SK EN

Качество
Профессионализм
Более 16 лет опыта
Качественное оборудование и высокие технологии
Надежность
Индивидуальные решения
Реализация по всей Европе
Детальная обработка
Лучшие строительные материалы
Стабильный человеческий потенциал
Широкий выбор вариантов
Качественный последующий сервис
Гибкость
Ответственность
Späť

Starostlivosť o priemyselné podlahy

Pridané: 07.05.2013 10:33:52 Počet zobrazení: 913

07 Máj 2013

Publikované: časopis Stavebné materiály

Poznáte nejakú vec, ktorá sa mechanicky opotrebováva a nemusíte sa o ňu starať? Funguje Vám? Ako dlho? Vedeli ste, že podlaha, zvlášť priemyselná, je asi jediným konštrukčným prvkom stavby, ktorý je priamo mechanicky a chemicky namáhaný samotnou prevádzkou? Kladú sa na ňu vysoké nároky na úžitkovosť - funkčnosť, dlhovekosť a estetiku. Aby mohla spĺňať tieto kritériá dlhodobo, je nutná odborná starostlivosť. Užívateľ priemyselnej podlahy spravidla rozpozná určitý problém, až keď vidí defekt a je obmedzená prevádzka. Často je však na bežný servis už neskoro a musí sa pristúpiť k rekonštrukcii, ktorá nezaťaží zákazníkovi len peňaženku ale skomplikuje priebeh samotného výrobného procesu (nutná odstávka). Náklady na rekonštrukciu sú potom podstatne vyššie, ako tie, ktoré by vznikli v prípade vykonávania pravidelného preventívneho servisu.

Starostlivosť o priemyselné podlahy

Popri samotnej realizácii priemyselnej podlahy patrí do našej náplne v rámci poskytovaného komplexného servisu aj starostlivosť o podlahy s využitím nových technológií. Práve preto by sme chceli dať do pozornosti užívateľov priemyselných podláh naše služby v oblasti porealizačnej starostlivosti o priemyselné podlahy.

V čom spočíva? V prvom rade v analýze stávajúceho stavu a v stanovení kondície podlahy. V súlade s požiadavkami zákazníka následne vypracujeme plán opatrení pre ďalšie kroky vedúce k zlepšeniu úžitkových a estetických vlastností podlahy. Prípadne náročnejšie- havarijné opatrenia, sanácie, alebo rekonštrukcie týchto podláh.

 

 

starostlivosť o priemyselné podlahy

Podľa stavu podláh môžeme takýto servis rozdeliť do troch skupín:

  • Podlaha je v poriadku: zákazníkovi poskytneme poradenstvo ohľadom starostlivosti ako napr. denná údržba podlahy. Túto si zákazník väčšinou dokáže zabezpečiť sám, resp. prostredníctvom firmy, ktorá poskytuje čistiaci servis.
  • Podlaha vykazuje drobné vady, ktoré však neovplyvňujú a neohrozujú prevádzku: tu okrem poradenstva po-núkame klientom aj rôzne druhy servisov akými sú napr.: vyčistenie povrchu, ktorý nie je možné dosiahnuť štandardnými čistiacimi postupmi; revitalizáciu povrchu, ktorá výrazne zvyšuje životnosť podláh (zvyčajne je to ročný servis vo forme impregnácie povrchov rôznych druhov); oprava drobných závad akými sú výtlky, trhliny, pretmelenie dilatácií, prípadne oprava ich hrán.
  • Podlaha vyžadujúca sanáciu: je to stav, ktorý môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na výrobnú technológiu, či manipulačnú techniku. V potravinárskych prevádzkach môže hroziť zákaz činnosti prevádzky z hľadiska hygienickej nespôsobilosti. V elektrotechnickom priemysle sa zvyšujú požiadavky na vlastnosti elektrického zvodového odporu. Sadnutím podložia pod podlahovou doskou vznikajú nerovnosti, ktoré môžu mať dokonca tragické následky (napríklad v zakladačových regálových skladoch).Toto je len pár príkladov, ktoré môžu klientovi robiť veľké starosti, no dokážeme ich riešiť.


priemyselné podlahyStarostlivosť o priemyselné podlahy - obrázok 55323Zvláštnu skupinu tvoria podlahy, pri ktorých servis nie je spojený s funkčnosťou podlahy, ale s nárokmi na estetiku. Môže ísť o reprezentatívne priestory, či prevádzky kde je potrebné dodržať stanovy pre interný audit atď. Tu okrem štandardných postupov, akými sú dokonalé vyčistenia podlahy s následnou revitalizáciou, cez bežne dostupné nové tenkovrstvé povlaky, by sme chceli dať do pozornosti našu novinku, povrch s technológiou SUPERFLOOR. Jedná sa o zlepšenie vzhľadu a kvality povrchu jemným diamantovým brúsením, kde pôvodný povrch získa nový vzhľad s vysokým leskom, s obnaženou štruktúrou betónovej konštrukcie podlahy a naviac so zlepšenými mechanickými vlastnosťami povrchu. Zárukou kvality sú kvalifikovanosť, nové stroje značky HTC a referencie spokojných a náročných klientov.