Každý, kto uvažuje nad betónovou priemyselnou podlahou, rieši niekoľko otázok. Vydrží podlaha záťaž? Nerozsype sa? Nebude sa časom drobiť ako susedove betónové schody? Čo všetko môže konštrukciu podlahy znehodnotiť? Aké mechanické, chemické a iné vplyvy pôsobia na povrch podlahy? Ako je to celé vystužené? Ako je možné, že to toľko vydrží?

Nie je podlaha ako podlaha…

…vie každý „pokladač“. Je fakt rozdiel, či pokladáme podlahu podzemnej garáže, skladov logistického centra, alebo administratívnych priestorov.

Rôzne požiadavky, rôzne špecifikácie záťaží, rôzne postupy, materiály, technológie. Ale s prakticky rovnakým výsledkom: kvalitná priemyselná podlaha, ktorá dlhodobo vydrží to, čo má vydržať.

Najviac namáhanými a aj používanými konštrukčnými prvkami priemyselných hál sú práve priemyselné podlahy.

Definujeme ich ako viacvrstvové betónové konštrukcie uložené na nosnom podklade. Vrátane zabudovaných podlahových kompletačných prvkov, dilatačných a pracovných škár.

Priemyselné podlahy – konštrukcia

Nosná vrstva alebo konštrukcia priemyselnej podlahy je jej základom. Je to rôznym spôsobom vystužená betónová doska. Na ňu sa aplikujú povrchové vrstvy. Opäť rôzne, podľa požadovaných úžitkových vlastností podlahy.

Tieto vrstvy sa líšia:

  • materiálovým zložením
  • aplikačnými technológiami
  • podmienkami.

Ideálnou metódou realizácie priemyselných podláh je laser screed, teda vyrovnávanie laserom.

Vedeli ste, že…

… jedinečnú technológiu laser screed začala na Slovensku ako prvá používať od roku 2005 práve naša spoločnosť Proreco?

Laser screed v praxi

Betonáž strojmi Laser screed sa využíva na veľkoplošné priemyselné podlahy. Ukladač riadený laserom rozhŕňa, zrovnáva a aj zhutňuje uložený čerstvý betón. Ten sa ukladá priamo z domiešavača alebo niektorou metódou sekundárnej dopravy.

V pásoch širokých až 5 metrov, naprieč plochou určenou na betonáž. Stroj sa výškovo stabilizuje v pracovnej pozícii a vysunie teleskopické rameno. Ním sa vykonávajú všetky operácie, súčasne s laserovým monitorovaním a korigovaním výšky a rovinnosti.

Betónová zmes je kľúčová

Realizátori priemyselných podláh majú špeciálne požiadavky na vlastnosti betónových zmesí. Okrem kvality po zatuhnutí ide aj o vlastnosti súvisiace s jej spracovateľnosťou a aj opracovateľnosťou v behu času, „za čerstva“ a počas tuhnutia.

Čerstvý betón je vzhľadom na geometriu konštrukcie, hustotu a spôsob vystuženia zvyčajne nie tekutý, ale bežne hustý.

Špecifikácia typu a zloženia betónovej zmesi je primárne limitovaná požiadavkami na hotovú konštrukciu podlahy, vzhľadom na jej vlastnosti a životnosť.

Sekundárne súvisí špecifikácia aj s požiadavkami procesu zhotovovania konštrukcie podlahy v závislosti od času. Základné parametre špecifikácie sú pevnosť v tlaku a konzistencia. Ďalšími môžu byť aj maximálne zrno kameniva či stupeň vplyvu prostredia.

Špecifikácia je chémia, fyzika aj „alchýmia“

Ak chceme špecifikovať betónovú zmes, musíme najmä vedieť, čo má podlaha všetko zniesť. Ale musíme aj poznať, akým problémom sa chceme vopred vyhnúť.

Musíme poznať príčiny vzniku možných porúch a vedieť, ako sa im vyvarovať. Práve špecifikovaním požiadaviek na namiešanie tej správnej betónovej zmesi.

Tu sa už veda, chémia a fyzika mieša s „alchýmiou“. Skúsený „pokladač“ doslova mieša teoretické poznatky s osvedčenými praktickými skúsenosťami.

Kúzlo je v komplexnom prístupe

Celá mágia sa skrýva v ľuďoch – odborníkoch. Darmo by sme mali najlepšie zariadenia, ak by ich neovládali profesionáli.

Skúsenosti, know-how, špičková technológia, profesionálny tím…a komplexný prístup: od konzultácií so zadávateľom, cez návrh vhodnej konštrukcie, postupu, technológie, materiálu až po kvalitnú realizáciu.

A samozrejme poradenstvo, údržba a servis. To všetko je Proreco.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek