Do kategórie „dobrá“ patrí v podstate každá kvalitne zrealizovaná priemyselná podlaha. No aj v tomto segmente existujú druhy, ktoré sa tešia väčšej popularite než ostatné. Zvyčajne je to preto, že objednávateľ vie, že konštrukčne a technologicky sú pre jeho potreby ideálne a realizátor má s nimi bohaté skúsenosti. Ktoré typy dominujú slovenskému i európskemu trhu?

Keď je betónová podlaha funkčná a spoľahlivo slúži svojmu účelu, keď je trvácna a postupom času nepodlieha podstatným zmenám, sme s ňou spokojní. Na výber typu podlahy však môžu mať okrem dodržania prísnych technických a neraz limitujúcich ekonomických kritérií vplyv aj menej racionálne momenty. O slovo sa hlási estetika, občas aj extravagancia alebo jednoducho obľúbenosť. Niektoré typy podláh sa v určitom období môžu stať doslova hitom.

Tieto „menej racionálne momenty“ nie sú na škodu – obzvlášť, keď sa podlaha realizuje v prevádzke, kde má svojho majiteľa či užívateľa reprezentovať a podčiarknuť jeho status. Zohľadnenie bonusových kritérií je však vždy možné jedine pri splnení technických požiadaviek. Ako sa to zrkadlí pri výstavbe moderných hál, polyfunkčných a občianskych stavieb či výrobných priestorov?

Bestsellery, ktoré nesklamú

Dopyty a realizácie hovoria jasnou rečou: Jednou z najobľúbenejších priemyselných podláh je betónová podlaha s rozptýlenou výstužou. K úspechu ju predurčujú najmä jej fyzikálne vlastnosti. Vďaka rozptýlenej výstuži získava vysokú nosnosť pri statickom zaťažení, dlhú životnosť a vysokú odolnosť pri dynamickom (pohyblivom) zaťažení.

Ach tie drátky… Čo to je?

Rozptýlená výstuž, to sú vlákna, hovorovo drátky, vyrobené najčastejšie z uhlíkovej alebo zliatinovej ocele do dĺžky 75 mm. Zlučujú navzájom malé betónové plochy tak, že nakoniec je rozptýlenou výstužou kompaktne a symetricky poprepájaný celý objem konštrukcie betónovej dosky. 

Betónová podlaha bez rezaných zmrašťovacích škár s povrchovou úpravou vsypom.

Oceľové vlákna majú rozličný geometrický tvar. V betónovej zmesi sa spracovávajú tak, aby sa dosiahol rovnomerný rozptyl do všetkých smerov. Táto difúzia je v zásade náhodná, no len správnym určením typu vlákien, ich množstva i postupu dávkovania do čerstvého betónu sa dosiahne potrebná rovnorodosť. Primeraný rozptyl následne zabezpečí odolnosť podlahy v ľubovoľnom smere. V porovnaní s klasickou betónovou podlahou získava tzv. drátkobetónová aj vlastnosť, ktorá sa označuje termínom plasticita. Je to schopnosť materiálov zvládať účinky vonkajších síl bez porušenia ich súdržnosti. Realizácia takejto podlahy vyžaduje vedomosti, know-how i nemalé skúsenosti realizátora.

Vedeli ste?

Zatiaľ najčastejšie realizovanou podlahou s rozptýlenou výstužou od spoločnosti Proreco je typ bez rezaných zmrašťovacích škár s rozmerom dilatačných celkov až 40 x 40 m. Okrem toho, že tento typ eliminuje poškodenia hrán na reze škár, podlaha pôsobí krásne a jednoliato. Akýkoľvek priestor nad ňou pôsobí veľkoryso, vzdušne a odbúrava vizuálnu a pocitovú stiesnenosť malých dilatačných celkov. Z technického a praktického hľadiska umožňuje jednoduchšiu údržbu i menej komplikované riešenie dispozície vnútorného priestoru – či už haly, skladu, alebo výrobnej prevádzky – takže sa aj veľmi dobre užíva.

Spoľahlivá odolná klasika

Obľúbenou povrchovou úpravou je aj úprava vsypom. Ide o zušľachtenie povrchu betónovej podlahy práškovými zmesami na báze cementu a tvrdých prísad, alebo aj syntetických prísad.

Vo všeobecnosti platí, že táto úprava je časovo veľmi úsporná. Realizuje sa totiž takmer ihneď, v čase, keď betón tzv. vädne. V prípade iných následných úprav betónových povrchov je potrebné čakať na začiatok prác približne 28 dní. V prípade úpravy povrchu vsypom je po 28 dňoch podlaha hotová a pripravená na používanie v plnom zaťažení.

Vedeli ste?

Poslednou úpravou povrchu podlahy vsypom je hladenie strojovou hladičkou plus ošetrenie postrekom akrylátovej živice. Toto ošetrenie má najmä technologický význam – zabezpečuje rovnomernejšie tuhnutie po celej ploche podlahy. Zároveň ju tzv. uzatvára a impregnuje. Takto ju chráni pred vznikom škvŕn a fľakov z nasiaknutia, ktoré bývajú častým následkom využívania priemyselných podláh.

Betónová podlaha s rozptýlenou výstužou a povrchovou úpravou syntetickým vsypom.

Vývoj pokračuje

Každá betónová podlaha sa dá spracovať kvalitne a každá môže zabezpečiť požadované technologické vlastnosti. Niektoré typy však majú väčšie predpoklady dosiahnuť a zachovať si nielen technologickú kvalitu, ale aj výborné vizuálne pôsobenie a vysokú estetickú hodnotu. A práve tieto produkty sú na trhu žiadané.

Dnes sú to hlavne betónové podlahy s rozptýlenou výstužou alebo s úpravou povrchu vsypom. No nepristupujme k tomu ako k absolútne platnej pravde. Jednak preto, že v ponuke sú aj ďalšie druhy betónových podláh – niektoré doslova šité na mieru špecifickým potrebám niektorých prevádzok – a jednak preto, že vývoj napreduje. Istotne prinesie ďalšie nové a zaujímavé konštrukcie betónových podláh.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek