SK EN

Kvalita
Profesionalita
Viac ako 18 rokov skúseností
Kvalitné technické a strojné vybavenie
Spoľahlivosť
Individuálne riešenia
Realizácie v rámci celej Európy
Detailné spracovanie
Špičkové stavebné materiály
Stabilný ľudský potenciál
Široká škála možností
Kvalitný následný servis
Flexibilita
Zodpovednosť
Späť

Elektricky vodivé povrchové úpravy priemyselných podláh

Pridané: 20.09.2017 20:09:37 Počet zobrazení: 402

20 September 2017

Publikované: www.asb.sk 9/2017

Každý pohyb vytvára elektrostatický náboj, ktorého následné vybíjanie väčšinou ani nezaregistrujeme. Sú však prevádzky, v ktorých sa manipuluje s elektronickými súčiastkami alebo prchavými chemikáliami, a existencia elektrického výboja v tomto prostredí je veľmi nežiaduca. 

<strong>Elektricky vodivé povrchové úpravy priemyselných podláh</strong>

Všetky aktívne elektronické súčiastky a vybavenie, napr. mikročipy, integrované obvody a stroje, sú na tieto elektrostatické výboje veľmi citlivé. Elektrostatický výboj môže nielen zmeniť, prípadne poškodiť vlastnosti polovodičov, ale ich aj úplne zničiť. Ešte väčšie riziko je v prevádzkach pri manipulácii s prchavými látkami s rizikom vzniku požiaru, či dokonca explózie. V takýchto priestoroch môže nežiaduci elektrický výboj/iskra spôsobiť nemalé finančné straty, alebo dokonca ohroziť zdravie osôb.

Semecs

Nakoľko nie je možné odstrániť vznik elektrostatických nábojov, je potrebné v týchto priestoroch vytvárať chránené prostredie za pomoci viacerých opatrení, medzi ktoré v nemalej miere prispieva vodivá podlaha. V dnešnej dobe je na trhu široká ponuka materiálov od rôznych výrobcov pre zhotovenie liatej vodivej podlahy, ktoré realizuje spoločnosť PRORECO s.r.o. s viac ako 18 ročnými skúsenosťami v tejto problematike. V zásade sa vodivé podlahy rozdeľujú na elektrostaticky vodivé (AS) a elektrostaticky disipatívne (ESD). Väčšina liatych druhov vodivých priemyselných podláh sa skladá z penetračnej a zároveň vyrovnávajúcej vrstvy, elektricky vodivého náteru, ktorý je na viacerých miestach pripojený na zemniacu sústavu objektu, a finálnej vodivej stierky. Vlastnosti týchto systémov sa kontrolujú a merajú podľa viacerých platných noriem, medzi ktoré patria najmä ICE 61340-5-1 a EN 1081, podľa ktorých sa merajú a vyhodnocujú parametre ako zvodový odpor voči zemi, povrchový odpor alebo kročajový odpor osoby voči podlahe.

Semecs

Pri výbere vhodného druhu liatej vodivej povrchovej úpravy firma PRORECO s.r.o. prihliada aj na sekundárne technické parametre ako sú mechanická, chemická a teplotná odolnosť, protišmykovosť, čistota prostredia alebo zvýšená požiadavka na estetiku. Medzi najčastejšie typy prevádzok patria elektrotechnická, farmaceutická a automobilová výroba, spracovanie a skladovanie chemikálií, laboratóriá, operačné sály, serverovne a podobne.

Skúsenosti našich zákazníkov s realizáciou AS a ESD podláh:

Semecs, s.r.o., Vráble, Ing. Peter Babiak

„Schopnosť firmy PRORECO s.r.o. zrealizovať pre nás ako investora betónovú podlahu a zároveň inštaláciu epoxidovej ESD povrchovej úpravy podľa EU noriem nám umožnila optimalizovať stavebné náklady pri zachovaní komplexnej záruky.“

NEWAYS SLOVAKIA, a.s., Nová Dubnica, Ing. Peter Cibulka

„Vytvorenie ESD prostredia je v našej výrobe nevyhnutnosť, čo dlhoročne výborne zvláda firma PRORECO s.r.o. ako realizátor rôznych liatych systémov AS a ESD podláh. Či sa jednalo o rekonštrukciu alebo novú podlahu, vždy sme dostali, čo sme očakávali, a niekedy aj niečo navyše.“

www.proreco.sk

 

ZDROJ: PR článok spoločnosti PRORECO s.r.o.