SK EN

Качество
Профессионализм
Более 16 лет опыта
Качественное оборудование и высокие технологии
Надежность
Индивидуальные решения
Реализация по всей Европе
Детальная обработка
Лучшие строительные материалы
Стабильный человеческий потенциал
Широкий выбор вариантов
Качественный последующий сервис
Гибкость
Ответственность
Späť

Spolupráca realizátora priemyselných podláh s dodávateľom čerstvého betónu z pohľadu realizátora – podlahára

Pridané: 02.05.2011 15:26:22 Počet zobrazení: 1052

02 Máj 2011

Publikované: časopis Stavebné materiály

Najdôležitejšou zložkou väčšiny priemyselných podláh je betón. Betón je revolučný materiál, ktorý má už svoju dlhú históriu a nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jeho výhodami sú najmä tvárnosť v čerstvom stave a vynikajúce fyzikálne vlastnosti v zatvrdnutom stave. Špeciálnymi odberateľmi čerstvého betónu sú realizátori priemyselných podláh, ktorí okrem dobrej spracovateľnosti a požadovanej kvality vytvrdnutého betónu vyžadujú aj dobrú spracovateľnosť v štádiu tuhnutia, nevyhnutnú pri procese povrchovej úpravy podlahy hladením strojnými rotačnými hladičkami.

Spolupráca realizátora priemyselných podláh s dodávateľom čerstvého betónu z pohľadu realizátora – podlahára

Na dobrú vzájomnú spoluprácu medzi dodávateľom betónu a realizátorom podlahy treba rešpektovať množstvo vzájomných požiadaviek. Sú to najmä spolupráca pri tvorbe receptúr BZ, výroba a transport BZ v čase a kvalite, kontrola kvality čerstvej BZ a skúšobných telies zatvrdnutého betónu atď. V nasledujúcich riadkoch chceme pozornosť upriamiť najmä na výrobu a transport BZ v čase a kvalite.

Povrchová úprava hladením strojovými rotačnými hlavicami so vsypomRealizátori podláh majú vysoké, ale opodstatnené nároky na plynulú dodávku a homogénnosť čerstvého betónu. Spracovávanie BZ sa v princípe realizuje vo dvoch etapách. Prvou je betonáž, čiže spracovanie čerstvého betónu, a druhou strojové hladenie povrchu v štádiu tuhnutia, ktoré sa začína, keď je betónová vrstva podlahovej konštrukcie schopná udržať hmotnosť človeka a stroja bez výraznejšieho zabárania. Toto hladenie by malo postupovať v smere betonáže s časovým odstupom. Ak nie je dodržaná homogénnosť alebo plynulosť dodávok BZ, hrozí riziko nerovnomerného tuhnutia betónovej dosky, a tým možné defekty, napríklad farebná nejednotnosť povrchu, nerovnosť a v krajných prípadoch môžu vzniknúť aj trhliny. Práve z tohto dôvodu musí výrobca BZ dávať pozor na rovnaké zloženie každej zámesi, čo v súčasnosti vďaka automatizovaným betonárňam nie je problém.

Problém však môže spôsobiť meniaca sa teplota betónovej zmesi. Je nežiaduce, aby betón dopravený jedným domiešavačom mal teplotu 20° C a za ním nasledujúci domiešavač viezol betón s teplotou 30° C. Betón s vyššou teplotou zatuhne skôr ako betón s nižšou teplotou uložený pred ním, takže realizátor s hladičkami sa nedostane k schnúcemu betónu rýchlo, lebo pred ním je ešte pomerne mäkký betón. Takýto stav môže byť zapríčinený dodávkou čerstvého cementu do betonárne, ktorý má vysokú teplotu.

Ďalším problémom, ktorý výrobcovia betónu nemajú tak úplne pod kontrolou, je nerovnomerná konzistencia čerstvého betónu. Konzistenciu ovplyvňuje napríklad zmena počasia (vlhkosť použitých štrkov a pieskov) či ľudský faktor. A keď už píšeme o ľudskom faktore, treba spomenúť aj vodičov autodomiešavačov. Tí sú bezpochyby výbornými šoférmi, no pri preprave čerstvého betónu sa často dopúšťajú niekoľkých chýb, čím významne ovplyvňujú konzistenciu betónu. Jedna z nich nastáva už pri umývaní autodomiešavačov. Jeden šofér napríklad umyje autodomiešavač so 150 litrami vody a prebytočnú oplachovú vodu z bubna vyleje, avšak druhý šofér umyje bubon autodomiešavača so 100 litrami vody a vodu ponechá v bubne. Viete si predstaviť, akú konzistenciu bude mať betón v závere betonáže, keď 7-kubíkový domiešavač vezie len 1 až 2 kubíky betónu a predtým v bubne zostalo 100 litrov vody?

Spracovanie čerstvého betónu pomocou technológie laserscreedĎalším neduhom vodičov je, keď plne naložený domiešavač stojí pri motoreste, kde šofér pije svoju rannú kávičku alebo čaká v betonárni na svojho kolegu z druhého domiešavača, aby mohli ísť na stavbu spolu (asi aby im nebolo smutno). Veľakrát na stavbu prídu naraz aj tri domiešavače, kým 40 minút predtým tam nebol žiaden, dohodnutý hodinový odber však bol splnený.

Veľmi dôležitým faktorom z hľadiska výslednej kvality betónovej podlahy je aj rovnomerné rozptýlenie vlákien v celom objeme dopraveného čerstvého betónu. Je mnoho spôsobov dávkovania rozptýlenej výstuže. Väčšinou každý dodávateľ vlákien má svoje doporučené spôsoby dávkovania, ktoré si realizátor ešte sám prispôsobuje. Problém je, že šoféri tieto spôsoby nedodržiavajú alebo ich dodržiavajú, len keď je tam nejaký vedúci. Dôsledkom nesprávneho dávkovania vlákien je zlý rozptyl vlákien, zhluky tzv. ježkov a z toho vyplývajúce chyby podláh. Ideálna je aplikácia priamo do miešacieho centra betonárne, čo je ale prakticky nemožné, lebo betonárky na to nie sú uspôsobené.

Vyhodnotenie vzájomnej spolupráce medzi dodávateľom betónu a odberateľom sa spravidla realizuje tak, že výrobca betónu pošle svojmu odberateľovi raz ročne dotazník o spokojnosti s poskytovanými službami. U väčšiny veľkých výrobcov betónu, ktorí majú niekoľko betonární, sa však kvalita poskytovaných služieb v jednotlivých betonárňach líši. Preto je ťažké jednoznačne odpovedať na otázky v jednom dotazníku raz ročne pre všetky betonárne tej istej spoločnosti. Ak sa má niečo zlepšovať a výrobca chce spoznať skutočnú kvalitu svojich služieb, mal by takéto vyhodnotenie robiť po každej realizácii s kompetentným zástupcom realizátora na stavbe. Možno by bolo zaujímavé, keby mal aj každý šofér autodomiešavača v kabíne Knihu prianí a sťažností, do ktorej by odberateľ mohol vyjadriť svoj názor.

Zvyčajne práve realizátor priemyselnej podlahy musí navrhnúť optimálnu skladbu podlahy, vyhotoviť projektovú dokumentáciu, skoordinovať a zosúladiť dodávateľov materiálov, aby nakoniec mohol úspešne, včas a kvalitne zrealizovať a odovzdať podlahu spokojnému zákazníkovi. Bez pomoci a spolupráce svojich obchodných partnerov by to však nedokázal. Preto by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľajú na vyhotovovaní priemyselných podláh a robia svoju prácu zodpovedne.