elektrický vodivé povrchové úpravy priemyselných podláh

Elektricky vodivé povrchové úpravy priemyselných podláh

Každý pohyb vytvára elektrostatický náboj, ktorého následné vybíjanie väčšinou ani nezaregistrujeme. Sú však prevádzky, v ktorých sa manipuluje s elektronickými súčiastkami alebo prchavými…


špeciálna podlaha ucrete

Podlahy v potravinárskej výrobe

Potravinársky priemysel zahŕňa širokú škálu odborov a s tým súvisiacich prevádzkových nárokov na vlastnosti podlahy. Stretávame sa najmä s požiadavkou na vysokú teplotnú, chemickú a mechanickú…


Poruchy priemyselných podláh - dilatácie

Lokálne nerovnosti pri dilatáciach a trhliny priemyselných podláh

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých stavebných objektov je podlaha. Podlahová konštrukcia v priemyselných objektoch patrí zároveň k najzaťažovanejším prvkom stavby. Nezáleží pritom či sa jedná o…


Brúsená podlaha

Starostlivosť o priemyselné podlahy

Starostlivosť o priemyselné podlahy Poznáte nejakú vec, ktorá sa mechanicky opotrebováva a nemusíte sa o ňu starať? Funguje Vám? Ako dlho? Vedeli ste, že podlaha, zvlášť priemyselná, je asi jediným…


Goodman betónové podlahy

Bezškárové betónové priemyselné podlahy

Bezškárové betónové priemyselné podlahy Priemyselné podlahy sú najviac zaťažovanými konštrukciami priemyselných stavieb. Odolávajú všetkým prevádzkovým zaťaženiam. Sú nimi napríklad statické…