Nočnou morou každého investora, staviteľa, ale aj zhotoviteľa priemyselných podláh sú možné chyby a poruchy. Aj priemyselné podlahy podliehajú mnohým fyzikálnym a chemickým vplyvom. Ich dôsledkom sú chyby a nevyhnutné sanačné opatrenia. Pozrime sa bližšie na najčastejšie chyby a postup sanácie priemyselných podláh.

Materiál predurčuje vlastnosti podlahy

Odvtedy, čo sa začal betón masívne používať v stavebníctve, uplynulo už skoro sto rokov. Za tento čas sa stal najuniverzálnejším stavebným materiálom. Aj v segmente pozemných stavieb a priemyselných podláh.

Betónová zmes je kľúčovou zložkou každého typu priemyselnej podlahy. Ak sa správne namieša, spracuje a upraví, malo by byť všetko v poriadku. Malo by, ale nie je. Štatisticky najčastejšie príčiny chýb priemyselných podláh sú doslova schované v betóne.

Problémy môžu vznikať vo všetkých fázach

Priemyselná podlaha je špecifická konštrukcia navrhovaná na špecifické podmienky. Práve podmienkam budúcej prevádzky a zaťaženia preto treba na mieru prispôsobiť návrh materiálovej skladby a tuhosti vrstiev.

Pozor na kvalitu zhotovenia a dodržiavanie postupov realizácie. Problémy priemyselných podláh vznikajú v prípravných, projektových a aj predprojektových fázach. Ale aj počas realizácie a v čase používania a údržby podláh.

Chyby a poruchy

Každý odborník pozná rozdiel: Chyba je všeobecne neželaný stav, ktorý ale zásadne neznemožňuje funkčnosť alebo používanie. Porucha však podstatne mení vlastnosti a funkčné parametre podlahy. A môže viesť aj k obmedzeniu alebo úplnému vylúčeniu funkčnosti či užívania podlahy.

Chyby a poruchy priemyselných podláh sú rôzne, s rôznymi príčinami. Takmer vždy ale súvisia s nosnou betónovou doskou podlahy.

Nedostatky, chyby a poruchy priemyselných podláh

Zoznam „notoricky“ najznámejších a v praxi sa opakujúcich chýb, zoradený podľa frekvencie výskytu:

 • nedostatky rovinnosti podláh
 •  zdvihnuté rohy kontrakčných celkov podlahy
 • trhliny – statické, nestatické, zmrašťovacie, kontrakčné, paralelné
 • drobenie, drvenie betónu
 • delaminácia nášľapnej vrstvy podlahy
 • nedostatky v oblasti izolácie proti kvapalinám
 • prašnosť
 • estetické nedostatky a chyby.

Vedeli ste, že…

… sanácia priemyselných podláh má vlastnú definíciu? 

Je to cielený proces odstránenia nežiaduceho stavu a zamedzenia jeho opätovného vzniku. Nasledovaný uvedením konštrukcie do požadovaného stavu.

Sanácia je vždy náročnejší a aj zložitejší proces ako prvotná realizácia priemyselnej podlahy. Každý profesionálny „podlahár“ vie, že proces sanácie sa riadi metódou pokusu a omylu. Aj napriek tomu, že pri nej treba dodržiavať prísnu technologickú disciplínu.

Sanačný manuál

Tieto metodické kroky overené praxou sú aplikovateľné na akúkoľvek zodpovednú sanáciu priemyselných podláh:

 •  čím viac informácií o probléme, tým lepší výsledok sanácie
 •  technická obhliadka stavu podlahy s dokumentáciou nedostatkov
 • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
 • predbežné určenie príčiny chyby alebo poruchy
 • podrobná diagnostika podlahy zameraná na príčiny
 • definitívne určenie príčin
 • definovanie požiadaviek investora
 • návrh variantov riešenia sanácie
 • overenie vhodnosti navrhnutých variantov
 • výber optimálneho variantu
 • vypracovanie realizačného projektu sanácie
 • návrh sledovania kvality a účinnosti sanácie po jej realizácii.

Náš tip na záver

Ak už musí dôjsť k sanácii, investor urobí najlepšie, ak sa obráti priamo na zhotoviteľa. Profesionálny zhotoviteľ musí predsa vedieť najlepšie sanovať chyby alebo poruchy vlastnej podlahy. Postaviť sa zodpovedne a profesionálne k prípadnej sanácii patrí prakticky k „povinnej výbave“ každého zhotoviteľa.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek