V rámci priemyselných stavieb predstavujú priemyselné podlahy najviac zaťažované konštrukcie. Ich hlavnou funkciou je odolávať rôznym druhom prevádzkového zaťaženia 24 hodín denne 7 dní v týždni. Jedná sa o statické zaťaženie spôsobené výrobnými technológiami, regálovými zakladačovými systémami a skladovým materiálom, obzvlášť vysoké dynamické zaťaženie spôsobené intenzívnym využitím skladovej manipulačnej techniky alebo rôzne chemické vplyvy charakteristické pre niektoré výrobné prevádzky.

Logistické a výrobné haly sú navrhované s ohľadom na maximálne využitie priestoru haly a zároveň optimalizáciu systému distribúcie a krátkodobého uskladnenia tovaru. Od priemyselných podláh v týchto halách zákazník zároveň vyžaduje ľahké a nízkonákladové udržiavanie, nízku prašnosť resp. bezprašnosť a v neposlednom rade aj určitý estetický štandard.

Za účelom zvýšenia celkového štandardu priemyselných podláh naša spoločnosť zakúpila švédsku technológiu na brúsené povrchy od firmy HTC Sweden. Táto technológia nám umožňuje brúsiť a leštiť vsypové, betónové a syntetické povrchy, čím dokážeme zákazníkovi zabezpečiť:

  • Hladký, lesklý povrch bez pórov
  • Nízku nasiakavosť podlahy
  • Bezprašnosť
  • Vysokú mechanickú odolnosť

Realizácia brúseného a lešteného betónu, alebo vsypu so sebou prináša výhody aj z časového hľadiska. Zatiaľ, čo u podláh, ktorých skladbu tvorí betón so syntetickou povrchovou úpravou musí byť medzi betonážou a aplikáciou povrchovej úpravy technologická prestávka na zrenie betónu minimálne 28 dní, brúsenie a leštenie betónu samotného, či betónu so vsypom je možné už po 7 dňoch. V konečnom dôsledku to znamená, že zákazník po 28 dňoch získa plne zaťažiteľnú podlahu aj s povrchovou úpravou.

Ďalším významným benefitom tejto povrchovej úpravy je ľahká údržba a umývateľnosť. Umývací cyklus sa realizuje bežným umývacím strojom, ktorý je vybavený unášačom na umývacie pady, pričom na unášač sa upevňuje špeciálny diamantový pad. Takouto umývacou technológiou sa zabezpečuje neustále leštenie podlahy a tým sa zamedzuje akémukoľvek zanášaniu podlahy nečistotou a eliminuje sa vznik odtlačkov pneumatík od vysokozdvižných vozíkov, ktoré trápia asi každého prevádzkovateľa logistického, alebo výrobného závodu.

V neposlednom rade treba spomenúť aj ekologický aspekt umývania, nakoľko do umývacích strojov sa používa len čistá voda. Celkové materiálové náklady na umývanie takejto podlahy sa preto oproti štandardnému umývaniu podstatne znižujú.

Realizácia brúseného a lešteného povrchu

Nakoľko realizácia brúseného a lešteného povrchu predstavuje ako z názvu vyplýva len povrchovú úpravu podlahy, je veľmi dôležité zvoliť správnu variantu betónovej konštrukcie, ktorá musí zabezpečiť statickú únosnosť. Po zvolení vhodnej podlahovej konštrukcie prichádza na rad výber povrchovej úpravy. Tu, vzhľadom na vlastnosti povrchovej úpravy, máme možnosť výberu z 3 základných alternatív:

  • Betónový povrch – finálny povrch tvorí len brúsený a leštený betón. Výsledným efektom je otvorená štruktúra samotného betónu, všeobecne známa pod pojmom terazzo.
  • Vsypový povrch –pri tejto alternatíve sa do povrchu betónovej konštrukcie podlahy aplikuje vsyp z tvrdého plniva, čím sa vytvorí ešte odolnejší povrch. Vzhľad povrchu je jemnejší a rovnomernejší.
  • Syntetický povrch – jedná sa o rôzne typy syntetických terázz. Na vyzretý povrch betónovej konštrukcie podlahy sa aplikuje zvolený druh syntetickej podlahy. Uprednostňované sú najmä v prevádzkach, kde je požadovaná absolútna nenasiakavosť a vysoká chemická odolnosť podlahy.

Ako posledný krok pri brúsení je zapečatenie povrchu špeciálnou impregnáciou zvolenou na základe typu podkladu. Tento krok nám zabezpečí finálny lesk podlahy a výrazne znižuje jej nasiakavosť.

Naša spoločnosť za svoju 12-ročnú históriu zrealizovala viac ako 4.000.000 m2 priemyselných podláh. Doplnením nášho strojového vybavenia o brúsnu technológiu, dokážeme ponúknuť našim zákazníkom nielen ďalší typ novej priemyselnej podlahy, ale tiež zabezpečiť renováciu existujúcich vsypových podláh.

Brúsne stroje HTC2

Publikované v časopise Stavebné materiály 7/2012

Pozrite si naše realizácie priemyselných podláh

Pozrieť realizácie