SK EN

Kvalita
Profesionalita
Viac ako 18 rokov skúseností
Kvalitné technické a strojné vybavenie
Spoľahlivosť
Individuálne riešenia
Realizácie v rámci celej Európy
Detailné spracovanie
Špičkové stavebné materiály
Stabilný ľudský potenciál
Široká škála možností
Kvalitný následný servis
Flexibilita
Zodpovednosť

Betónové podlahy

Betónové konštrukcie priemyselných podláh

Betónové konštrukcie priemyselných podláh

Základnou konštrukčnou časťou priemyselných podláh sú betónové konštrukcie, ktoré musia vyhovovať všetkým prevádzkovým zaťažovacím stavom. Vhodný návrh skladby podlahy a kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, či už kontinuálnych, alebo následne realizovaných impregnácií, náterov, stierok a liatych podláh. Pri realizácií betónových podláh používame najmodernejšie technologické vybavenie pre uloženie i spracovanie betónovej zmesi:

  • Laser Screed SXP 12 a 14: laserom navádzané zariadenia na zarovnanie a zavibrovanie betónovej zmesi
  • Topping Spreader: zariadenie na aplikáciu vsýpaných povrchových úprav betónových podlahových konštrukcií
  • Strojné jedno a dvojrotorové hladičky: zariadenia určené na vytvorenie hladkého povrchu betónu

S našim strojným a ľudským potenciálom sme schopní realizovať 3.000 - 6.000 m2 betónových strojne hladených podláh denne.

Varianty betónových konštrukcií priemyselných podláh

Varianty betónových konštrukcií priemyselných podláh
  • Tradičná betónová podlaha - podlaha s rezanými zmrašťovacími škárami
  • Bezškárová betónová podlaha – podlaha bez rezaných zmrašťovacích škár s rozmerom dilatačných celkov až 40 x 40 m

Betónové podlahy realizujeme s tradičnou oceľovou, alebo progresívnou rozptýlenou výstužou.

Varianty kontinuálnych povrchových úprav betónových podláh

Varianty kontinuálnych povrchových úprav betónových podláh
  • Podkladová betónová doska so zavibrovaným povrchom.
  • Betónová doska so strojne zahladeným povrchom.
  • Betónová doska s povrchom zušľachteným vsypom práškových zmesí s tvrdými agregátmi – strojne zahladeným. Povrch je hladký a vyznačuje sa vyššou odolnosťou voči obrusu a zlepšenými mechanickými odolnosťami.
  • Betónová doska s povrchovou úpravou priemyselným poterom WET TO WET – strojne zahladeným. Povrch je hladký a vyznačuje sa vyššou odolnosťou voči obrusu, vysokými mechanickými odolnosťami a zvýšenými parametrami rovinnosti.
  • Cementobetónový kryt vozovky s metličkovou štruktúrou povrchu.

Výhodami týchto povrchových úprav je ekonomická efektívnosť a ich rýchla aplikácia, ktorá je realizovaná súčasne s betonážou podlahovej konštrukcie.