SK EN

Kvalita
Profesionalita
Viac ako 18 rokov skúseností
Kvalitné technické a strojné vybavenie
Spoľahlivosť
Individuálne riešenia
Realizácie v rámci celej Európy
Detailné spracovanie
Špičkové stavebné materiály
Stabilný ľudský potenciál
Široká škála možností
Kvalitný následný servis
Flexibilita
Zodpovednosť
Späť

PRORECO s.r.o. a publikácia Stredné Považie z neba

Pridané: 22.09.2016 12:00:00 Počet zobrazení: 719

22 September 2016

Publikované: Vydavateľstvo CBS - Stredné Považie z neba

PRORECO s.r.o. a publikácia Stredné Považie z neba

PRORECO s. r. o. – priemyselné podlahy komplexne

Spoločnosť PRORECO so sídlom v priemyselnej časti Trenčianskych Stankoviec patrí medzi technicky najlepšie vybavené podlahárske firmy v strednej Európe.

Bola založená v roku 1999 so zameraním na realizáciu priemyselných podláh – od návrhu vhodnej technológie, cez realizáciu, až po zabezpečenie servisu používaných podláh. O jedinečnosti a kvalite práce spoločnosti PRORECO svedčí aj celkový objem realizácií, ktorý už v dnešných dňoch presiahol magické číslo 5 miliónov m2. Opiera sa pritom o rozsiahly a moderný strojový park a taktiež stabilný ľudský potenciál. V súčasnosti zamestnáva 35 ľudí, no v súvislosti so svojou činnosťou vytvára pracovné príležitosti pre ďalších cca 80 ľudí. Snahou spoločnosti je vnášať kvalitu nielen do realizácie podláh, ale tiež do samotného procesu zamestnávania, čím podporuje kvalitatívnu úroveň zamestnávania v regióne stredného Považia, ale aj na Slovensku. Aktívne sa tiež podieľa na podpore športových a kultúrnych podujatí v regióne.

PRORECO s. r. o. – industrial floors

The company PRORECO residing in the industrial part of Trenčianske Stankovce belongs to the best equipped floor-laying firms in Central Europe.

The company was established in 1999 and it was focusing on industrial floors – from proposal of suitable technology, through realisation, to service of used floors. The fact that the work by the company PRORECO is excellent and of high quality is proved by the overall volume of realized floors that exceeded the magical number of 5 million m2 recently. The company relies on its varied and modern machinery and stable human potential. Today the firm employs 35 people, and it creates jobs for another 80 people in connection with its operation. The company strives to bring quality to the process of making floors, as well as to the whole employment process and thus to support high-quality level of employment in Central Považie region. They also actively support sport and cultural events in the region.

PRORECO s. r. o., Trenčianske Stankovce 3068, 913 11 Trenčianske Stankovce,

tel.: +421 32 744 39 57, e-mail: proreco@proreco.sk, www.proreco.sk