Výber priemyselnej podlahy, nech sa zdá akokoľvek komplikovaný, možno zvládnuť v niekoľkých krokoch. A tie nemusia byť náročné. Teda, ak má klient k dispozícii partnera, ktorý ho prevedie celým procesom tak, aby sa naplnili jeho požiadavky a predstavy.

O procese rozhodovania

Podlaha je súbor niekoľkých vrstiev materiálov, uložených na nosnom podklade. Obzvlášť v prípade priemyselných podláh vo výsledku vidíme len vrchnú, tzv. pochôdznu či pojazdnú vrstvu a zmyslami vnímame ich neraz strohý funkčný dizajn. Áno, k moderným priemyselným podlahám patrí čoraz viac aj pridaná estetická hodnota. Pod ňou sa však nachádza vždy prísne technicky dimenzovaná skladba, ktorá má zaručiť maximálnu funkčnosť podlahy vo vzťahu k účelu jej využívania.

Skladba podlahy sa môže zdať pri rozličných typologických druhoch stavieb rovnaká. Lenže vzájomný vzťah stavebných a ekonomických východísk hovorí, že vo výrobných, logistických, skladových či administratívnych objektoch, rovnako ako v občianskych stavbách, školách, výskumných ústavoch, nemocniciach, hotelových komplexoch, na parkoviskách či inde, sa líši vo viacerých kategóriách.

Pri každom z objektov je potrebné špecifikovať jeho osobitosť. V projekte konkrétneho diela sa odzrkadlí inou únosnosťou, iným vystužením, hrúbkou či konečnou povrchovou úpravou plánovanej priemyselnej podlahy.

Priemyselné podlahy musia vyhovovať aj požiadavkám slovenských či európskych technických noriem a neraz i ďalším, obzvlášť hygienickým a špecifickým bezpečnostným predpisom. Okrem klímy a mikroklímy sú dôležité parametre vlhkosti vzduchu, úrovne podzemnej vody, prípadne prítomnosti agresívnej vody a hrozby jej dotyku s konštrukciami…

Ako sa rozhodnúť?

Rozhodovanie o voľbe priemyselnej podlahy je teda najmä rozhodovaním o jej skladbe. Tá je zdanlivo jednoduchá, ale má prísnu technickú logiku. Vychádza z výpočtov a skúseností, ktoré stavebníctvo získalo za dlhé roky, a snáh naplniť požiadavky klientov. Existujú princípy, ktoré sú pre všetky druhy podláh rovnaké, ale ich jednotlivé detaily sa v konkrétnych prípadoch líšia. Podrobnejšie proces výberu ozrejmuje názorná infografika.

Píšeme o priemyselných podlahách odborne a zrozumiteľne.

Prihláste sa na odber noviniek