SK EN

Kvalita
Profesionalita
Viac ako 18 rokov skúseností
Kvalitné technické a strojné vybavenie
Spoľahlivosť
Individuálne riešenia
Realizácie v rámci celej Európy
Detailné spracovanie
Špičkové stavebné materiály
Stabilný ľudský potenciál
Široká škála možností
Kvalitný následný servis
Flexibilita
Zodpovednosť
Späť

Priemyselné podlahy s brúsenou a leštenou povrchovou úpravou

Pridané: 16.07.2012 15:37:35 Počet zobrazení: 2736

16 Júl 2012

Publikované: časopis Stavebné materiály

V rámci priemyselných stavieb patria priemyselné podlahy medzi najviac zaťažované konštrukcie. Ich hlavnou funkciou je odolávať rôznym druhom prevádzkového zaťaženia 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ide o statické zaťaženie spôsobené výrobnými zariadeniami, regálovými zakladačovými systémami a skladovým materiálom, a najmä vysoké dynamické zaťaženie v dôsledku intenzívneho využívania skladovej manipulačnej techniky alebo rôznych chemických vplyvov charakteristických pre niektoré výrobné prevádzky.

Priemyselné podlahy s leštenou a brúsenou povrchovou úpravouLogistické a výrobné haly sa navrhujú so zreteľom na maximálne využitie priestoru haly a zároveň na optimalizáciu systému distribúcie a krátkodobého uskladnenia tovaru. Od priemyselných podláh v týchto halách zákazník zároveň vyžaduje ľahké a nízkonákladové udržiavanie, nízku prašnosť, resp. bezprašnosť a v neposlednom rade aj určitý estetický štandard.

Na zvýšenie celkového štandardu priemyselných podláh naša spoločnosť zakúpila švédsku technológiu na brúsené povrchy od firmy HTC Sweden. Táto technológia nám umožňuje brúsiť a leštiť vsypové, betónové a syntetické povrchy, čím dokážeme zákazníkovi zabezpečiť:

  • hladký, lesklý povrch bez pórov
  • nízku nasiakavosť podlahy
  • bezprašnosť
  • vysokú mechanickú odolnosť

Realizácia brúseného a lešteného betónu alebo vsypu so sebou prináša výhody aj z časového hľadiska. Zatiaľ čo pri konštrukcii podláh, ktorých skladbu tvorí betón so syntetickou povrchovou úpravou, musí byť medzi betonážou a aplikáciou povrchovej úpravy technologická prestávka na zrenie betónu minimálne 28 dní, brúsenie a leštenie betónu samotného či betónu so vsypom je možné už po 7 dňoch. V konečnom dôsledku to znamená, že zákazník po 28 dňoch získa plne zaťažiteľnú podlahu aj s povrchovou úpravou.

Ďalším významným benefitom tejto povrchovej úpravy je jej ľahká údržba a umývateľnosť. Umývací cyklus sa realizuje bežným umývacím strojom, ktorý je vybavený unášačom na umývacie pady, pričom na unášač sa upevňuje špeciálny diamantový pad. Takouto umývacou technológiou sa zabezpečuje neustále leštenie podlahy, a tým sa zamedzuje akémukoľvek zanášaniu podlahy nečistotou a eliminuje sa vznik odtlačkov pneumatík od vysokozdvižných vozíkov, ktoré trápia asi každého prevádzkovateľa logistického alebo výrobného závodu. V neposlednom rade treba spomenúť aj ekologický aspekt umývania, pretože do umývacích strojov sa používa len čistá voda. Celkové materiálové náklady na umývanie takejto podlahy sa preto oproti štandardnému umývaniu podstatne znižujú.

Realizácia brúseného a lešteného povrchu

Keďže realizácia brúseného a lešteného povrchu predstavuje, ako z názvu vyplýva, len povrchovú úpravu podlahy, je veľmi dôležité zvoliť správny variant betónovej konštrukcie, ktorý musí zabezpečiť statickú únosnosť. Po zvolení vhodnej podlahovej konštrukcie prichádza na rad výber povrchovej úpravy. Tu, vzhľadom na vlastnosti povrchovej úpravy, máme možnosť výberu z 3 základných alternatív:

Betónový povrch – finálny povrch tvorí len brúsený a leštený betón. Výsledným efektom je otvorená štruktúra samotného betónu, všeobecne známa pod pojmom terazzo.

Vsypový povrch –pri tejto alternatíve sa do povrchu betónovej konštrukcie podlahy aplikuje vsyp z tvrdého plniva, čím sa vytvorí ešte odolnejší povrch. Povrch pôsobí jemnejším a rovnomernejším dojmom.

Syntetický povrch –ide o rôzne typy syntetických povrchov typu terazzo. Na vyzretý povrch betónovej konštrukcie podlahy sa aplikuje zvolený druh syntetickej podlahy. Uprednostňujú sa najmä v prevádzkach, kde sa požaduje absolútna nenasiakavosť a vysoká chemická odolnosť podlahy.

Posledný krok pri brúsení je zapečatenie povrchu špeciálnou impregnáciou zvolenou na základe typu podkladu. Tento krok nám zabezpečí finálny lesk podlahy a výrazne zníži jej nasiakavosť.

Počas svojej 12-ročnej histórie naša spoločnosť zrealizovala viac ako 4 000 000 m2 priemyselných podláh. Doplnením nášho strojového vybavenia o brúsnu technológiu dokážeme ponúknuť našim zákazníkom nielen ďalší typ novej priemyselnej podlahy, ale zabezpečiť aj renováciu existujúcich vsypových podláh.