SK EN

Kvalita
Profesionalita
Viac ako 18 rokov skúseností
Kvalitné technické a strojné vybavenie
Spoľahlivosť
Individuálne riešenia
Realizácie v rámci celej Európy
Detailné spracovanie
Špičkové stavebné materiály
Stabilný ľudský potenciál
Široká škála možností
Kvalitný následný servis
Flexibilita
Zodpovednosť
Späť

Priemyselné podlahy v parkovacích domoch

Pridané: 04.01.2017 01:00:00 Počet zobrazení: 667

04 Január 2017

Publikované: časopis Stavebné materiály 6/2016 a www.asb.sk

S pojmom priemyselná podlaha sa verejnosť najčastejšie stretne v parkovacích domoch nákupných centier alebo v iných verejných priestoroch. Ako prvoradá sa pritom javí ich funkcia rozlíšiť parkovacie miesto od komunikácie, vyznačiť chodník pre peších či invalidov, prípadne zabezpečiť dizajnové nároky architekta. Málokto však vie, že na povrchové úpravy týchto priestorov je kladených oveľa viac požiadaviek, ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Priemyselné podlahy v parkovacích domoch

Jednou z ich základných úloh je chrániť betónové konštrukcie pred vplyvom chemikálií, ktoré sa na ne počas prevádzky nanášajú. Sú to najmä posypové soli, prevádzkové kvapaliny a čistiace prostriedky. Taktiež musia byť dostatočne pružné, aby zvládli preklenúť prípadné trhliny v podklade a nedošlo k oslabeniu samotnej železobetónovej konštrukcie pôsobením presakujúcich chemikálií.
Zároveň musia odolať mechanickému zaťaženiu, ktoré spôsobuje pojazd automobilov a čistiacich strojov.

Vždy je nutné posúdiť a zosúladiť všetky požiadavky na prevádzku jednotlivých priestorov. Iné vlastnosti povrchu sa vyžadujú na prízemí ako na medziľahlých otvorených podlažiach či šikmých točitých rampách. Špecifickou kategóriou sú parkovacie priestory na otvorených alebo strešných podlažiach, kde na vlastnosti týchto podláh pôsobia aj poveternostné vplyvy ako UV žiarenie a teplotné zmeny. Práve priamo pojazdné strechy sú svojím umiestnením najviac zraniteľné.

Parkovacie priestory
Firma PRORECO, s. r. o., spolupracuje s poprednými výrobcami podlahových materiálov a pristupuje ku každému parkovaciemu domu individuálne. Navrhuje a aplikuje rôzne systémy povrchových úprav podľa typu priestoru a jeho umiestnenia. V súčasnosti máme na výber rôzne druhy povrchov. Od strojne zahladeného cementového vsypu cez dvojvrstvové tvrdé systémy bez schopnosti preklenutia trhlín v podklade, mechanicky veľmi odolné povrchy s obsahom karbidu kremíka až po viacvrstvové systémy obsahujúce vodotesnú pružnú membránu.

Dobre navrhnuté riešenie priemyselnej podlahy v parkovacom dome znižuje počas životnosti parkoviska náklady na jeho prevádzku a vedie k lepšej bezpečnosti pohybu, jednoduchšej čistiteľnosti povrchu, vyššiemu estetickému vzhľadu a svetlosti priestoru, v ktorom sa ich návštevníci budú cítiť bezpečnejšie a vítaní.

PRORECO s. r. o.
Trenčianske Stankovce 3068
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: +421 (0) 32 7443 957
fax: +421 (0) 32 7444 475
www. proreco.sk