priemyselné podlahy parkovací dom

Priemyselné podlahy v parkovacích domoch

S pojmom priemyselná podlaha sa verejnosť najčastejšie stretne v parkovacích domoch nákupných centier alebo v iných verejných priestoroch. Ako prvoradá sa pritom javí ich funkcia rozlíšiť parkovacie…


Poruchy priemyselných podláh - trhliny

Najčastejšie poruchy priemyselných podláh

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých stavebných objektov je podlaha. Prevádzkou objektu, jeho dosadaním, môžu vznikať na objekte a teda aj na podlahe ktorá je jeho súčasťou rôzne defekty: Lokálne…


špeciálna podlaha ucrete

Priemyselné podlahy v potravinárskej výrobe

V súvislosti s priemyselnými podlahami si mnohí predstavia podlahy veľkých výrobných hál automobilovej výroby, obchodných centier či logistických parkov. Špeciálne povrchy podláh sú však často…


Brúsne stroje HTC1

Priemyselné podlahy s brúsenou a leštenou povrchovou úpravou

V rámci priemyselných stavieb predstavujú priemyselné podlahy najviac zaťažované konštrukcie. Ich hlavnou funkciou je odolávať rôznym druhom prevádzkového zaťaženia 24 hodín denne 7 dní v týždni.…


betónová podlaha

Priemyselné podlahy - brúsený betón

V mesiaci august 2012 spoločnosť PRORECO s.r.o. doplnila svoje rozsiahle strojné vybavenie o sadu brúsnych strojov špičkového dodávateľa HTC SWEDEN, ktorý sa dlhodobo venuje technológii brúsených a…


Dávkovanie oceľových vlákien pomocou dávkovača a dávkovacieho pásu

Spolupráca realizátora priemyselných podláh s dodávateľmi čerstvého betónu z pohľadu realizátora – „podlahára“

Najdôležitejšou zložkou väčšiny priemyselných podláh je betón. Betón je revolučným materiálom, ktorý má už svoju dlhovekú históriu a nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jeho výhodami je najmä…