V súvislosti s priemyselnými podlahami si mnohí predstavia podlahy veľkých výrobných hál automobilovej výroby, obchodných centier či logistických parkov. Špeciálne povrchy podláh sú však často žiadané aj v menších prevádzkach zameraných na potravinársku výrobu ako sú mliekarne, priestory pre výrobu vína, mäsokombináty, výrobne destilátov a piva či priestory hotelových kuchýň.

špeciálna podlaha Ucrete Proreco
Podlaha vo Vinárske Juraja Zápražného

Naše realizácie v potravinárstve

Spoločnosť PRORECO s.r.o. má na svojom konte realizácie podláh v mnohých významných potravinárskych výrobách ako napr.: AgroTami Nitra, Tami Kežmarok, Syráreň Havran, Liptovská mliekareň, Koliba Hriňova, Víno Zápražný, VVD Dvory nad Žitavou, Mäsovýroba PMP Púchov, Gas Família Stará Ľubovňa, BGV Hniezdne, Urpín Banská Bystrica, Závodná kuchyňa Continental Púchov, pričom najaktuálnejšou je komplexná rekonštrukcia podláh hotelovej kuchyne hotela SLOVAKIA v Trenčianskych Tepliciach. Hlavnými požiadavkami investorov v týchto prevádzkach spravidla sú:

  • Vysoká odolnosť voči teplotám od -40 ºC do +130 ºC
  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Ľahká údržba
  • Rýchla aplikácia
  • Dlhá životnosť

Nakoľko naša spoločnosť pracuje výlučne so špičkovou stavebnou chémiou, našim zákazníkom dokážeme dodať oveľa viac:

  • Vysokú chemickú odolnosť
  • Podlahy vyhovujúce hygienickým normám EU
  • Bezškárový povrch
  • Protišmykový povrch (podľa DIN 51130)
  • Bezprašnosť

Výhodou nami používaných materiálov je tiež možnosť rýchlej aplikácie. Niektoré podlahové systémy možno totiž aplikovať po zrealizovaní novej betónovej plochy už po 7 dňoch, čo výrazne skracuje výrobnú odstávku týchto priestorov. Špeciálne rýchlotuhnúce systémy nám taktiež umožňujú realizovať rekonštrukcie v priebehu víkendu, s tým že podlahy sú od pondelka rána plne zaťažiteľné. Táto technológia je veľmi žiadaná, pretože nájsť u potravinárov voľný pracovný deň v priebehu roka je takmer nemožné a každá odstávka = finančná strata.

Ryba Žilina podlahy
Podlaha v prevádzke Ryba Žilina

Publikované v časopise Stavebné materiály 2/2013

Pozrite si naše realizácie pre potravinársky priemysel

Pozrieť realizácie v potravinárstve