Výhodou monolitických betónových podláh je komplexné spracovanie čerstvej betónovej zmesi priamo na stavbe. V procese spracovania a zrenia betónovej konštrukcie ju môžeme ovplyvniť chemickými alebo mechanickými zásahmi, a to s cieľom vylepšiť niektoré vlastnosti výslednej podlahy. Ide však o procesy, ktoré už nemožno realizovať dodatočne – vo fázach po vytvrdnutí betónu. Práve preto nesú názov kontinuálne úpravy betónových podláh.

Pridanou hodnotou týchto podláh je vyššia odolnosť i estetika samotnej konštrukcie, teda tela podlahy. Na trhu si vybudovali významné zastúpenie a dopyt po nich neklesá. Sú to tiež cenovo najprijateľnejšie priemyselné podlahy.

S čím máme dočinenia

Výhodou kontinuálnych úprav je ekonomická a časová efektívnosť, keďže povrch podlahy je realizovaný súbežne s betonážou jej konštrukcie, a nie sú potrebné následné úpravy ani technologické prestávky. V závislosti od náročnosti a výslednej odolnosti rozlišujeme viacero variantov kontinuálnych povrchových úprav betónových podláh:

  • So zavibrovaným povrchom
  • So strojne zahladeným povrchom
  • S povrchom zušľachteným vsypom práškových zmesí
  • S povrchovou úpravou priemyselným poterom „wet to wet“
  • S metličkovou štruktúrou povrchu

Kontinuálnu úpravu vyberáme s ohľadom na možnosti aplikácie dodatočných úprav podlahy. Jednotlivé úpravy buď predurčujú, alebo vylučujú následné dodatočné zásahy.

Z tohto hľadiska je ozaj dôležité správne sa orientovať v možnostiach variability a kombinácií rôznych typov úprav. Na zavibrovaný povrch predsa nebudeme aplikovať samonivelačné stierky, tak ako na betónovú dosku so vsypom nebudeme natierať syntetické nátery.

Nevyhnutné minimum

Zavibrovaný povrch je základom a nevyhnutnou fázou v procese realizácie akejkoľvek betónovej dosky. V jednom kroku je položený betón zavibrovaný ponornými vibrátormi a vyrovnaný buď ručne, vibračnou latou, alebo technológiou finišera LASER SCREED. Môže slúžiť ako základová doska pre ďalšie vrstvy podlahových konštrukcií, častejšie sa realizuje ako podkladový betón pre telo budúcej betónovej podlahy.

Zlatý štandard

Strojne hladený povrch je ako gymnázium. Keď si ho vyberáte, už tušíte, že chcete aj niečo ďalšie, ale možno ešte nemáte celkom jasno v tom, čo konkrétne to bude. Vo všeobecnosti je táto kontinuálna úprava najlepšou prípravou pre dodatočné povrchové úpravy. Neexistuje aplikácia, ktorá by sa dodatočne nedala realizovať na strojnými hladičkami upravené telo podlahy. Navyše aj samotný strojne hladený povrch je vhodný na užívanie v prevádzke.

Keď chceme viac

Pokiaľ sú zvýšené požiadavky na mechanickú odolnosť, je vhodné ju zabezpečiť už pri realizácii tela kontinuálnou úpravou dosky so vsypom, ľudovo nazývanou aj pancierovanie.

Pred začatím strojného hladenia sa aplikujú vopred namiešané zmesi na báze cementu a tvrdých prísad, ktoré vylepšujú v horných vrstvách podlahy jej parametre. Podlaha môže v závislosti od použitého materiálu nadobúdať rôzne spektrá farebnosti. Vyhotovenie dosky so vsypom predstavuje plnohodnotnú podlahu a aplikácia dodatočných úprav nemá opodstatnenie.

Odolnosť na prvom mieste

Najvyšší stupeň mechanickej odolnosti pri kontinuálnych úpravách je možné dosiahnuť betónovou doskou „wet to wet“. Ide o modifikáciu dosky so vsypom. Namiesto suchého vsypového materiálu sa používa vlhký, na mieste pripravený poterový materiál. Poter sa vylieva na čerstvo položenú betónovú podlahu v štádiu tuhnutia betónovej zmesi a rovnako sa strojne uhladí rotačnými hladičkami. Oproti vsypu poter vytvorí novú, približne 5 mm hrubú vrstvu odolnejšiu voči obrusu. Naviac sa dosiahne zvýšená rovinnosť podlahy.

Úprava povrchu metličkovaním

Svojím predurčením ju klasifikujeme ako špecifickú kontinuálnu úpravu. Čerstvo zabetónovaná plocha sa špeciálnymi kefami „metličkuje“ za účelom vytvoriť miniatúrne drážky vo vopred určenom smere. Ich funkcia spočíva v zdrsnení povrchu pre zvýšenie protišmykovosti alebo usmernenia dažďovej vody.

Spravidla sa realizuje v exteriéri, ako parkoviská a vnútroareálové komunikácie. Takto zdrsnený povrch zvyšuje bezpečnosť premávky predchádzaním šmyku vozidiel na hladkom povrchu. Na zdrsnenom povrchu je navyše nižšia pravdepodobnosť tvorby súvislej námrazy.

Ladenie

Realizácia kontinuálnych úprav betónových podláh je náročná stavebná disciplína. Jej úspešnosť ovplyvňuje viacero faktorov. Rozhodujúci je časový horizont tuhnutia čerstvej betónovej zmesi, v rámci ktorého treba správne určiť začiatok konkrétnej úpravy.

Kvalitná príprava je zasa nevyhnutná pre plynulosť procesu, ktorý naozaj nie je možné zastaviť. Zabezpečený musí byť dostatok rotačných hladičiek, pohonných hmôt, certifikované vsypové materiály či potery a mnoho iného, čo by v prípade absencie znehodnotilo celý výsledok prác. Improvizácia nie je na mieste, naopak, dôraz na precíznosť, disciplínu a presné načasovanie áno.

Výhody v priamej úmere s know-how

Kontinuálne úpravy treba vnímať ako samostatnú kategóriu betónových podláh, ktorá nesmie ostať v tieni dodatočných úprav. Isté parametre výslednej podlahy možno skrátka dosiahnuť iba v procese zrenia betónového tela. Nesporné výhody týchto podláh sú priamoúmerné nárokom na odbornosť realizačného tímu a logistiku. Ak však stojíte pred voľbou betónovej podlahy, určite sa oplatí položiť na povestnú misku váh aj kontinuálne úpravy.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek