SK EN

Качество
Профессионализм
Более 16 лет опыта
Качественное оборудование и высокие технологии
Надежность
Индивидуальные решения
Реализация по всей Европе
Детальная обработка
Лучшие строительные материалы
Стабильный человеческий потенциал
Широкий выбор вариантов
Качественный последующий сервис
Гибкость
Ответственность
Späť

Proreco

Pridané: 27.01.2006 16:29:02 Počet zobrazení: 982

27 Január 2006

Publikované: časopis STAVBA

Spoločnosť PRORECO, s. r. o., vznikla v roku 1999 so zameraním na komplexné riešenie priemyselných podláh od návrhu vhodnej technológie až po realizáciu. Zabezpečuje realizáciu separačných, resp. izolačných vrstiev, betónové konštrukcie podláh, cementobetónové kryty vozoviek, technológie liatych povrchových úprav priemyselných podláh a odolné povrchové úpravy zvislých betónových konštrukcií priemyselných objektov, pričom využíva moderné technológie a materiály popredných svetových a osvedčených tuzemských dodávateľov.

prorecoHlavným cieľom je poskytovať zákazníkom čo najvyšší štandard kvality realizovaného diela a servis s ním súvisiaci. Už od svojho vzniku si firma buduje stabilný ľudský a komplexný strojový potenciál, ktorý je predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa. Vďaka tomu je spoločnosť PRORECO schopná reagovať na požiadavky zákazníka tak z hľadiska kvality, ako aj rozsahu realizovaného diela. SvedčÌ o tom aj celkový objem realizácií - vyše 650 000 m2 zrealizovaných priemyselných podláh.

Všetko od návrhu po realizáciu

prorecoKonštrukčnou časťou priemyselných podláh sú železobetónové konštrukcie, ktoré musia spĺňať statické požiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku. Kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, či už kontinuálnych vsypových technológií alebo náterov, stierok a liatych podláh.

PRORECO zabezpečuje komplexný servis služieb súvisiacich s realizáciou týchto konštrukciíÌ a systémov. Na základe presných údajov o charaktere priemyselnej prevádzky a zaťažení urobí statický návrh železobetónovej dosky a navrhne zloženie podlahy s optimálnym druhom povrchovej úpravy. Výstuž železobetónovej konštrukcie podlahy môže tvoriť klasická oceľová sieť a stavebná oceľ alebo progresívna rozptýlená oceľová výstuž (špeciálne vyvinuté vlákna s mnohými výhodami).

prorecoNásledne firma kompletne zrealizuje betónovú konštrukciu podlahy, pričom dokáže denne zrealizovať 2000-3000 m2 betónových podláh. Povrch betónovej dosky môže byť vo variantoch: zavibrovaný povrch (podkladová doska), strojne zahladený povrch (nosná železo-betónová doska), štruktúrovaný povrch (v závislosti od ďalších podlahových systémov), žele-zobetónová doska s konečnou povrchovou úpravou špeciálnymi posypovými materiálmi (tzv. pancierová podlaha - najrozšírenejšia bezprašná povrchová úprava priemyselných podláh s vyhovujúcimi technickými parametrami a prijateĽnou cenou).

Cementobetónové kryty vozoviek

V súčasnosti sa začínajú čoraz častejšie používať na komunikácie a parkoviská cementobetónové kryty. Spoločnosť PRORECO ich realizuje v zmysle STN 73 61 23 mechanizovaným spôsobom podobným realizácii betónových konštrukcií podl·h s protiömykovou
povrchovou úpravou.