Základom každej budovy je podlaha. V závislosti od typu podnikania musí spĺňať pravidlá podľa noriem a tiež požiadaviek zákazníka. Situáciu netreba podceniť. Všetko treba poriadne naplánovať a zvoliť komplexný prístup. Od návrhu vhodnej technológie, cez profesionálnu realizáciu až po údržbu a servis používaných priemyselných podláh. Optimálne riešenie v maximálnej kvalite. Za adekvátnu a prijateľnú cenu.

Od návrhu po realizáciu

Železobetónové konštrukcie, konštrukčný základ priemyselných podláh, musia spĺňať statické požiadavky únosnosti pre konkrétnu prevádzku. Odolávajú totiž nepretržite rôznym druhom prevádzkového zaťaženia.

Z presných údajov o charaktere priemyselnej prevádzky vychádza návrh a realizácia. Návrh zloženia podlahy a kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií sú podmienkami pre ďalšie aplikácie podlahových systémov. Kontinuálnych či následne realizovaných impregnácií, náterov, stierok a liatych podláh.

Najmodernejšie technológie

Poctivá a kvalitná realizácia priemyselných podláh vyžaduje svoje. Murárskymi hladítkami, kelňami, škrabákmi takúto podlahu nedáme…

Okrem iného nám treba aj najmodernejšie technologické vybavenie. Pre uloženie, ale aj spracovanie betónovej zmesi. K dispozícii je technológia:

 • Laser screed
 • strojné hladičky
 • brúsne stroje HTC
 • stroje na rezanie a opracovanie betónu.

Najmodernejšiu technológiu doslova ovládajú skúsení, školení pracovníci.

Vedeli ste, že…

… máme technologický aj personálny potenciál položiť denne viac než 6000 metrov štvorcových betónových, strojne hladených podláh?

Varianty betónových konštrukcií priemyselných podláh

realizované s tradičnou oceľovou alebo progresívnou rozptýlenou výstužou:

 • betónová podlaha s rezanými zmrašťovacími škárami
 • bezškárová betónová podlaha s rozmermi dilatačných celkov až 40 x 40 m.

Varianty kontinuálnych povrchových úprav betónových podláh

 • podkladová betónová doska so zavibrovaným povrchom
 • betónová doska so strojne zahladeným povrchom
 • betónová doska so strojne zahladeným povrchom, zušľachteným vsypom práškových zmesí s tvrdými agregátmi, hladký povrch s vyššou odolnosťou voči obrusu, vysokými mechanickými odolnosťami
 • betónová doska s povrchovou úpravou strojne zahladeným priemyselným poterom WET TO WET, hladký povrch s vyššou odolnosťou voči obrusu, vysokými mechanickými odolnosťami a zvýšenými parametrami rovinnosti
 • cementobetónový kryt vozovky s metličkovou štruktúrou povrchu.

Výhodami povrchových úprav sú ekonomická efektívnosť a rýchla aplikácia, realizovaná súčasne s betonážou podlahovej konštrukcie.

Nie je betón ako betón…

…vie každý „podlahár“. Betón je kľúčovou zložkou väčšiny priemyselných podláh. Ich realizátori sú špeciálnymi odberateľmi čerstvého betónu.

Okrem štandardnej kvality vytvrdnutého betónu potrebujú aj dobrú spracovateľnosť. A aj „opracovateľnosť“ v štádiu tuhnutia. Nevyhnutnú pre proces povrchovej úpravy hladením strojnými rotačnými hladičkami.

Dodávateľ a realizátor preto musia spolupracovať už pri tvorbe receptúr betónových zmesí. Ale aj pri ich výrobe a transporte v požadovanom čase a kvalite.

Nevyhnutná je aj súčinná kontrola kvality čerstvej betónovej zmesi, ale aj skúšobných segmentov zatvrdnutého betónu. Nároky realizátorov podláh na dodávateľov betónových zmesí sú vysoké, ale opodstatnené.

Vieme betónovať?

Ale samozrejme, za 20 rokov existencie našej firmy to pravidelne dokazujeme špičkovými realizáciami.

Priemyselné podlahy Proreco slúžia na Slovensku, v Česku, Dánsku, Švédsku, Maďarsku, Rumunsku, Taliansku, Poľsku, Nemecku..

Viac než 8 miliónov štvorcových metrov zrealizovaných priemyselných podláh hovorí za všetko.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek