnutých z Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dúha v srdci 2018 Emma Drobá foto Milan Maršalka

Dúha v srdci 2018 foto5 Milan Maršalka 

Steep Line, s.r.o. – podporujúci projekt Business Golf Tour 2018

Maratón klub Rajec – organizujúci každoročne v auguste Rajecký maratón

Športfestival – festival neolympijských športov v Trenčíne

HK Dukla Trenčín – hokejový klub

TJ Slávia ŠG Trenčín – cyklistický oddiel

Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole

Horolezecký klub NEOLIT

Cyklistický klub 1
Cyklistický klub 2

Pozrite si aj naše ďalšie spoločenské udalosti

Pozrieť ďalšie články