SK EN

Kvalita
Profesionalita
Viac ako 18 rokov skúseností
Kvalitné technické a strojné vybavenie
Spoľahlivosť
Individuálne riešenia
Realizácie v rámci celej Európy
Detailné spracovanie
Špičkové stavebné materiály
Stabilný ľudský potenciál
Široká škála možností
Kvalitný následný servis
Flexibilita
Zodpovednosť

Profil

Spoločnosť PRORECO bola založená v roku 1999 so zameraním na realizáciu priemyselných podláh. Od začiatku bolo našou základnou filozofiou dodávať priemyselné podlahy komplexne - od návrhu vhodnej technológie, cez realizáciu, až po zabezpečenie servisu používaných podláh.

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom optimálne riešenie priemyselnej podlahy zrealizované v najvyššom štandarde kvality a servis s tým súvisiaci. Darí sa nám ho napĺňať vďaka dlhoročným skúsenostiam a spolupráci s poprednými svetovými výrobcami stavebnej chémie a stavebných technológií.

 

 

Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie tohto cieľa je neustále sledovanie a aplikácia nových trendov, za podpory stabilného ľudského a komplexného strojného potenciálu, vďaka ktorým sme schopní reagovať na požiadavky zákazníka z hľadiska kvality aj rozsahu diela. Svedčí o tom aj celkový objem realizácií – viac ako 6.500.000 m2 zrealizovaných priemyselných podláh.

Pri našej práci kladieme dôraz na splnenie presne definovaných požiadaviek zákazníka optimálnym riešením a kvalitnými službami, či už sa jedná o novú podlahu alebo sanáciu starej.